Gå til Schmith.dk
Tableau

Forfædre til Andreas Haagen Schmith

 

GENERATION I

 
1  Andreas Haagen Schmith
[notat: N0]
???. 
 
Christian Haagen Schmith
[notat: N0] 
 
Johan Haagen Schmith
[notat: N0]
???.
Børn:                         Julius Haagen Schmith  
                 Albert Haagen Schmith  

 

GENERATION II

 
2  Jan Haagen Schmith [notat: N0].
???
3  Elsebeth Hjorth-Jensen [notat: N0].
Børn:                         Andreas Haagen Schmith  [1]
                 Christian Haagen Schmith  
                 Johan Haagen Schmith  
 

GENERATION III

 
4  Hans Birger Haagen Schmith [notat: (Medical):Døde i lejligheden i Jægerhaven, Jægersborg i Gentofte Kommune, Københavns Amt, Danmark.].
???.
Børn:                         Karin Leila Schmith  

???
5  Lis Ørum-Hansen [notat: Sygeplejerske. - Døde på plejehjemmet Kridthuset i Nivå i Nordsjælland. Her havde hun boet de sidste år.].
Børn:                         Michael Birger Schmith  
                 Jan Haagen Schmith  [2]
                 Jacob Schmith  
                 Lars Schmith  
 
6  Birger Hjorth-Jensen [notat: Præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj, senere desuden provst i Viborg Stift. Boede på præstegården i Vorning. Født i Hald Sogn.].
???
7  Bodil Enevoldsen [notat: N0].
Børn:                         Jens Juul Hjorth-Jensen  
                 Kirsten Hjorth-Jensen  
                 Elsebeth Hjorth-Jensen  [3]
                 Anne Margrethe Hjorth-Jensen  
 

GENERATION IV

 
8  Johannes (Jonas) Haagen Schmith [notat: Blev altid kaldt for Jonas.].
???
9  Olga Amalie Petersen [notat: Kaldet Olga.].
Børn:                         Jørgen Haagen (Citronen) Schmith  
                 Ole Haagen Schmith  
                 Hans Birger Haagen Schmith  [4]
 
10  Kristian Baltasar Ørum-Hansen; [kilde: Publ:Kirkebogen 1892-1904 for Sædder Sogn, Bjæverskov Herred, Præstø Amt, Danmark.]. [notat: Landvæsenselev på Bregentved og Vallø Hovedgaard, sekundløjtnant og senere assurandør hos Statsanstalten for Livsforsikring. - Ser faktisk ikke en bindestreg mellem Ørum-Hansen under fødselsregistreringen i kirkebogen.].
???
11  Ane (Anna) Johanne Sørensen (Kjærsgaard); [kilde: Title:Jakob Sørensen og familie (med billede af Ane Marie & Ane Johanne) Auth:(ukendt) Publ:Et enkelt papir med en oversigt over Jakob Sørensen (Kjærsgaard) og hans koner og børn. På papiret er også fotokopieret et billede af hans kone nr. 2 Ane Marie Hanson og hans kone nr. 3 Ane Johanne Hanson.]. [notat: Får efternavnet Kjærsgaard samtidig med flere andre i familien den 29. januar 1906. - Hun blev af alle kaldet for Anna. Hun skulle efter hendes forældres ønske hedde Anna, men på hendes dåbsattest står der derimod Ane. Præsten var ved en fejl kommet til at skrive forkert. - Født for tidligt. Hjemdøbtes samme dag som fødsel. Fremstillet i kirke 25. september 1892. Det fortælles, at hun længe måtte ligge indpakket i vat og med varme mursten tæt omkring sig. - Privatsygeplejerske. Hun mødte Kristian Balthasar Ørum-Hansen da hun passede Kristians søster Anna Ørum-Hansen.].
Børn:                         Ellen Ørum-Hansen  
          -  15 Lis Ørum-Hansen  [5]
                 Birgit Ørum-Hansen  
 
12  Jens Hjorth Jensen; [kilde: Title:Hvor stammer så do fra? Auth:Gurli og Jørgen ??? Publ:En billedsamling med navne og enkelte datoer. Desuden også en tilhørende stamtavle over familien Jørgensen og Berner Hansen. Indeholder få egentlige oplysninger og desuden er der mange fejl med hensyn til navne. Flere steder er det forkerte navn angivet til de enkelte billeder. Stamtavlen er dog vistnok i orden med hensyn til rækkefølgen af de forskellige personer. Datoer er dog forkerte nogle steder.]. [notat: De havde først gården Søndervang ved Asferg, senere gården Biesminde i Hald og til sidst gården Egelund i Ammelhede. - Bopæl: Uggelhuse, Randers.].
???
13  Helga Larsen; [kilde: Title:Slægtsbog udarbejdet af Dansk Slægtsforskning i Fredericia (1951-1954) Auth:Dansk Slægtsforskning i Fredericia Publ:Denne slægtsbog er udarbejdet på foranledning af maskinarbejder Frands Christian Lisberg Andersen. På et forpapir står "Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1951-1954".], [kilde: Title:Slægtsbog udarbejdet af Dansk Slægtsforskning i Fredericia (1951-1954) Auth:Dansk Slægtsforskning i Fredericia Publ:Denne slægtsbog er udarbejdet på foranledning af maskinarbejder Frands Christian Lisberg Andersen. På et forpapir står "Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1951-1954".]. [notat: Hun var fra Egense, Danmark. - Følgende er fra folketællingen år 1890: - «b»Aalborg, Fleskum, Mou, Mou Sogn, Egense By, Skolen, 79, FT-1890, C8367 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:«/b» - Kristian Larsen 40 Gift Husfader Skolelærer Lundby Sogn, Odense Amt - Petrea Kathrine Sophie født Jacobsen 38 Gift Husmoder Vesløs Sogn, Thisted Amt - Dagmar Larsen 10 Ugift Barn Næstelsø Sogn, Præstø Amt - Helga Larsen 7 Ugift Barn Mou Sogn, Aalborg Amt - Nanna Johanne Larsen 5 Ugift Barn Mou Sogn, Aalborg Amt - Agnes Apolline Larsen 3 Ugift Barn Mou Sogn, Aalborg Amt - Sigurd Larsen 1 Ugift Barn Mou Sogn, Aalborg Amt].
Børn:                         Dagmar Hjorth-Jensen  
                 Thorvald Hjorth-Jensen  
                 Claudi Hjorth-Jensen  
                 Frida Hjorth-Jensen  
                 Agnes Hjorth-Jensen  
          -  2 Esther Hjorth-Jensen  
                 Folmer Hjorth-Jensen  
                 Birger Hjorth-Jensen  [6]
 
14  Niels Juul Enevoldsen [notat: Købmand i Aarhus, Danmark. - Bosat: Gertrud Rasks Vej 4, Aarhus, Danmark. - Født i byen Studsgaard ifølge brev fra Mary Ellen Rogers. Tjek om det er i Snejbjerg sogn!!!].
???
15  Sigrid Nielsen Elling [notat: Ændrede navn til Sigrid Enevoldsen efter hun blev gift.].
Børn:                         Bodil Enevoldsen  [7]
1923         Niels Erik Enevoldsen  
 

GENERATION V

 
16  Johannes Haagen Schmith; [kilde: Title:Folketællingen år 1880 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Juridisk embedsmand i Stege (ifølge "Nogle meddelelser om lærerslægterne Rafn, Smith og Barsøe"). "Oplysninger om slægten Ravnkilde" nævner, at han var jernstøber i Stege. - Jeg har fra Stege Lokalarkiv fået at vide, at Johannes Haagen Schmith og Anna Margrethe Ravnkilde skulle være begravet på Assistens Kirkegård i København. - --- --- --- - «u»«b»Dødsannonce fra Møns Avis 17. februar 1895:«/u»«/b» - Vor kære Fader og Svigerfader, fhv. Jærnstøber Johannes Haagen Schmith hensov stille og rolig Onsdag middag hvilket herved bekjendtgjøres af hans Børn og Svigersøn. - Begravelsen foregaar paa Mandag den 18. Februar kl. 1 fra Fasankirkegaardens Kapel. - --- --- --- - Præstø, Mønbo, Stege Købstad, Storegade, Matr. Nr. 260 - Forhuus, 286 F1, FT-1880, C8002 - Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: «tab»Fødested: - Johannes Haagen Schmith 40 Gift Huusfader, Maskinfabrikant Kjeldby Sogn Præsto Amt - Anne Margrethe Schmith fodt Ravnkilde«tab»35 Gift Huusmoder«tab»«tab»Saxkjobing - Johanne Schmith«tab»11 «tab»Ugift«tab»Datter«tab»«tab»Stege - Anne Margrethe Schmith«tab»9 «tab»Ugift«tab»Datter«tab»«tab»Stege - Henning Christian Ravnkilde Schmith«tab»6 «tab»Ugift«tab»Son«tab»«tab»Stege - Sofie Claudiane Schmith«tab»4 «tab»Ugift«tab»Datter«tab»«tab»Stege - Johannes Haagen Schmith«tab»1 «tab»Ugift«tab»Son«tab»«tab»Stege - Eline Helene Hansen«tab»40 «tab»Ugift«tab»Huusjomfru«tab»«tab»Stege - Dorthe Petersen«tab»18 «tab»Ugift«tab»Tjenestepige«tab»Udby Sogn Præsto Amt - Margrethe Thora Emilie Hansen«tab»17 «tab»Ugift«tab»Tjenestepige Stege - Johannes Niels Johansen«tab»16 «tab»Ugift«tab»Lærling«tab»Stege].
???
17  Anna Margrethe Ravnkilde [notat: Både Anna Margrethe Ravnkilde og hendes broder Tycho Alexius Ravnkilde giftede sig med en fra familien Schmith. - I "Oplysninger om slægten Ravnkilde" er hendes fødselsår angivet til at være 1844. I "Stamtavle over familien Schmith og Bay-Schmith" står der 6. juni 1847. Hendes broder Vilhelm er i "Oplysninger om slægten Ravnkilde" angivet til at være født i 1847. Måske der et eller andet sted har været en mindre sammenblanding af disse to personer. Hvor ved jeg dog ikke. - Jeg har fra Stege Lokalarkiv fået at vide, at Johannes Haagen Schmith og Anna Margrethe Ravnkilde skulle være begravet på Assistens Kirkegård i København. - --- --- --- - (Jeg, Andreas H. Schmith, formoder at det er Møns Avis, der i nedenstående har stavet J. H. Schmiths efternavn forkert som Smith) - «u»«b»Dødsannonce fra Møns Avis 31. januar 1895:«/u»«/b» - Min kjære Hustru Margrethe født Ravnkilde, hensov mildt og roligt Søndag morgen, hvilket herved bekjendtgjøres. - København d. 28 Jan. 1895 - J. H. Smith - fhv. Jærnstøber. - Begravelsen foregaar Lørdag den 2den Februar kl. 1 fra Fasangaardens Kapel. - --- --- ---].
Børn:                         Johanne Schmith  
                 Anna Margrethe Schmith  
                 Henning Christian Ravnkilde Schmith  
          -  23 Sophie Claudine Ravnkilde Schmith  
                 Johannes (Jonas) Haagen Schmith  [8]
 
18  Hans Petersen [notat: Overportør i København.].
???
19  Marie Larsen
Børn:                         Olga Amalie Petersen  [9]
 
20  Jens Hansen [notat: Mejeribestyrer på Fruedal Mejeri, Thureby. - Birgit (Gitte) Ørum-Hansen, Ane (Anna) Johanne Sørensen Kjærsgaards datter, fortæller, at han har været skovløber i Valø og at han avlede Cocker Spaniel hunde.].
???
21  Johanne Christiane Andrea Ørum [notat: Jeg kendte først denne person som Kristiane Ørum. Dette har jeg muligvis fået (mundtligt) fra Birgit Ørum-Hansen, ellers kan jeg på nuværende tidspunkt ikke huske kilden. Nye oplysninger (blandt andet hendes fulde navn) er fra en fødsels- og dåbsattest (fået fra Ellen Ørum-Hansen gennem Birgit Ørum-Hansen). Jeg tænker derfor at denne person blev kaldt Christiane til dagligt. - Hun efterfulgte sin søster Else som oldefrue på Svenstrup.].
Børn:                         Anna Ørum-Hansen  
19         Kristian Baltasar Ørum-Hansen  [10]
12         Sophus Ørum-Hansen  
 
22  Jakob Sørensen (Kjærsgaard); [kilde: Title:Jakob Sørensen og familie (med billede af Ane Marie & Ane Johanne) Auth:(ukendt) Publ:Et enkelt papir med en oversigt over Jakob Sørensen (Kjærsgaard) og hans koner og børn. På papiret er også fotokopieret et billede af hans kone nr. 2 Ane Marie Hanson og hans kone nr. 3 Ane Johanne Hanson.]. [notat: Hed oprindeligt kun Sørensen til efternavn, men tillagde sig slægtsnavnet Kjærsgaard i 1906. Han blev mindst 80 år gammel. Fotoet hvor han sidder inden for i en stol med blomster bag sig er fra hans 80 års fødselsdag i 1936 i Hundslund forsamlingshus. - Han og hans familie får kongelig bevilling på slægtsnavnet Kjærsgaard den 29. januar 1906. - «u»Folketællingen år 1880:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Kjergaard By, 5, en Gaard, 254, FT-1880, C6502 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Søren Sørensen 51 Enkemand Husfader og Gaardeier Her i Sognet [Hundslund] - Jacob Sørensen 23 Gift Arbeider i Landbruget, Søn Her i Sognet [Hundslund] - Maren Nielsen 23 Gift Kone Balle, Odder Sogn - Maren Johane Sørensen under 1 Aar Ugift Datter Balle, Odder Sogn].
???, [kilde: Title:Jakob Sørensen og familie (med billede af Ane Marie & Ane Johanne) Auth:(ukendt) Publ:Et enkelt papir med en oversigt over Jakob Sørensen (Kjærsgaard) og hans koner og børn. På papiret er også fotokopieret et billede af hans kone nr. 2 Ane Marie Hanson og hans kone nr. 3 Ane Johanne Hanson.].
Børn:                         Anton Marius Sørensen (Kjærsgaard)  

???, [kilde: Title:Jakob Sørensen og familie (med billede af Ane Marie & Ane Johanne) Auth:(ukendt) Publ:Et enkelt papir med en oversigt over Jakob Sørensen (Kjærsgaard) og hans koner og børn. På papiret er også fotokopieret et billede af hans kone nr. 2 Ane Marie Hanson og hans kone nr. 3 Ane Johanne Hanson.], [kilde: Title:Jakob Sørensen og familie (med billede af Ane Marie & Ane Johanne) Auth:(ukendt) Publ:Et enkelt papir med en oversigt over Jakob Sørensen (Kjærsgaard) og hans koner og børn. På papiret er også fotokopieret et billede af hans kone nr. 2 Ane Marie Hanson og hans kone nr. 3 Ane Johanne Hanson.].
Børn:                         Maren Johane Sørensen  
                 Søren Sørensen  
                 Jens Kjærsgaard  
                 Martha Kjærsgaard  
                 Bodil Oline Sørensen  
                 Niels Carl Sørensen  

???
23  Ane Marie Hanson; [kilde: Title:Jakob Sørensen og familie (med billede af Ane Marie & Ane Johanne) Auth:(ukendt) Publ:Et enkelt papir med en oversigt over Jakob Sørensen (Kjærsgaard) og hans koner og børn. På papiret er også fotokopieret et billede af hans kone nr. 2 Ane Marie Hanson og hans kone nr. 3 Ane Johanne Hanson.], [kilde: Title:Jakob Sørensen og familie (med billede af Ane Marie & Ane Johanne) Auth:(ukendt) Publ:Et enkelt papir med en oversigt over Jakob Sørensen (Kjærsgaard) og hans koner og børn. På papiret er også fotokopieret et billede af hans kone nr. 2 Ane Marie Hanson og hans kone nr. 3 Ane Johanne Hanson.]. [notat: Jeg har tidligere haft denne persons navn stående som "Mette Nielsine Hansson". Jeg ved ikke hvor dette navn stammer fra, jeg har ikke fået registreret kilden. Senere har jeg set hendes navn som "Ane Marie Hansson (Mette Nielsine Hansen(Hansson))". Hvad denne sætning præcist skal betyde ved jeg ikke helt. Nu har jeg dog fundet hendes navn som værende Ane Marie Hanson eller Hansen (efternavn utydeligt omkring 'e' eller 'o') både i kirkebøger og folketællinger. - Hendes mand Jacob Sørensen Kjærsgaard giftede sig efter Ane Marie Hansons død sig med Ane Marie Hansons søster Ane Johanne Hansson. - 'Døde (vistnok) af tuberkulose da datteren Ane (Anna) Johanne Sørensen Kjærsgaard var 3 år'. Fortalt af Birgit Ørum-Hansen, Ane (Anna) Johanne Sørensen Kjærsgaards datter (de 3 år har dog senere vist sig i virkeligheden at være 5 år). - Gylling Mark er nævnt som fødested i kilden 'Jakob Sørensen og familie (med billede af Ane Marie & Ane Johanne)'. Jeg kan dog ikke lige finde denne lokalitet på internettet, men det betyder selvfølgelig ikke at den ikke eksisterer.].
Børn:                         Jakobine Sørensen  
                 Janus Aagaard Sørensen  
11         Ane (Anna) Johanne Sørensen (Kjærsgaard)  [11]
                 Hans Sigurd Sørensen  
                 Thyra Marie Petrea Sørensen  
                 Anna Marie Sørensen  

???.
Børn:                         Mette  
 
24  Jens Christian Jensen; [kilde: Title:Ingen egentlig titel, men det er Jens Christian Jensens skibsbreve og lidt til. Auth:Jens Christian Jensen / Bertel Jensen Publ:Indeholder Jens Christian Jensens tydede skibsbreve. De er tydet og samlet i denne bog imellem julen 1958 og år 1963, hvor Bertel Jensen dør. Bogen har en kort introduktion til Jens Christian Jensen og den nærmeste slægt, samt en lille stamtavle bagerst i bogen.]. [notat: Følgende er fra: "Historien om Blegvad og dens slægter", af Kirsten Bak Kristensen. - Bankdirektør i Randers. - Jens Christian Jensen er født i København. Familien flyttede til Højer 2-3 år senere. - Hans far, Jens Jensen var fra Raasted. Moderen, Anna Catharina, var fra Højer. Hun havde, inden hun rejste til København, været kniplingspige i Tønder. - Da faderen havde været hestegardist i København i 8 år, rejste familien i 1841 til Højer, hvor han blev arbejdsmand og bl.a. var med til at bygge slusen. Jens Chr. kom til at gå i den danske skole i Højer, men kom senere i den tyske skole hos lærer Jepsen, som han i sine breve mindes med tak for god undervisning. Senere tjente han i Gerbæk kro, der lå ved den gamle Flensborg-Tønder landevej. - I foråret 1854 kom han i sømandslære hos en skipper, som med en lille skude sejlede rutefart mellem Kiel og Aabenraa. Skipperen og han var eneste mandskab. Ca. 2 måneder senere fik han, vistnok ved bistand af borgmester M.C. Mathiesen, Højer, (som han også ofte i sine breve sender en hilsen med tak for god støtte), plads som skibsdreng på skibet "Walther" (kaptajn Ingermann), som sejlede fra Hamborg til vestkysten af Mellemamerika og tilbage til Hamborg. Rejsen varede ca. halvandet år. Derefter fik han hyre som letmatros på skibet "Dido" (kaptajn Ipland), som sejlede til Kina, og der gik turen frem og tilbage i Det kinesiske Hav i 3 lange år. Til slut fik han hyre på skibet "La Rochelle" (kaptajn Junge), og han var da fuldbefaren matros. Rejsen gik igen til Ostindien. Ved hjemkomsten ophørte hans sømandsskab, og han blev landmand. Hans rejser havde da varet i hen ved 8 år. - Jens Chr. Jensens bedstefar, Jens Larsen, kom til Raasted fra True ved Mariager og købte der en gård i 1788. I 1792 blev han gift med Mette Christensdatter (født 1765, død 24.4.1797). Han blev fader til 12 børn, hvoraf to døde som små. Af de øvrige nævnes her kun Jens Jensen, der som omtalt blev hestegardist i København og Kiersten Jensdatter, der blev adopteret af Peder Pedersen Blegvad. Kiersten blev gift med Niels Nielsen og arvede Blegvad, men da de ingen børn fik, arvede Jens Chr. gården efter sin faster, der var blevet enke i 1860. - I 1871 blev Jens Chr. Jensen gift med Ane Hjorth fra Svejstrup, hvis slægt kan føres tilbage til Niels Bugge på Hald. - Jens Chr. Jensen havde kun én broder, Berthel Hermann (født i Højer den 28.3.1844, død i Raasted den 11.5.1880). Han kom i snedkerlære i Tønder, men blev senere gårdejer i Raasted. Han blev gift med Johanne Hjorth fra Svejstrup (en søster til Ane Hjorth), og i dette ægteskab var der to børn, Maren (gift Andersen) og Jens Raasted, Hjallerup. - Bertel Jensen, Blegvad].
???
25  Ane Jensen Hjorth [notat: Søster til Johanne Hjorth, som gifter sig med Jens Christian Jensens broder Berthel Hermann Jensen. - Fandt at hun har mellemnavnet Jensen gennem hendes og Jens Christian Jensens vielsesattest.].
Børn:                         Niels Blegvad Jensen  
          -  1965 Kirsten Jensen  
                 Jens Hjorth Jensen  [12]
                 Peder (Per) Jensen  
                 Bertel Herman Jensen  
                 Maren Kathrine Jensen  
 
26  Kristian Larsen [notat: Lærer i Egense ved Limfjorden. Begravet på kirkegård i Egense. Kirkesanger. - Kristian Larsen havde en bror, som fik en datter Laura. - «u»Bopæle:«/u» - Næstelsø. - Egense i Mou Sogn. - Der står i folketællingerne fra 1880 & 1890 at han er fra Lundby Sogn i Odense Amt. Der eksisterer ikke noget Lundby Sogn, men derimod et Lumby og et Lunde Sogne i amtet. Enten kan han være fra et af disse sogne, eller også er han måske fra Lundby Sogn i Præstø Amt? Siden han har boet, og et af børnene er født, i Præstø Amt, er det vel en mulighed, at han er derfra? På grund af de to folketællinger, der begge skriver Odense Amt, er han nok fra Lumby Sogn i Odense Amt. - Følgende er fra folketællingen år 1880: - «b»Aalborg, Fleskum, Mou, Egense By Mou Sogn, Skolen, Nr.23, FT-1880, C1702 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:«/b» - Christian Lasen 30 Gift Husfader Skolelærer Lunby Sogn Odensen Amt - Petrea Katrine Sofie født Jørgensen 28 Gift Husmoder Vesløs sogn Thisted Amt - Dagmar Lasen under 1 Aar Ugift Barn Næstelse Sogn Præstø Amt - Følgende er fra folketællingen år 1890: - «b»Aalborg, Fleskum, Mou, Mou Sogn, Egense By, Skolen, 79, FT-1890, C8367 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:«/b» - Kristian Larsen 40 Gift Husfader Skolelærer Lundby Sogn, Odense Amt - Petrea Kathrine Sophie født Jacobsen 38 Gift Husmoder Vesløs Sogn, Thisted Amt - Dagmar Larsen 10 Ugift Barn Næstelsø Sogn, Præstø Amt - Helga Larsen 7 Ugift Barn Mou Sogn, Aalborg Amt - Nanna Johanne Larsen 5 Ugift Barn Mou Sogn, Aalborg Amt - Agnes Apolline Larsen 3 Ugift Barn Mou Sogn, Aalborg Amt - Sigurd Larsen 1 Ugift Barn Mou Sogn, Aalborg Amt].
???
27  Petrea Kathrine Sofie Jørgensen; [kilde: Title:Hvor stammer så do fra? Auth:Gurli og Jørgen ??? Publ:En billedsamling med navne og enkelte datoer. Desuden også en tilhørende stamtavle over familien Jørgensen og Berner Hansen. Indeholder få egentlige oplysninger og desuden er der mange fejl med hensyn til navne. Flere steder er det forkerte navn angivet til de enkelte billeder. Stamtavlen er dog vistnok i orden med hensyn til rækkefølgen af de forskellige personer. Datoer er dog forkerte nogle steder.], [kilde: Title:Hvor stammer så do fra? Auth:Gurli og Jørgen ??? Publ:En billedsamling med navne og enkelte datoer. Desuden også en tilhørende stamtavle over familien Jørgensen og Berner Hansen. Indeholder få egentlige oplysninger og desuden er der mange fejl med hensyn til navne. Flere steder er det forkerte navn angivet til de enkelte billeder. Stamtavlen er dog vistnok i orden med hensyn til rækkefølgen af de forskellige personer. Datoer er dog forkerte nogle steder.]. [notat: Bopæl: Næstelsø. Egense i Mou Sogn. - Hendes efternavn er Jacobsen ifølge folketællingen år 1890. Hendes efternavn er Jørgensen ifølge kilden 'Hvor stammer så do fra?'. - Følgende er fra folketællingen år 1880: - «b»Aalborg, Fleskum, Mou, Egense By Mou Sogn, Skolen, Nr.23, FT-1880, C1702 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:«/b» - Christian Lasen 30 Gift Husfader Skolelærer Lunby Sogn Odensen Amt - Petrea Katrine Sofie født Jørgensen 28 Gift Husmoder Vesløs sogn Thisted Amt - Dagmar Lasen under 1 Aar Ugift Barn Næstelse Sogn Præstø Amt - Følgende er fra folketællingen år 1890: - «b»Aalborg, Fleskum, Mou, Mou Sogn, Egense By, Skolen, 79, FT-1890, C8367 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:«/b» - Kristian Larsen 40 Gift Husfader Skolelærer Lundby Sogn, Odense Amt - Petrea Kathrine Sophie født Jacobsen 38 Gift Husmoder Vesløs Sogn, Thisted Amt - Dagmar Larsen 10 Ugift Barn Næstelsø Sogn, Præstø Amt - Helga Larsen 7 Ugift Barn Mou Sogn, Aalborg Amt - Nanna Johanne Larsen 5 Ugift Barn Mou Sogn, Aalborg Amt - Agnes Apolline Larsen 3 Ugift Barn Mou Sogn, Aalborg Amt - Sigurd Larsen 1 Ugift Barn Mou Sogn, Aalborg Amt].
Børn:                         Dagmar Larsen  
                 Sigrid Larsen  
                 Helga Larsen  [13]
                 Nanna Johanne Larsen  
                 Agnes Apollone Larsen  
                 Sigrid Larsen  
                 Dagny Larsen  
                 Ingeborg Larsen  
                 Thyra Alvilda Larsen  
 
28  Jens Enevoldsen; [kilde: Title:Slægtsbog udarbejdet af Dansk Slægtsforskning i Fredericia (1951-1954) Auth:Dansk Slægtsforskning i Fredericia Publ:Denne slægtsbog er udarbejdet på foranledning af maskinarbejder Frands Christian Lisberg Andersen. På et forpapir står "Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1951-1954".], [kilde: Title:Slægtsbog udarbejdet af Dansk Slægtsforskning i Fredericia (1951-1954) Auth:Dansk Slægtsforskning i Fredericia Publ:Denne slægtsbog er udarbejdet på foranledning af maskinarbejder Frands Christian Lisberg Andersen. På et forpapir står "Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1951-1954".]. [notat: Jens Enevoldsen havde en del år en landejendom på Studsgaards Mark i Snejbjerg Sogn, men blev senere slagtermester i Snejbjerg.].
???
29  Ane Johanne Michelsen [notat: Hjemmedøbt 11. september og fremstillet i Snejbjerg kirke den 30. oktober 1864. - Konfirmeret i Snejbjerg kirke den 6. oktober og fik i karakter mg i Kundskaber og mg i Opførsel.].
Børn:                         Jensine Enevoldsen  
28         Mette Enevoldsen  
                 Enevold Kjær Enevoldsen  
                 Jens Peter Enevoldsen  
          -  1979 Niels Juul Enevoldsen  [14]
                 Peter Wessel Enevoldsen  
1898  -  1924 Sofus Otto Enevoldsen  
26         Aage Enevoldsen  
                 Axel Enevoldsen  
                 Harry Enevoldsen  
                 Artur Enevoldsen  
                 Rudolf Enevoldsen  
                 Oda Enevoldsen  
 
30  Niels Nielsen Elling; [kilde: Title:Kirkebogen for Funder Sogn 1832-1860 Publ:Kirkebogen 1832-1860 for Funder Sogn, Hids Herred, Viborg Amt, Danmark.]. [notat: Teglværksarbejder. - Jeg har på internettet i Funder Sogns kirkebog (år 1832-1860) fundet en Niels Nielsen Funder (tror "Funder" er pga. Funder sogn...), født i Funder Sogn, med Niels Nielsen Elling og Anna Johanne Marie Christensdatter som forældre. Denne person har den umiddelbare rette fødselsdato, nemlig den 11. januar 1856. Derfor tror jeg denne person er den samme som den Niels Nielsen Elling jeg her har i stamtræet. Oplysninger jeg derfor har tilføjet pga. denne kilde, er forældrenes navne samt Niels Nielsen Ellings dåbsdato, 16. marts 1856. - I Thorning Sogn kan jeg finde en Niels Nielsen, født den 2. januar 1856, men jeg kan ikke tyde faderens efternavn til at skulle være Elling. Dog en anelse usikker, men absolut ikke meget. - Kan ikke rigtig finde noget om en Niels Nielsen Elling i Balle Sogn. - Folketælling for Thorning Sogn 1860 er på nuværende tidspunkt ikke indtastet. - Er ifølge folketællingen år 1890 født i Thorning Sogn. Er ifølge kilden "Generalieblad angaaende slægterne Christensen og Henriksen" født i Balling Sogn (som retteligt hedder Balle Sogn). - Følgende er fra folketællingen 1890: - «b»Viborg, Hids, Balle, Lysbro, , Lysbro, Nr. 5, hus, FT-1890 - «/b» - «b»Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - «/b»Niels Nielsen Elling, 33, Gift, Husfader, Husmand, Thorning sogn - Kristine Kristensen, 27, Gift, Husmoder, , Them sogn - Nils Herlev Nielsen Elling, 6, Ugift, Søn, , Balle sogn - Nils Torval Nielsen Elling, 4, Ugift, Søn, , Balle sogn - Johan Nielsen Elling, 3, Ugift, Søn, , Balle sogn - Kristian Nielsen Elling, 1, Ugift, Søn, , Balle sogn - Følgende er fra folketællingen 1911 (tror navnet på "Kirstine Elling" er stavet forkert her og muligvis hende og børnene har forkerte fødselsmåned eller år angivet her): - «b»Viborg, Hids, Balle, Lysbro, Balle sogn, 2ac-16, Hvinningdal, 311, FT-1911, C2588 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:«/b» - Niels Elling 11-01-1856 Gift Husfader Teglbrænder og Landbruger Funder sogn - Kirstine Elling 13-02-1862 Gift Husmoder Virklund, Them sogn - Sigrid Elling 07-08-1894 Ugift Datter Balle sogn - Holger Elling 13-10-1899 Ugift Søn Balle sogn - Henrik Elling 02-08-1884 Ugift Slægtning, Semnarist Balle sogn].
???
31  Christine Kristensen [notat: Ændrede efternavn til Elling efter sin mand. - Ifølge folketællingen år 1890 er hun født i Them Sogn (Skanderborg Amt?) og hedder Kristine i stedet for Christine til fornavn. Også stavet Kristine i folketællingen 1916. Kilden "Generalieblad angaaende slægterne Christensen og Henriksen" staver hendes fornavn Christine, og angiver hendes fødested til at være Funderholme, Balle Sogn (viborg Amt). Hun bosætter sig imidlertid senere i hendes liv i Balle Sogn, og desuden ligger Funderholme tilsyneladende i Them Sogn. Folketællingen er også uenig med samme kilde med hensyn til hendes mands fødested. Jeg tror mest på folketællingen når det handler om fødested (stavningen af navne er dog ikke sjældent forkerte i folketællinger, så her er jeg mere i tvivl). - Fra folketællingen 1911: - «b»Viborg, Hids, Balle, Lysbro, Balle sogn, 2ac-16, Hvinningdal, 311, FT-1911, C2588 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:«/b» - Niels Elling 11-01-1856 Gift Husfader Teglbrænder og Landbruger Funder sogn - Kirstine Elling 13-02-1862 Gift Husmoder Virklund, Them sogn - Sigrid Elling 07-08-1894 Ugift Datter Balle sogn - Holger Elling 13-10-1899 Ugift Søn Balle sogn - Henrik Elling 02-08-1884 Ugift Slægtning, Semnarist Balle sogn - Fra folketællingen 1916: - «b»viborg, Hids, Balle, Lysbro, Balle sogn, 2a?-16 Hvinningdal, , , 186, FT-1916 - «/b» - «b»Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested «/b» - Kristine Elling, 13-09-1862 , Enke, Husmoder, Lever af Landbrug, - Holger Nielsen Elling, 13-10-1898 , Ugift, Søn, ?,].
Børn:                         Niels Herlev Nielsen Elling  
                 Niels Thorvald Nielsen Elling  
                 Johan Magnus Nielsen Elling  
                 Kristian Nielsen Elling  
                 Kristen Nielsen Elling  
          -  1982 Sigrid Nielsen Elling  [15]
                 Holger Nielsen Elling  
 

GENERATION VI

 
32  Hans Peter Schmith [notat: Godsforvalter af Marienborg på Møn, exam. juris., kammerråd, lægdsforstander, fra 1829 ejer af Landsledgaard på Møn som han overtog fra sin far. - Forfatter til papiret om Landsledgaard. - Han var søn nummer 2. - Præstø, Mønbo, Keldby, Pollerup, en Gaard og Mølle, 6, FT-1834, B9346 - Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv: «tab»Fødested: - Hans Peter Schmith«tab»34 «tab»Gift«tab»«tab»Gmd og Møller«tab» - Hanne Guldager«tab»25 «tab»Gift«tab»«tab»hans Kone [Hans Peter Schmith]«tab» - Niss Schmith«tab»71 «tab»Gift«tab»«tab»Undertægtsfolk [Hans Peter Schmith og Hanne Guldager]«tab» - Elisabeth Hagen«tab»67 «tab»Gift«tab»«tab»Undertægtsfolk [Hans Peter Schmith og Hanne Guldager]«tab» - Hanne Schmith«tab»34 «tab»Ugift«tab»«tab»Huusjomfru [Hans Peter Schmith og Hanne Guldager]«tab» - Kirstine Hansdatter«tab»25 «tab»Ugift«tab»«tab»Tstefolk [Hans Peter Schmith og Hanne Guldager]«tab» - Mette Kirstine Jensdatter«tab»25 «tab»Ugift«tab»«tab»Tstefolk [Hans Peter Schmith og Hanne Guldager]«tab» - Rasmus Madsen«tab»27 «tab»Ugift«tab»«tab»Tstefolk [Hans Peter Schmith og Hanne Guldager]«tab» - Christen Svenstrup«tab»54 «tab»Gift«tab»«tab»Tstefolk [Hans Peter Schmith og Hanne Guldager]«tab» - Anders Jheling«tab»56 «tab»Gift«tab»«tab»Tstefolk [Hans Peter Schmith og Hanne Guldager]«tab» - Niels Jørgen Madsen«tab»18 «tab»Ugift«tab»«tab»Tstefolk [Hans Peter Schmith og Hanne Guldager]«tab» - Peder Mortensen«tab»14 «tab»Ugift«tab»«tab»Tstefolk [Hans Peter Schmith og Hanne Guldager]«tab» - Peder Andersen«tab»22 «tab»Ugift«tab»«tab»Tstefolk [Hans Peter Schmith og Hanne Guldager] - -------- -------- -------- - Præstø, Mønbo, Keldby, Pollerup, Landsleed Gaard og Mølle, hvorunder Bøndergaardene No 4 og 5 af Pollerup, 197-F1, FT-1840, B9380 - Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv: «tab»Fødested: - Hans Peder Schmith«tab»40 «tab»Gift«tab»«tab»Eier af Landsleed, Kammerraad, Landvæsenscommissair«tab» - Frue Johanne Frd: Guldager«tab»31 «tab»Gift«tab»«tab»Huusmoder [Hans Peder Schmith]«tab» - Niels Chr: Guldager Schmidt«tab»6 «tab»Ugift«tab»«tab»deres Børn [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Elisa Katarina Guldager Schmidt«tab»5 «tab»Ugift«tab»«tab»deres Børn [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Jacob Rudolph Guldager Schmidt«tab»4 «tab»Ugift«tab»«tab»deres Børn [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Peder Axel Schmith«tab»1 «tab»Ugift«tab»«tab»Kammerraadens Børn [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Johannes Hagen Schmith«tab»1 «tab»Ugift«tab»«tab»Kammerraadens Børn [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Frøken Anna Frederikke Maria Gønner«tab»26 «tab»Ugift«tab»«tab»Huusbestyrerinde [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Vita Sophie Bertelsen«tab»11 «tab»Ugift«tab»«tab»Pleiebarn [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Elisabeth Schmith«tab»73 «tab»Enke«tab»«tab»har Ophold paa Gaarden [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Hans Nielsen«tab»22 «tab»Ugift«tab»«tab»Kammerraadens Tjenestefolk [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Lars Mortensen«tab»33 «tab»Ugift«tab»«tab»Kammerraadens Tjenestefolk [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Mads Pedersen«tab»27 «tab»Gift«tab»«tab»Kammerraadens Tjenestefolk [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Christen Christensen«tab»59 «tab»Gift«tab»«tab»Kammerraadens Tjenestefolk [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Christoffer Andersen«tab»19 «tab»Ugift«tab»«tab»Kammerraadens Tjenestefolk [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Peder Andersen«tab»27 «tab»Ugift«tab»«tab»Kammerraadens Tjenestefolk [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Niels Christensen«tab»18 «tab»Ugift«tab»«tab»Kammerraadens Tjenestefolk [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Lars Hemmingsen«tab»16 «tab»Ugift«tab»«tab»Kammerraadens Tjenestefolk [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Cicilie Broholm«tab»21 «tab»Ugift«tab»«tab»Kammerraadens Tjenestefolk [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Kirstine Larsdatter«tab»28 «tab»Ugift«tab»«tab»Kammerraadens Tjenestefolk [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Maren Larsdatter«tab»26 «tab»Ugift«tab»«tab»Kammerraadens Tjenestefolk [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Caroline Lucasdatter«tab»22 «tab»Ugift«tab»«tab»Kammerraadens Tjenestefolk [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Ane Malene Nielsdatter«tab»29 «tab»Ugift«tab»«tab»Kammerraadens Tjenestefolk [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager]«tab» - Maren Kirst: Hansdatter«tab»17 «tab»Ugift«tab»«tab»Kammerraadens Tjenestefolk [Hans Peder Schmith og Frue Johanne Frd: Guldager] - -------- -------- -------- - Præstø, Mønbo, Keldby, Pollerup Bye under Kjeldbyemagle Skoledistrict, En Gaard, Landsledgaard, 78, FT-1850, B9442 - Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv: «tab»Fødested: - Hans Peter Schmith«tab»50 «tab»Gift«tab»«tab»Eier af Gaarden, Kammerraad«tab»Phanefjord S: p: M: - Johanne Frederikke Guldager«tab»41 «tab»Gift«tab»«tab»hans Kone [Hans Peter Schmith]«tab»Saxkjøbing - Elise Cathrine Schmith«tab»15 «tab»-«tab»«tab»deres Børn [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»h: i S: - Rudolf Schmith«tab»13 «tab»-«tab»«tab»deres Børn [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Do [h: i S:] - Peter Schmith«tab»11 «tab»-«tab»«tab»deres Børn [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Do [h: i S:] - Johannes Schmith«tab»11 «tab»-«tab»«tab»deres Børn [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Do [h: i S:] - Lauritz Schmith«tab»6 «tab»-«tab»«tab»deres Børn [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Do [h: i S:] - Antonette Gøuner«tab»24 «tab»Ugift«tab»«tab»Huusjomfrue [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Rendsborg - Marie Albech«tab»17 «tab»Ugift«tab»«tab»Lære Huusholdning [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Stege - Claudine Marie Hansen«tab»16 «tab»Ugift«tab»«tab»Lære Huusholdning [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Kjøbenhavn - Peter Gad«tab»21 «tab»Ugift«tab»«tab»Lære Landvæsenet [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Stege - Jens Pedersen«tab»39 «tab»Ugift«tab»«tab»Tjenestefolk [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Borre S: p: M - Hans Jørgen Nielsen«tab»39 «tab»Ugift«tab»«tab»Tjenestefolk [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Stege Landsogn - Hans Peter Clausen«tab»33 «tab»Ugift«tab»«tab»Tjenestefolk [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»h: i S: - Jørgen Jensen«tab»22 «tab»Ugift«tab»«tab»Tjenestefolk [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Elmelunde S: p: M - Lars Andersen«tab»23 «tab»Ugift«tab»«tab»Tjenestefolk [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Borre S: p: M - Johan Jensen«tab»37 «tab»Ugift«tab»«tab»Tjenestefolk [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Stege Lds - Peder Andersen«tab»38 «tab»Ugift«tab»«tab»Tjenestefolk [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»h: i S: - Anne Margr: Jensdatter«tab»27 «tab»Ugift«tab»«tab»Tjenestefolk [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Maglebye S: p: M - Maren Kirst: Jørgensdatter«tab»25 «tab»Ugift«tab»«tab»Tjenestefolk [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Do [Maglebye S: p: M] - Maren Marie Jensdatter«tab»22 «tab»Ugift«tab»«tab»Tjenestefolk [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Elmelunde S: p: M: - Anne Kirstine Jensdatter«tab»28 «tab»Ugift«tab»«tab»Tjenestefolk [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Damsholte S: p: M: - Maren Malene Christiansdatter«tab»27 «tab»Ugift«tab»«tab»Tjenestefolk [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]«tab»Elmelunde S: p: M - Rasmus Nielsen«tab»24 «tab»Ugift«tab»«tab»Tjenestekarl, indkaldt i Krigstjeneste [Hans Peter Schmith og Johanne Frederikke Guldager]].
???
33  Johanne Frederikke Guldager [notat: Kaldet Johanne. - Jørgen Guldager opgiver hendes fødested til at være Saxkøbing, men hun nævnes tilsyneladende nogle steder til at være Johanne Frederikke Guldager af Ringsted. Jeg mener også kilden "Tillæg A (Guldager) til Stamtavle over familien Schmith og Bay-Schmith" nævner hende som født i Ringsted eller måske som værende "af Ringsted". - Følgende er fra kilden Jørgen Guldager: - Konfirmeret den 5. april 1825 i Ringsted (Kilde: LAK 2-402-1, 11/12, s. 376). - Dåb: - Fredag d. 14 Jul 1809 blev Uhrmager Andreas Guldager i Saxkjøbing og kone Sidzel Cathrine Perdersens hjemmedøbte datter Johanne Frederikke som er født d. 26 maj 1809 frembaaren til sin daabs stadfæstelse af madame Viborg og jfr. Schrøder. - Faddere: Hr. købmand Kølle - hr. Lund - Fuldmægtig Petersen og Lorents Klein. - Madame Guldager holdt sin kirkegang d. 16. Jun 1809. - Konf.: - Johanne Frederikke Guldager af Ringsted konfirmeret 1.ste søndag efter påske = d. 5. Apr. 1825. - Døbt i Saxkjøbing d. 14 Jul 1809. Attest af Repholtz, sognepræst. - Vaccineret d. 14. Okt 1820 af distrikts-kirurg Grebells i Ringsted. - Forældre: Uhrmager Guldager og madame Sidzel Cathrine Pedersen af Ringsted. - Død: - Johanne Frederikke Schmidt f. Guldager, gift med kammerraad H.P. Schmidt paa Landsledgaard paa Møen død d. 9. Sep 1871 og brgravet i Keldby kirke d. 14. Sep 1871 - 62 aar. - Dødsaarsag: Kræft i brystet. - Ægteskab: - Jomfru Johanne Frederikke Guldager af Ringsted, 23 aar gl., viet i kirken i Ringsted til forvalter Hans Peter Schmidt af Landsledgaard paa Møen, 32 aar gl., d. 7. Sep 1832. - Forlovere: Captain Bjørn af Frederikseg i Mern og Captain Lange af Ringsted.].
Børn:                         Niels Christian Guldager Schmith  
                 Elise Cathrine Schmith  
                 Jacob Rudolph Schmith  
                 Schmith  
8  -  18 Johannes Haagen Schmith  [16]
                 Peter Axel Johannes Schmith  
                 Lauritz Terpager Schmith  
 
34  Peter Severin Ravnkilde [notat: Købmand. Borgmester i Sakskøbing. Blev by og herredsfoged i Sakskøbing med titel af kancelliråd.].
???
35  Claudine Clausen [notat: Baptism, 19 Jun 1804. - Flere af oplysningerne om laudine Clausen kommer fra hjemmesiden http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~stryhn/slaegteng/f317.htm. Adressen er nu ændret til http://www.tom-stryhn.dk.].
Børn:        1830         Peter Guldmand Ravnkilde  
1832  -  1876 Frits Severin Ravnkilde  
1834         Ludvig Ravnkilde  
1835         Christian Claudi Ravnkilde  
1837         Sophie Elisabeth Ravnkilde  
1841         Henning Vichfeld Ravnkilde  
                 Tycho Alexius Ravnkilde  
          -  2 Anna Margrethe Ravnkilde  [17]
1847         Vilhelm August Ravnkilde  
 
42  Annas Sophus Laurits Ørum [notat: Gårdmand. Kaberkusk på Bakken nord for København. - Deltog i treårskrigen 1848-50, blev gift med en møllerdatter fra Holsten og fik gården "Faurholt" ved Ribe. Blev senere vognmand i Haderslev. Efter 1864 blev han ansat ved de jyske statsbaner og gjorde tjeneste forskellige steder i Jylland. Efter hustruens død søgte han til København, hvor han en overgang ernærede sig som droskekuske. Hans ældste søn Christen Ørum, der drev købmandsvirksomhed i Haderslev, fik ham en tid hjem til sig, men morfar kunne ikke finde sig til rette og tog tilbage til Sjælland, hvor han en morgen fandtes død i et telt på Dyrehavsbakken, hvor han var staldmester. Han blev begravet på Lyngby kirkegård.].
???
43  Anne Magdalene Siegmundt [notat: Fra Holsten. - Birgit (Gitte) Ørum-Hansen fortæller, at Anne Siegmundt, da hun ser danskerne komme ind i Haderslev ved genforeningen i 1920, siger: "Der kommt die dumme Dänen" (jeg ved ikke om dette er hundrede procent ordret eller stavet rigtigt, men tror det (Andreas Haagen Schmith)). Hun fortæller også, at der skulle findes en dagbog af hende. - Jeg har tydet hendes mellemnavn til at være Magdalene men jeg er ikke helt hundrede procent på at det er rigtigt. Muligvis ellers Magdalena (eller endnu andet).].
Børn:                  -  1916 Christen Ørum  
          -  1931 Kathrine Ørum  
                 Else Ørum  
29  -  1950 Johanne Christiane Andrea Ørum  [21]
                 Balthazar Ørum  
 
44  Søren Sørensen; [kilde: Title:Jakob Sørensen og familie (med billede af Ane Marie & Ane Johanne) Auth:(ukendt) Publ:Et enkelt papir med en oversigt over Jakob Sørensen (Kjærsgaard) og hans koner og børn. På papiret er også fotokopieret et billede af hans kone nr. 2 Ane Marie Hanson og hans kone nr. 3 Ane Johanne Hanson.], [kilde: Title:Jakob Sørensen og familie (med billede af Ane Marie & Ane Johanne) Auth:(ukendt) Publ:Et enkelt papir med en oversigt over Jakob Sørensen (Kjærsgaard) og hans koner og børn. På papiret er også fotokopieret et billede af hans kone nr. 2 Ane Marie Hanson og hans kone nr. 3 Ane Johanne Hanson.]. [notat: Gårdejer i Kjærsgaard. - Jeg har fundet folketællingen år 1860 ud fra Søren Sørensen og Maren Rasmusdatters navne og alder samt stednavnet Kjærsgaard. Sønnen Jakob Sørensen ses dog «u»ikke«/u» af denne folketælling selvom han skulle være født på dette tidspunkt (og kun være omkring 4 år). Hvad skyldes dette? - «u»Folketællingen år 1860:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Kjærsgaard, et Huus, 103, FT-1860, B8282 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Søren Sørensen 33 Gift Huusmand, Dagleier, Huusfader her i Sognet - Maren Rasmusdatter 44 Gift Hans Kone [her i Sognet] - Anne Johanne Sørensen 7 Ugift [deres datter] [her i Sognet] - Bodil Sørensen 1 Ugift [deres datter] [her i Sognet] - «u»Folketællingen år 1880:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Kjergaard By, 5, en Gaard, 254, FT-1880, C6502 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Søren Sørensen 51 Enkemand Husfader og Gaardeier Her i Sognet [Hundslund] - Jacob Sørensen 23 Gift Arbeider i Landbruget, Søn Her i Sognet [Hundslund] - Maren Nielsen 23 Gift Kone Balle, Odder Sogn - Maren Johane Sørensen under 1 Aar Ugift Datter Balle, Odder Sogn].
???
45  Maren Rasmusdatter; [kilde: Title:Jakob Sørensen og familie (med billede af Ane Marie & Ane Johanne) Auth:(ukendt) Publ:Et enkelt papir med en oversigt over Jakob Sørensen (Kjærsgaard) og hans koner og børn. På papiret er også fotokopieret et billede af hans kone nr. 2 Ane Marie Hanson og hans kone nr. 3 Ane Johanne Hanson.], [kilde: Title:Folketællingen år 1880 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Søren Sørensen er enkemand ved folketællingen 1880, dvs. Maren Rasmusdatter er død inden 1880: - «u»Folketællingen år 1850:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Hadrup, et Huus, 75, FT-1850, B8228 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Peder Jenssen 50 Gift Huusmand, Dagleier, Huusfader Her i Sognet - Kirsten Marie Nielsdatter 43 Gift Hans kone Her i Sognet - Johanne Jensdatter 14 Ugift Deres Børn Her i Sognet - Hans Peter Jenssen 10 Ugift Deres Børn Her i Sognet - Inger Kirstine Jenssen 7 Ugift Deres Børn Her i Sognet - Rasmus Pedersen 61 Gift Huusmand, Dagleier, Huusfader Haarslev Sogn, Odense Amt - Bodil Nielsdatter 56 Gift Hans kone Her i Sognet - Anne Kirstine Rasmusdatter 29 Ugift Deres Døtre, Syepiger Her i Sognet - Maren Rasmusdatter 33 Ugift Deres Døtre, Syepiger Her i Sognet - Anne Marie Jørgensen 7 Ugift Sidstanførtes Slegfredbarn Her i Sognet - Anne Johanne Nielsdatter 43 Separeret Indsidder, lever af Haandgjerning Her i Sognet - Maren Sophie Christensen u Separeret Hendes Datter Odder Sogn, Aarhuus Amt - «u»Folketællingen år 1860:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Kjærsgaard, et Huus, 103, FT-1860, B8282 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Søren Sørensen 33 Gift Huusmand, Dagleier, Huusfader her i Sognet - Maren Rasmusdatter 44 Gift Hans Kone [her i Sognet] - Anne Johanne Sørensen 7 Ugift [deres datter] [her i Sognet] - Bodil Sørensen 1 Ugift [deres datter] [her i Sognet] - «u»Folketællingen år 1880:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Kjergaard By, 5, en Gaard, 254, FT-1880, C6502 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Søren Sørensen 51 Enkemand Husfader og Gaardeier Her i Sognet [Hundslund] - Jacob Sørensen 23 Gift Arbeider i Landbruget, Søn Her i Sognet [Hundslund] - Maren Nielsen 23 Gift Kone Balle, Odder Sogn - Maren Johane Sørensen under 1 Aar Ugift Datter Balle, Odder Sogn].
Børn:                         Jakob Sørensen (Kjærsgaard)  [22]
 
46  Nils Hanson; [kilde: Title:Folketællingen år 1860 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Husmand på Gylling Mark. - Navnet er set stavet Nils Hanson under hans to døtres fødselsregistreringer i kirkebogen fra Gylling Sogn. - Der står i folketællingen fra 1860 at han er født i Sverige. - «u»Folketællingen år 1834:«/u» - Aarhus, Hads, Gylling, Gylling By, et Huus udfløttet, 25, FT-1834, B2532 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Esben Jensen 47 Gift - Ane Nielsdatter 40 Gift hans Kone - Maren Esbensdatter 13 Ugift deres Børn - Jens Esbensen 9 Ugift deres Børn - Mette Esbensdatter 5 Ugift deres Børn - Kirsten Esbensdatter 2 Ugift deres Børn - «u»Folketællingen år 1860:«/u» (Note: Maren Espensdatter er Mette Espensdatters søster, se folketællingen år 1834). - Aarhus, Hads, Gylling, Gyllingnæs, Et Huus, 2, FT-1860, b8280 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Niels Hansen 26 Gift Inderste, Dagleier, Huusfader [Sverrig] - Mette Espensen 31 Gift hans Kone her i Sognet - Ane Johanne Hansen 2 Ugift deres Datter [her i Sognet] - Anders Rasmussen 45 Gift Inderste, Dagleier, Huusfader her i Sognet - Maren Espensdatter 39 Gift hans Kone [her i Sognet] - Ane Marie Andersen 10 Ugift [deres datter] [her i Sognet] - Karen Andersen 5 Ugift [deres datter] [her i Sognet] - Espen Andersen 2 Ugift [deres søn] [her i Sognet]].
???
47  Mette Espensdatter; [kilde: Title:Folketællingen år 1860 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Hendes fødselsregistrering i kirkebogen ser ud til ikke at komme i helt kronologisk rækkefølge i forhold til de omkringstående (tidligere) indførelser. Det gælder også hvis man i stedet kigger på dåbsdatoen. Der er dog ikke stor afvigelse. Jeg bliver dog lidt usikker på, om jeg kan tyde teksten ordentlig så. Alternativt kan forklaringen være den, at hendes registrering er foretaget øverst på en ny side før den tidligere side var fyldt ud, og at der så er rettet op på dette bagefter ved at tilføje senere fødsler/dåbshandlinger på resten af siden før. - «u»Folketællingen år 1834:«/u» - Aarhus, Hads, Gylling, Gylling By, et Huus udfløttet, 25, FT-1834, B2532 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Esben Jensen 47 Gift - Ane Nielsdatter 40 Gift hans Kone - Maren Esbensdatter 13 Ugift deres Børn - Jens Esbensen 9 Ugift deres Børn - Mette Esbensdatter 5 Ugift deres Børn - Kirsten Esbensdatter 2 Ugift deres Børn - Hendes efternavn er stavet Espensdatter i kirkebogen under hendes egen fødsel og som Esbensdatter under hendes børn Ane Marie og Ane Johannes fødsler. Alle kirkebøger er fra samme sogn, Gylling Sogn.].
Børn:                         Ane Marie Hanson  [23]
                 Ane Johanne Hanson  
 
48  Jens Jensen; [kilde: Title:Ingen egentlig titel, men det er Jens Christian Jensens skibsbreve og lidt til. Auth:Jens Christian Jensen / Bertel Jensen Publ:Indeholder Jens Christian Jensens tydede skibsbreve. De er tydet og samlet i denne bog imellem julen 1958 og år 1963, hvor Bertel Jensen dør. Bogen har en kort introduktion til Jens Christian Jensen og den nærmeste slægt, samt en lille stamtavle bagerst i bogen.], [kilde: Title:Ingen egentlig titel, men det er Jens Christian Jensens skibsbreve og lidt til. Auth:Jens Christian Jensen / Bertel Jensen Publ:Indeholder Jens Christian Jensens tydede skibsbreve. De er tydet og samlet i denne bog imellem julen 1958 og år 1963, hvor Bertel Jensen dør. Bogen har en kort introduktion til Jens Christian Jensen og den nærmeste slægt, samt en lille stamtavle bagerst i bogen.]. [notat: Fra Raasted, Danmark. Hestegarder i København i 8 år. Arvede gården Blegvad, da hans søster Kiersten blev enke i 1860. Indtil da havde Kiersten og hendes mand haft gården. - OBS: I bogen med Jens Christian Jensens skibsbreve er fødselsdatoen angivet til at være 22. august 1810.].
???
49  Anna Catharina Jensen; [kilde: Title:Ingen egentlig titel, men det er Jens Christian Jensens skibsbreve og lidt til. Auth:Jens Christian Jensen / Bertel Jensen Publ:Indeholder Jens Christian Jensens tydede skibsbreve. De er tydet og samlet i denne bog imellem julen 1958 og år 1963, hvor Bertel Jensen dør. Bogen har en kort introduktion til Jens Christian Jensen og den nærmeste slægt, samt en lille stamtavle bagerst i bogen.], [kilde: Title:Ingen egentlig titel, men det er Jens Christian Jensens skibsbreve og lidt til. Auth:Jens Christian Jensen / Bertel Jensen Publ:Indeholder Jens Christian Jensens tydede skibsbreve. De er tydet og samlet i denne bog imellem julen 1958 og år 1963, hvor Bertel Jensen dør. Bogen har en kort introduktion til Jens Christian Jensen og den nærmeste slægt, samt en lille stamtavle bagerst i bogen.]. [notat: Fra Højer ved Tønder, Danmark. Var kniplingspige i Tønder inden hun rejste til København. Bagerjomfru. Blev muligvis gift mens hun var bagerjomfru. - Blev begravet i Asferg, men graven flyttedes i 1946 til Raasted.].
Børn:                         Jens Christian Jensen  [24]
                 Berthel Hermann Jensen  
 
50  Jens Nielsen Hjordt [notat: Ejer af Sveistrupgård. Hans navn staves Jens Nielsen Hjordt i kilden "Historisk Aarbog fra Randers Amt 1956", tilsyneladende er det den måde han selv har stavet sit navn i en Aftægts-Contract. Samme kilde skriver dog et andet sted "Jens Nielsen Hjordt (eller Hjorth)", på side 105. Forfatteren af teksten bruger selv gennemgående Hjort, på nær når der citeres fra dokumenter. - --- - Folketælling fra internettet (www.ddd.dda.dk): - Samtlige personer i husstanden - randers, Støvring, Raasted, Sveistrup by liste 7, , gaard, 12, FT-1880 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Jens Nielsen Hjorth, 60, Gift, husfader, gaardejer, , Her i sognet - Hansine Mathilde Dorthea Rosborg, 51, Gift, husmoder., , Asferg - Nielsine Christine Jensen Hjorth, 17, Ugift, Barn, , Her i sognet - Marie Jensen Hjorth, 15, Ugift, Barn, , Her i sognet - Petrine Jacobine Pedersen, 14, Ugift, plejebarn, , Faarup - Søren Jensen Hjorth, 13, Ugift, Barn, , Her i sognet - Peder Marius Jensen Hjorth, 10, Ugift, Barn, , Her i sognet - Peder Christian Pedersen, 26, Ugift, tjenestefolk, , Vammen, Viborg - Jens Jensen, 19, Ugift, tjenestefolk, , Randers - Rasmus Peder Jensen, 25, Ugift, tjenestefolk, , Voer - Martin Wilhelm Reinholdt Knebe??, 13, Ugift, tjenestefolk, , Randers - Thomine Jensen, 20, Ugift, tjenestefolk, , Hjørring Amt - ---].
???. ???.
???
51  Maren Sørensen Stenz; [kilde: Title:Kirkebogen for Råsted Sogn Publ:Kirkebogen for Råsted Sogn, Støvring Herred, Randers Amt, Danmark]. [notat: Fra Svejstrup Skovgård, gården der ligger lige over på den anden side af vejen i forhold til Svejstrupgaard. - Der står i kirkebøgerne, at der skal stå det fulde navn ved de indskrevne personer, men mens faderen står som Søren Nielsen Stentz står denne person kun som Maren Sørensen. Jeg ved ikke om det er et udtryk for dovenskab, at der ikke står Stentz ved denne person også, eller om det blot ikke er en del af hendes navn. - Jeg har i første omgang fået navnet på Marens forældre i forbindelse med et besøg hos Kirsten Bak Stenz (født Jensen) i Jylland den 27. januar 2007. Bag på et billede af Maren Sørensen Stenz så jeg nemlig hendes forældres navne skrevt i hånden som Søren Sørensen Stenz og Johanne Pedersdatter. Jeg har dog i kirkebogen fra Råsted Sogn ved fødslen af Maren set faderens navn som Søren Nielsen Stentz. Søren Nielsen Stenz er også det navn jeg har set på et papir (skrevet af en Kirsten Stenz Danscher i oktober 2004) som gift i 1831 med en Johanne Pedersdatter. Jeg regner med at dette er Marens to forældre. - Kirkebogen, set indskannet på arkivalieronline.dk, er rimelig svær at læse, men jeg synes ikke der stå Søren Sørensen Stenz som fader, dvs. mellemnavnet er et andet, nemlig Nielsen. - Desuden mener jeg der står født den 15. maj, ikke den 14. Den 14. maj er hvad jeg oprindeligt havde registreret. Jeg kan dog ikke huske min kilde til denne dato.].
Børn:                         Ane Jensen Hjorth  [25]
                 Johanne Hjorth  
          -  1891 Nielsine Kristine Jensen Hjorth  
1864         Marie Jensen Hjorth  
1866  -  1946 Søren Jensen Hjorth  
1870  -  1925 Peder Marius Hjorth  
 
54  Hans Christian Frederik Jørgensen; [kilde: Title:Hvor stammer så do fra? Auth:Gurli og Jørgen ??? Publ:En billedsamling med navne og enkelte datoer. Desuden også en tilhørende stamtavle over familien Jørgensen og Berner Hansen. Indeholder få egentlige oplysninger og desuden er der mange fejl med hensyn til navne. Flere steder er det forkerte navn angivet til de enkelte billeder. Stamtavlen er dog vistnok i orden med hensyn til rækkefølgen af de forskellige personer. Datoer er dog forkerte nogle steder.]. [notat: Lærer. - Bopæle: Hundborg. Vesløs. Dalbyover. Højelse.].
???
55  Johanne Kirstine Andersen; [kilde: Title:Hvor stammer så do fra? Auth:Gurli og Jørgen ??? Publ:En billedsamling med navne og enkelte datoer. Desuden også en tilhørende stamtavle over familien Jørgensen og Berner Hansen. Indeholder få egentlige oplysninger og desuden er der mange fejl med hensyn til navne. Flere steder er det forkerte navn angivet til de enkelte billeder. Stamtavlen er dog vistnok i orden med hensyn til rækkefølgen af de forskellige personer. Datoer er dog forkerte nogle steder.]. [notat: Skrædder.].
Børn:                         Christine Karoline Emilie Jørgensen  
                 Christine Vilhelmine Marie Jørgensen  
                 Petrea Kathrine Sofie Jørgensen  [27]
1852         Antonie Sofie Jørgensen  
                 Henrik Ludvig Christian Jørgensen  
                 Emma Augusta Charlotte Jørgensen  
                 Laura Mathilde Amalie Jørgensen  
          -  1906 Mathea Juliane Elisabeth Jørgensen  
                 Anton Gerhard Vilhelm Jørgensen  
                 Nana Theodora Adolfine Jørgensen  
                 Adolf Georg Valdemar Jørgensen  
 
56  Enevold Kjær Jensen; [kilde: Title:Efterslægt efter Christen Hesselbjerg og Esther Pedersdatter Auth:Svend Aage Nielsen Publ:Dokumentet er hentet fra hjemmesiden http://hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=27], [kilde: Title:Efterslægt efter Christen Hesselbjerg og Esther Pedersdatter Auth:Svend Aage Nielsen Publ:Dokumentet er hentet fra hjemmesiden http://hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=27]. [notat: Hjemmedøbt den 21. december 1821, i kirken den 5. januar 1822. Gårdmand i Nederkjær ved Herning. - Folketællingen for Herning 1870 er i skrivende stund endnu ikke på nettet. Læg mærke til, at der nævnes to forskellige fødselssogne ved Jensine Hansen. De to sogne er dog nabosogne: - Ringkoebing, Hammerum, Herning, Kjær, , En Gaard, 77, FT-1860 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Enevold Jensen, 39, Gift, Gaardmand, Huusfader, , Her i Sognet [Herning] - Jensine Hansen, 24, Gift, Hans Kone, , Tjele sogn Viborg - Annenie Enevoldsen, 3, Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Herning] - Niels Enevoldsen, 2, Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Herning] - Niels Jensen, 28, Gift, Tjenestefolk, , Her i Sognet [Herning] - Knud Peter Larsen, 15, Ugift, Tjenestefolk, , Her i Sognet [Herning] - Karen Busk Jensen, 20, Ugift, Tjenestefolk, , Sneiberg Ringkjøbing - Samtlige personer i husstanden - Ringkoebing, Hammerum, Herning, Herning Sogn Kjærs Gaarde, , Nederkjærsgaard, 1, FT-1880 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Enevold Kjær Jensen, 58, Gift, Husfader, Gaardeier, , Herning Sogn Ringkjøbing Amt - Jensine Hansen, 44, Gift, Hans Kone, , N. Vinge Viborg Amt - Niels Enevoldsen, 21, Ugift, Deres Børn, , Herning - Juliane Enevoldsen, 17, Ugift, Deres Børn, , Herning - Hans Chrestian Enevoldsen, 15, Ugift, Deres Børn, , Herning - Dorthea Enevoldsen, 12, Ugift, Deres Børn, , Herning - Mette Enevoldsen, 9, Ugift, Deres Børn, , Herning - Marie Nanine Enevoldsen, 7, Ugift, Deres Børn, , Herning - Ole Martin Enevoldsen, 1/4, Ugift, Deres Børn, , Herning - Michal Kjær Michalsen, 21, Ugift, Dagleier, , Herning].
???
57  Jensine Hansen; [kilde: Title:Kirkebogen for Nørre Vinge Sogn 1812-1841 Publ:Kirkebogen for 1812-1841 for Nørre Vinge Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt, Danmark.]. [notat: I Mary Ellen Rogers stamtræ, som bl.a. er kilde til denne denne person, står der kun "Vinge kirke" angivet ved dåben, mens jeg regner med at det så er den der i dag hedder "Nørre Vinge kirke". Desuden har hun umiddelbart kun "Vinding" stående ved dødssted, men der er tilsyneladende tre Vinding Sogne i Danmark. - Jeg har nu fundet hendes fødsel/dåb i Nørre Vinge Sogns kirkebog.].
Børn:        11         Jens Enevoldsen  [28]
                 Anenie Enevoldsen  
                 Niels Kjær  
                 Juliane Enevoldsen  
                 Hans Christian Enevoldsen  
                 Dorthe Boline Enevoldsen  
29         Mette Enevoldsen  
                 Marie Nonine Enevoldsen  
1873         Ole Morten Jensen  
 
58  Jens Peder Michelsen [notat: Gårdmand, sognefoged. - Hjemmedøbt den 2. september 1838. Fremstillet i Snebjerg kirke den 14. oktober 1838. - Han blev konfirmeret 1853 i Snebjerg kirke og fik i karakter Kundskaber mg og Opførsel mg. - Jens Peder Michelsen fik i 1865 skøde på en af faderens gårde. Skødet findes indført i Hammerum Herreds Skøde- og Pantebog Nr. 21, Fol. 743. Samtidig blev der oprettet en aftægtskontrakt, der er indført i samme protokol Fol. 751, Nr. 21. - Der er rejst en mindesten foran Snejbjerg kirke. Snejbjerg ligger lidt uden for Herning, Danmark. På denne sten står følgende (DBM står for dannebrogsmand): - FORLIGSKOMMISÆR - J. P. MICHELSEN - DBM. - FØDT 26. AUGUST 1838 - DØD 19. SEPTEMBER 1922 - DU RØGTED DIN GERNING MED - TROSKAB OG FLID DIT MINDE BEVARET I KOMMENDE TID - REJST AF BEBOERE I HAMMERUM HERRED].
???
59  Mette Pedersdatter
Børn:        11         Ane Johanne Michelsen  [29]
                 Ane Michelsen  
                 Karen Marie Michelsen  
                 (dødfødt) Michelsen  
                 Søren Michelsen  
                 Peder Michelsen  
                 Mogens Michelsen  
                 Jeppeline Michelsen  
                 Karen Marie Michelsen  
                 Niels Christian Michelsen  
                 Eleonora Michelsen  
 
60  Niels Nielsen Elling [notat: Fundet gennem Funder Sogns kirkebog 1832-1860, hvor Barnet Niels Nielsen Ellings fødsel står nævnt. Der står vistnok "Gårdmand i Funder".].
???
61  Johanne Marie Christensdatter; [kilde: Title:Kirkebogen for Funder Sogn 1814-1831 Publ:Kirkebogen 1814-1831 for Funder Sogn, Hids Herred, Viborg Amt, Danmark.]. [notat: Fundet gennem Funder Sogns kirkebog 1832-1860, hvor Barnet Niels Nielsen Ellings fødsel står nævnt. - Under Anna Johanne Marie Christensdatters ægteskab med Niels Nielsen Elling står hendes fader som en Christen Hansen. Derefter står der noget, der kunne ligne Eskebakgaard. Dette stednavn vil, hvis rigtigt læst, så kunne passe med følgende fra folketællinger fra år 1834 & 1850: - «b»Viborg, Hids, Funder, Eskebak, en Gaard, 58, FT-1834, C2730 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:«/b» - Christen Hansen 36 Gift Gaardmand - Anne Jensdatter 29 Gift hans Kone - Johanne Maria Christensdatter 5 Ugift deres Datter - Hans Peter Christensen 3 Ugift deres Søn - Anna Marie Pedersdatter 20 Ugift Tjenestepige - «b»Viborg, Hids, Funder, Eskebakgaard, en Gaard, 74, FT-1850, B5377 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:«/b» - Christen Hansen 56 Gift Gaardmand, Huusfader her i Sognet - Ane Jensdatter 45 Gift hans Kone her i Sognet - Johanne Marie Christensdatter 21 Ugift deres Datter her i Sognet - Hans Peter Christensen 19 Ugift deres Søn her i Sognet - Andreas Christensen 13 Ugift deres Søn her i Sognet - Niels Christian Peter Christensen 9 Ugift deres Søn her i Sognet - Christen Christensen 3 Ugift deres Søn her i Sognet - Niels Christensen Kirk 77 Enke Aftægtsmand. her i Sognet - Folketællingen år 1850 fortæller så, at disse mennesker alle er født i Funder sogn.].
Børn:        16         Niels Nielsen Elling  [30]
 
62  Niels Christensen [notat: Træskomand og engopsynsmand i Funderholme. Flyttede senere til Silkeborg. - Adresse: Herningvej 112, Silkeborg, Danmark. - Senere Adresse: Vestergade 139, Silkeborg, Danmark. - Flyttede senere til Lysbro, Balle Sogn, Danmark. Et lille hus ved Lysaas vestside, nede ved Ørnsø, hvor han døde den 15. juni 1908.].
???
63  Jensine Roien [notat: Ændrede efternavn til Christensen efter sin mand.].
Børn:                         Kristen Kristensen  
          -  15 Christine Kristensen  [31]
1  -  24 Christian Christensen  
                 Anna Marie Kristensen  
                 Johan Christensen  
                 Dagmar Kristensen  
                 Alma Kristensen  
 

GENERATION VII

 
64  Nis Schmith [notat: Møller på Tostenæs Mølle på Møn. Ejer af Landsledgaard. Har også tidligere ejet Stege Storemølle. Forpagter på Nordfeld (Møn). - Nis Schmiths søn Hans Peter Schmith har i sin tekst "Papiret om Landsledgaard" skrevet sin faders navn som "Nis Schmith", samt også sin farfars efternavn som "Schmith". Dette må derfor formodes at være den rigtige stavemåde. Nis Schmith er dog også set stavet Niss Smith, Niss Schmith, Nils Schmith (Set i folketællingen fra året 1801), samt muligvis på flere andre måder. - Det var tidligere antaget, at faderen hed Niss Smith, og at farfaren hed Smith til efternavn. Hvor disse stavemåder er fundet, ved jeg på nuværende tidspunkt ikke. - Ifølge kilden 'Nogle meddelelser om lærerslægterne Rafn, Smith og Barsøe samlede og udgivne for slægterne af Cathrine Pedersen, Odense 1900': "Ved sin død mølleejer og Godsforvalter på Marienborg på Møn". Jeg tror ikke selv helt at han var godsforvalter på Marienborg (men han var forpagter på Nordfeld), men derimod at der i kilden er en sammenblanding med sønnen Hans Peter Schmiths erhverv. - Præstø, Mønbo, Fanefjord, Torstenes og Bredemad, , 17, FT-1801, b9310 - Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: «tab»Stilling i husstanden: «tab»Erhverv: «tab»Fødested: - Nils Schmith«tab»38 «tab»Gift«tab»Hosbonde«tab»Eyer og Beboer af Torstenes Mølle og Huus«tab» - Ane Elisabeth Hagen«tab»39 «tab»Gift«tab»Kone [Nils Schmith]«tab»«tab» - Hans Peter -«tab»1 «tab»-«tab»deres Søn [Nils Schmith og Ane Elisabeth Hagen]«tab»«tab» - Christopher Christophersen«tab»24 «tab»Ugift«tab»Møllersvend [Nils Schmith og Ane Elisabeth Hagen]«tab»«tab» - Christian Andersen«tab»25 «tab»Ugift«tab»Tjenestefolk [Nils Schmith og Ane Elisabeth Hagen]«tab»«tab» - Inger Hansdatter«tab»24 «tab»Ugift«tab»Tjenestefolk [Nils Schmith og Ane Elisabeth Hagen]«tab»«tab» - Bodil Hansdatter«tab»29 «tab»Ugift«tab»Tjenestefolk [Nils Schmith og Ane Elisabeth Hagen]].
???
65  Ane Elisabeth Hagen; [kilde: Title:Hjemmeside - Kirsten Refn Auth:Kirsten Refn Publ:http://www.myheritage.dk/site-family-tree-42018271/kirstenrefn], [kilde: Title:Hjemmeside - Kirsten Refn Auth:Kirsten Refn Publ:http://www.myheritage.dk/site-family-tree-42018271/kirstenrefn]. [notat: Boede i 1787 på "Petersgaard" i Kalvehave sogn, Baarse herred, Præstø amt, Danmark (ifølge folketælling år 1787).].
Børn:                         Augusta Schmith  
                 Peder Schmith  
                 Hans Peter Schmith  [32]
                 Anne Regine Elisabeth Nicoline (Line) Schmith  
                 Harald Terpager Schmith  
 
66  Andreas Guldager [notat: Urmager i Ringsted, Danmark. - Jørgen Guldager fortæller at denne person hedder Andreas Guldager. Kilden "Tillæg A (Guldager) til Stamtavle over familien Schmith og Bay-Schmith." nævner Niels Christian Guldager, men dette er en broder til Johanne Frederikke Guldager og søn af Andreas Guldager. - Ifølge kilden Jørgen Guldager: - Kun dåbsdato registreret, ikke fødselsdato. Jørgen Guldager opgiver sin kilde til at være: LAK 1-86-4. 3/13, s. 116, indf. 1.].
???
67  Cecilie Cathrine Petersen [notat: Datter af hattemager i Svendborg.].
Børn:                         Frederik Guldager  
                 Vilhelm Guldager  
                 Niels Christian Guldager  
                 Cathrine Antoinette Guldager  
14  -  14 Johanne Frederikke Guldager  [33]
 
68  Søren Hansen Ravnkilde [notat: Avlsbruger. Ejede markjord tæt syd for Aalborg.].
???
69  Mette Elisabeth Reinert [notat: Efternavnet Bejnert er skrevet utydeligt i "Oplysninger om slægten Ravnkilde". Muligvis skal det staves anderledes, f.eks. Bynert. Denne kilde angiver fornavn og mellemnavn til at være Marie Elisabeth. - På Tom Stryhns hjemmeside, http://www.tom-stryhn.dk, er navnet angivet til at være Mette Elisabeth Reinert. Denne hjemmeside er også kilden til de omtrentlige årstal, født ca. 1760 og død ca. 1836.].
Børn:        1793  -  1870 Hans Chr. Ravnkilde  
          -  8 Peter Severin Ravnkilde  [34]
1798  -  1869 Henrikke Ravnkilde  
1801  -  1872 Ane Elisabeth Ravnkilde  
1804  -  1878 Niels Chr. Ravnkilde  
 
70  Peter Gommesen Clausen; [kilde: Title:Kirkebogen for Faaborg Sogn 1755-1767 Publ:Kirkebogen 1755-1767 for Faaborg Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Danmark.], [kilde: Title:Hjemmeside - Tom Stryhn Auth:Tom Stryhn Publ:http://tom-stryhn.com/ Slægts-database med hovedvægten på personer og slægter fra og med tilknytning til det gamle Maribo amt samt dele af Præstø amt]. [notat: Købmand i Nysted. - --- - Min kilde www.berrig.com nævner, at han er død i Faaborg. Dødsdatoen er dog den samme som Tom Stryhn nævner, nemlig 5. oktober 1811. - --- - Følgende er fundet i folketællingen år 1801 på internettet (http://www.ddd.dda.dk): - Maribo, Musse, Nysted Købstad, Nyesteds Kiøbstæd, , Adelgade, 149 familie, FT-1801 - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Peter Clausen, 40, Gift, Huusb:, Kiøbmand, - Anne Magrethe, 27, Gift, hans Koene [Peter Clausen], , - Bodil Maria, 10, Ugift, Deres Børn [Peter Clausen og Anne Magrethe], , - Hans Clausen, 8, Ugift, Deres Børn [Peter Clausen og Anne Magrethe], , - Johan Clausen, 6, Ugift, Deres Børn [Peter Clausen og Anne Magrethe], , - Hedevig Mathea, 5, Ugift, Deres Børn [Peter Clausen og Anne Magrethe], , - Mette Marie, 4, Ugift, Deres Børn [Peter Clausen og Anne Magrethe], , - Claus Jensen, 2, Ugift, Deres Børn [Peter Clausen og Anne Magrethe], , - Salme Clausen, 23, Ugift, hans Brøders Børn [Peter Clausen og Anne Magrethe], , - Johan Clausen, 15, Ugift, hans Brøders Børn [Peter Clausen og Anne Magrethe], , - Claus Corfitz, 20, Ugift, hans Søsters Søn [Peter Clausen og Anne Magrethe], Styrmand, - Egger Christopher Balslew, 21, Ugift, - [Peter Clausen og Anne Magrethe], Student, - --- - Peter Gommesen Clausen, 1762 -1811, Købmand. Han ejede Adelgade 22 (matr. Nr. 131 a). Den ejendom blev oprindelig opført af købmand Hans Toft i 1766, den foregående bygning var da netop brændt. Købmand Toft havde købt gården af Niels Johan Hoff. Årstallet for, hvornår Peter Gommesen Clausen overtog den købmandsgård, kender jeg ikke p.t., men han havde den til 1791. I 1807 opførte Peter Gommesen Clausen pakhuset i Adelgade 11 (matr. Nr. 144), og pakhuset blev brugt til kornmagasin. Det blev opført i Bindingsværk, men den senere købmand Mackeprang, som giftede sig med enken efter P. G. Clausen, lod underetagen grundmure, og indsætte støbejernsluger. Pakhuset blev fredet 1983, og kendes nu under navnet "Clausens Pakhus". Der er nu bibliotek. P. G. Clausen var en meget stor skatteyder, se skattelisten 1811 i Nysted Raadstuearkiv. Han var eligeret borger i Nysted, d.v.s. at han var borgerrepræsentant for Nysted Købstad. - Kilde: Ketty Lykke Jensen.].
???.
Børn:                  -  13 Bodil Maria Clausen  
28         Hans Clausen  

???
71  Anna Magretha Raffenberg; [kilde: Title:Kirkebogen for Nysted Sogn 1769-1793 Publ:Kirkebogen for Nysted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark.]. [notat: Se folketællingen år 1801 under hendes mand Peter Gommesen Clausen. - Nogle oplysninger er hentet fra hjemmesiden: http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~stryhn/slaegteng/f331.htm. Adressen er nu ændret til http://www.tom-stryhn.dk. - Hendes efternavn er på hjemmesiden http://www.tom-stryhn.dk stavet Raffenbjerg hvorimod resten af familiens efternavn staves Raffenberg.].
Børn:                  -  7 Johan Clausen  
          -  25 Marie Hedevig Mathea Clausen  
          -  14 Mette Marie Clausen  
                 Claus Jensen Clausen  
                 Johanne Clausen  
19         Claudine Clausen  [35]
                 Berte Henriette Clausen  
          -  27 Mads Raffenberg Clausen  

???.
  
84  Christian Juul Ørum [notat: Justitsråd, branddirektør. Deltog som sekundløjtnant ved 5. dragonregiment i det danske auxiliarkorps felttog 1813-14. I 1858 fik han tildelt St. Helena-medaljen for sin deltagelse i felttoget. Ridder af Dannebrog. - Jeg havde oprindeligt stående (men kan ikke huske kilden): - C. J. Ørum, Justitsråd, branddirektør. Deltog som sekundløjtnant ved 5. dragonregiment i det danske auxiliarkorps felttog 1813-14. I 1858 fik han tildelt St. Helena-medaljen for sin deltagelse i felttoget. Ridder af Dannebrog. - Gift med (Christensen?). - Det har jeg fået til at være samme person som i nedenstående folketællinger, på baggrund af: - - C. J. Ørum passer fint med Christen/Christian Juul/Juel Ørum - - Konen hedder ifølge folketællingerne Christensen til efternavn - - Bankdirektør og soldat - - Børnene Sophus og Jacobine - - Alder passer fint med efterslægten - «u»Folketællingen år 1834:«/u» - ribe, Ribe, Ribe Købstad, Ribe Købstad, , Sønderportsgade (205), 266, FT-1834 - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Christen Juel Ørum, 45, Gift, , ??, - Elise Cathrine Christensen, 55, Gift, , Hans Kone, - Jacobine Christiane Ørum, 12, Ugift, , Deres Børn, - Annas Sophus Laurits Ørum, 11, Ugift, , Deres Børn, - Anna Cathrine Elise Ørum, 10, Ugift, , Deres Børn, - Kjerstine Petrea Ørum, 7, Ugift, , Deres Børn, - Udøbte Søn, 1, Ugift, , Deres Børn, - Karen Kjeldsen, 31, Ugift, , Tjenestefolk, - Hans Beck, 25, Ugift, , Tjenestefolk, - Niels Nielsen, 26, Ugift, , Tjenestefolk, - «u»Folketællingen år 1840:«/u» - ribe, Ribe, Ribe Købstad, Ribe Købstad, , Sønderportsgade (205), 267, FT-1840 - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Christian Juul Ørum, 51, Gift, , Krigsmand og Branddirecteur, - Elisa Cathrine Ørum født Christensen, 41, Gift, , Hans Kone, - Sophus Ørum, 17, Ugift, , Deres Børn, - Anna Cathrine Ørum, 16, Ugift, , Deres Børn, - Kjerstine Petrea Ørum, 13, Ugift, , Deres Børn, - Susanne Wilhelmine Ørum, 2, Ugift, , Deres Børn, - Jeppe Sørrensen, 22, Ugift, , Tjenestekarl, - Caroline Lorentzen, 25, Ugift, , Tjenestepige, - Mette Pallesdatter, 22, Ugift, , Tjenestepige, - Niels Bensen !!, 17, Ugift, , Logerende, Disciple i den Lærde Skole, - ?? Bensen !!, 19, Ugift, , Logerende, Disciple i den Lærde Skole, - «u»Folketællingen år 1845:«/u» - ribe, Ribe, Ribe Købstad, Skovgade, , , 205, FT-1845 - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Christian Ørum, 55, Ugift, , Krigsraad og ??.., Ørum sogn Wiborg amt - Eln Catrine Christensen, 46, Gift, , Dennes kone, Randers - Sophus Ørum, 22, Ugift, , ??, Ribe - Anna Ørum, 21, Ugift, , Deres datter, Ribe - Stine Ørum, 18, Ugift, , Deres datter, Ribe - Mine Ørum, 7, Ugift, , Deres datter, Ribe - Petrea Karstesen, 22, Ugift, , Tjenestepige, Eskelund Brørup sogn - Peder Hansen, 31, Ugift, , Tjenestekarl, Darum - --- --- --- --- --- --- --- --- --- - Jeg har fundet en fødselsregistrering på en Christen Juul i Ørum Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt i 1789 men jeg kan ikke tyde meget af teksten. Dog synes jeg ikke at kunne se en far med navnet Jacob Ørum eller en mor med navnet Anne Catrine Høeg.].
???
85  Elise Cathrine Christensen [notat: Se også teksten under hendes mand Christian Juul Ørum. - Hendes alder er i folketællingen 1834 opgivet til at være 55 år, men i folketællingen 1840 er hun 41 år og folketællingen 1845 er hun 46 år. Jeg tror derfor der er set forkert i folketællingen 1834. Der har måske stået eller skulle havde stået 35 i stedet for 55 år. Jeg tænker det er rimelig let at forveksle et tretal med et femtal. På den baggrund regner jeg med hun er født omkring år 1799.].
Børn:                         Annas Sophus Laurits Ørum  [42]
                 Jakobine Ørum  
 
88  Søren Jakobsen; [kilde: Title:Folketællingen år 1840 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Soldat og med i Napoleonskrigene. - OBS: Han er registreret som 28-årig ved vielsesregistreringen 1819 (enten den 11. september eller 28. oktober, alt efter anmeldelsestidspunkt eller selve vielsen) og som 50-årig den 1. februar 1840 og 60-årig den 1. februar 1850. Regner man lidt efter kommer det ikke helt til at hænge sammen. - Jeg regner med, at nedenstående folketælling år 1840 hører til denne familie da jeg har fundet overensstemmelse mellem navnene Søren Jacobsen, An(n)e Christensdatter og sønnen Søren Sørensen, samt Søren Sørensens i forvejen kendte aldre på cirka 12 år i 1840. - OBS: Der er både i 1840 og 1850 registreret to børn, der bærer et andet efternavn end de andre børn. Det kan dog muligvis være, at traditionen omkring valg af børns efternavn efter faderens fornavn er droppet undervejs for i stedet at føre samme efternavn som faderen. - «u»Folketællingen år 1840:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Hadrup Bye, en Gaard, 15, FT-1840, B3446 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Søren Jacobsen 50 Gift Gaardmand - Anne Christensdatter 42 Gift hans Kone - Jacob Sørensen 20 Ugift deres Børn - Anne Sørensdatter 16 Ugift deres Børn - Hans Sørensen 14 Ugift deres Børn - Søren Sørensen 12 Ugift deres Børn - Johanne Sørensdatter 7 Ugift deres Børn - Anders Jacobsen 4 Ugift deres Børn - Jeppe Jacobsen 1 Ugift deres Børn - Karen Pedersdatter 19 Ugift Tjenestepige - Vittus Michelsen 55 Gift Dagleier - Mette Thomasdatter 52 Gift hans Kone - «u»Folketællingen år 1850:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Hadrup, en Gaard, 82, FT-1850, B8228 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Jacob Sørensen 31 Ugift Gaardmand, Huusfader Her i Sognet - Michel Poulsen 31 Ugift Tjenestefolk Odder Sogn, Aarhuus Amt - Else Marie Nielssen 30 Ugift Tjenestefolk Odder Sogn, Aarhuus Amt - Søren Jacobsen 60 Gift Aftægtsmand, som Huusfaderen forsørger Her i Sognet - Anne Christensdatter 52 Gift Hans kone Her i Sognet - Christen Sørensen 29 Ugift Her i Sognet - Anne Sørensdatter 27 Ugift Disse Ægtefolks Børn Her i Sognet - Hans Sørensen 25 Ugift Disse Ægtefolks Børn, soldat indkaldt til Armeen Her i Sognet - Søren Sørensen 23 Ugift Disse Ægtefolks Børn,Soldat indkaldt til Armeen Her i Sognet - Johanne Sørensdatter 17 Ugift Disse Ægtefolks Børn Her i Sognet - Anders Jacobsen 14 Ugift Disse Ægtefolks Børn Her i Sognet - Jeppe Jacobsen 11 Ugift Disse Ægtefolks Børn Her i Sognet].
???
89  Ane Christensdatter; [kilde: Title:Folketællingen år 1840 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Hun er fundet i kirkebogen ved sønnen Søren Sørensens fødsels. - Det er meget sandsynligt at hun er født i Hadrup, Hundslund Sogn. - Jeg regner med, at følgende folketælling år 1840 hører til denne familie da jeg har fundet overensstemmelse mellem navnene Søren Jacobsen, An(n)e Christensdatter og sønnen Søren Sørensen, samt Søren Sørensens i forvejen kendte aldre på cirka 12 år i 1840. - «u»Folketællingen år 1840:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Hadrup Bye, en Gaard, 15, FT-1840, B3446 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Søren Jacobsen 50 Gift Gaardmand - Anne Christensdatter 42 Gift hans Kone - Jacob Sørensen 20 Ugift deres Børn - Anne Sørensdatter 16 Ugift deres Børn - Hans Sørensen 14 Ugift deres Børn - Søren Sørensen 12 Ugift deres Børn - Johanne Sørensdatter 7 Ugift deres Børn - Anders Jacobsen 4 Ugift deres Børn - Jeppe Jacobsen 1 Ugift deres Børn - Karen Pedersdatter 19 Ugift Tjenestepige - Vittus Michelsen 55 Gift Dagleier - Mette Thomasdatter 52 Gift hans Kone - «u»Folketællingen år 1850:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Hadrup, en Gaard, 82, FT-1850, B8228 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Jacob Sørensen 31 Ugift Gaardmand, Huusfader Her i Sognet - Michel Poulsen 31 Ugift Tjenestefolk Odder Sogn, Aarhuus Amt - Else Marie Nielssen 30 Ugift Tjenestefolk Odder Sogn, Aarhuus Amt - Søren Jacobsen 60 Gift Aftægtsmand, som Huusfaderen forsørger Her i Sognet - Anne Christensdatter 52 Gift Hans kone Her i Sognet - Christen Sørensen 29 Ugift Her i Sognet - Anne Sørensdatter 27 Ugift Disse Ægtefolks Børn Her i Sognet - Hans Sørensen 25 Ugift Disse Ægtefolks Børn, soldat indkaldt til Armeen Her i Sognet - Søren Sørensen 23 Ugift Disse Ægtefolks Børn,Soldat indkaldt til Armeen Her i Sognet - Johanne Sørensdatter 17 Ugift Disse Ægtefolks Børn Her i Sognet - Anders Jacobsen 14 Ugift Disse Ægtefolks Børn Her i Sognet - Jeppe Jacobsen 11 Ugift Disse Ægtefolks Børn Her i Sognet - --- --- --- --- --- --- --- --- --- - Jeg har søgt efter Ane Christensdatter (og alternativt Anne Christensdatter) i folketællingen 1801 for Hundslund Sogn. Her skulle hun ifølge folketællingen år 1850 være født. Der kommer kun ét resultat (folketællingen skulle være komplet indtastet og korrekturlæst på søgetidspunktet) og det er med den rigtige forventede alder på omkring 3 år og det rigtige navn på faderen. Deraf har jeg konkluderet, at det er den rigtige familie jeg har fat i. Herfra har jeg så fået Ane Christensdatters moder, samt omtrentlige aldre på begge af forældrene. - Fødselsregistreringen på Ane Christensdatter er samtidig fundet i Hundslund Sogn og der ses ikke umiddelbart andre registreringer tidsmæssigt i nærheden der kunne være alternativer. - «u»Folketællingen år 1801:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Hadrup Bye, , 7, FT-1801, B2942 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Christen Jensen 47 Gift Huusbonde Gaardbruger og Bonde - Johanne Hansdatter 44 Gift Hans Kone - Jens Christensen 11 - Deres Børn - Karen Christensdatter 8 - Deres Børn - Anne Christensdatter 3 - Deres Børn - Søren Christensen 33 Ugift Tienestefolk - Mette Jørgensdatter 18 Ugift Tienestefolk].
Børn:                         Jacob Sørensen  
                 Anne Sørensdatter  
                 Hans Sørensen  
8  -  1915 Søren Sørensen  [44]
                 Johanne Sørensdatter  
                 Anders Jakobsen  
                 Jeppe Jakobsen  
 
90  Rasmus Pedersen; [kilde: Title:Folketællingen år 1850 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Gårdmand. Han er fundet ved fødselsregistreringen af barnet Maren Rasmusdatter i Hundslund Sogn. - «u»Folketællingen år 1850:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Hadrup, et Huus, 75, FT-1850, B8228 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Peder Jenssen 50 Gift Huusmand, Dagleier, Huusfader Her i Sognet - Kirsten Marie Nielsdatter 43 Gift Hans kone Her i Sognet - Johanne Jensdatter 14 Ugift Deres Børn Her i Sognet - Hans Peter Jenssen 10 Ugift Deres Børn Her i Sognet - Inger Kirstine Jenssen 7 Ugift Deres Børn Her i Sognet - Rasmus Pedersen 61 Gift Huusmand, Dagleier, Huusfader Haarslev Sogn, Odense Amt - Bodil Nielsdatter 56 Gift Hans kone Her i Sognet - Anne Kirstine Rasmusdatter 29 Ugift Deres Døtre, Syepiger Her i Sognet - Maren Rasmusdatter 33 Ugift Deres Døtre, Syepiger Her i Sognet - Anne Marie Jørgensen 7 Ugift Sidstanførtes Slegfredbarn Her i Sognet - Anne Johanne Nielsdatter 43 Separeret Indsidder, lever af Haandgjerning Her i Sognet - Maren Sophie Christensen u Separeret Hendes Datter Odder Sogn, Aarhuus Amt].
???
91  Bodil Nielsdatter; [kilde: Title:Kirkebogen for Hundslund Sogn 1814-1823 Publ:Kirkebogen 1814-1823 for Hundslund Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt, Danmark.]. [notat: Hun er fundet ved fødselsregistreringen af barnet Maren Rasmusdatter i Hundslund Sogn. - Jeg er en anelse usikker på fødselsdatoen 17. december set i kirkebogen (usikker på skrivemåden), men tror den er rigtig. Så er hun nok født 1793 men registreret under dåben i 1794. - Jeg har fundet følgende registrering fra folketællingen 1834. Jeg kender i forvejen navn og alder på både Bodil Nielsdatter og Ane Kirstine Rasmusdatter så jeg formoder det er den rigtige familie jeg har fundet. Jeg forstår dog ikke hvorfor Bodils mand Rasmus Pedersen ikke er nævnt. Rasmus Pedersen er angivet som faderen til Maren Rasmusdatter ved hendes fødsel og han ses igen i folketællingen år 1850, så han skulle ikke være død ved registreringen år 1834. Maren Rasmussen er heller ikke nævnt i 1834. Hun er omkirng 17 år på dette tidspunkt så måske hun er ude som tjenestepige hos en anden familie. - «u»Folketællingen år 1834:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Hadrup Bye, et Huus, 3, FT-1834, B2959 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Bodil Nielsdatter 41 Gift Dagleier Kone - Ane Kirstine Rasmusdatter 13 Ugift hendes Børn - Niels Rasmusen 11 Ugift hendes Børn - Johanne Rasmusdatter 7 Ugift hendes Børn - Mette Rasmusdatter 4 Ugift hendes Børn - «u»Folketællingen år 1850:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Hadrup, et Huus, 75, FT-1850, B8228 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Peder Jenssen 50 Gift Huusmand, Dagleier, Huusfader Her i Sognet - Kirsten Marie Nielsdatter 43 Gift Hans kone Her i Sognet - Johanne Jensdatter 14 Ugift Deres Børn Her i Sognet - Hans Peter Jenssen 10 Ugift Deres Børn Her i Sognet - Inger Kirstine Jenssen 7 Ugift Deres Børn Her i Sognet - Rasmus Pedersen 61 Gift Huusmand, Dagleier, Huusfader Haarslev Sogn, Odense Amt - Bodil Nielsdatter 56 Gift Hans kone Her i Sognet - Anne Kirstine Rasmusdatter 29 Ugift Deres Døtre, Syepiger Her i Sognet - Maren Rasmusdatter 33 Ugift Deres Døtre, Syepiger Her i Sognet - Anne Marie Jørgensen 7 Ugift Sidstanførtes Slegfredbarn Her i Sognet - Anne Johanne Nielsdatter 43 Separeret Indsidder, lever af Haandgjerning Her i Sognet - Maren Sophie Christensen u Separeret Hendes Datter Odder Sogn, Aarhuus Amt].
Børn:        16  -  1860 Maren Rasmusdatter  [45]
                 Anne Kirstine Rasmusdatter  
 
94  Espen Jensen; [kilde: Title:Folketællingen år 1834 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Hans navn er også fundet under barnet Mette Espensdatters fødselsregistrering i Gylling Sogns kirkebog. - --- --- --- --- --- --- --- --- --- - Undersøg evt. følgende to folketællingsoplysninger nærmere. Er det Espen Jensens forældre og søskende?. Der var ingen andre mulige familier, set ud fra Espen Jensens alder på omkring 13 år i hele Aarhus Amt 1801: - «u»Folketællingen år 1801:«/u» - Aarhus, Hads, Gylling, Søbye, , 8, FT-1801, B2531 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Jens Espensen 44 Gift Mand Jordløs Huusmand og Bøker - Kirsten Jensdatter 41 Gift Hans Kone - Espen Jensen 13 - Deres Børn - Johanne Jensdatter 10 - Deres Børn - Karen Jensdatter 7 - Deres Børn - Jens Jensen 5 - Deres Børn - Niels Jensen 2 - Deres Børn - «u»Folketællingen år 1787:«/u» - Aarhus, Hads, Gylling, Søebye, , 123, FT-1787, B2530 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Jens Espensen 30 Gift Mand Huusmand og Bøker - Kiersten Jens Datter 26 Gift Hans Kone - Maren Jens Datter 4 Ugift Deres Barn - --- --- --- --- --- --- --- --- --- - Brugte folketællingskilder: - «u»Folketællingen år 1834:«/u» - Aarhus, Hads, Gylling, Gylling By, et Huus udfløttet, 25, FT-1834, B2532 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Esben Jensen 47 Gift - Ane Nielsdatter 40 Gift hans Kone - Maren Esbensdatter 13 Ugift deres Børn - Jens Esbensen 9 Ugift deres Børn - Mette Esbensdatter 5 Ugift deres Børn - Kirsten Esbensdatter 2 Ugift deres Børn - «u»Folketællingen år 1840:«/u» (OBS: Faderens navn er et andet, måske Esben Jensen er død i mellemtiden?) - Aarhus, Hads, Gylling, Gylling, et Huus, 26, FT-1840, B2533 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Jens Pedersen 43 Gift lewer af sin Jordlod - Ane Nielsdatter 46 Gift hans Kone - Jens Espensen 15 Ugift deres Børn - Mette Espensdatter 11 Ugift deres Børn - Kirsten Espensdatter 7 Ugift deres Børn - Esbine Espensdatter 1 Ugift deres Børn - Søren Hansen 33 Gift Dagleier - Ane Magrethe Jørgensdatter 37 Gift hans Kone - Hans Sørensen 9 Ugift deres Børn - Karen Sørensdatter 4 Ugift deres Børn - Wilhelm Sørensen 1 Ugift deres Børn - Hans Jensen 35 Gift Dagleier - Else Thomasdatter 28 Gift hans Kone - Jens Hansen 7 Ugift deres Børn - Henrich Hansen 5 Ugift deres Børn - Maren Hansdatter 4 Ugift deres Børn - Elise Marie Hansen 1 Ugift deres Børn].
???
95  Anne Nielsdatter; [kilde: Title:Folketællingen år 1834 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: «u»Folketællingen år 1834:«/u» - Aarhus, Hads, Gylling, Gylling By, et Huus udfløttet, 25, FT-1834, B2532 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Esben Jensen 47 Gift - Ane Nielsdatter 40 Gift hans Kone - Maren Esbensdatter 13 Ugift deres Børn - Jens Esbensen 9 Ugift deres Børn - Mette Esbensdatter 5 Ugift deres Børn - Kirsten Esbensdatter 2 Ugift deres Børn - Hans navn er også fundet under barnet Mette Espensdatters fødselsregistrering i Gylling Sogns kirkebog.].
Børn:                         Maren Espensdatter  
                 Jens Espensen  
4         Mette Espensdatter  [47]
                 Kirsten Espensdatter  
 
96  Jens Larsen; [kilde: Title:Kirkebogen for Råsted Sogn 1833-1871 Publ:Kirkebogen for Råsted Sogn, Nørhald Herred, Randers Amt, Danmark]. [notat: Kom fra True ved Mariager, Danmark. Købte i 1788 en gård i Råsted, Danmark. Han kunne ikke klare den og døde i Råsted Fattighus. Fik 12 børn hvoraf 2 døde som små. Angivet som 78 år ved dødsregistreringen i kirkebogen, deraf født ca. 1759. - Jeg kan ikke tyde teksten under Anmærkning ved dødsregistreringen i kirkebogen.].
???, [kilde: Title:Historien om Blegvad og dens slægter Auth:Kirsten Bak Kristensen Publ:Privatudgivet Bog. Bogen blev færdiggjort april 2000. Bertel Jensen Blegvad var meget interesseret i at føre hans viden om de tidligere slægter videre. I 1930 lod han P. Bugge Vegger skrive beretningen om gården Blegvads historie og om slægterne, der har boet der. Bertel Jensen Blegvads datter Kirsten Bak Kristensen har ud fra P. Bugge Veggers beretning forsøgt at føre historien videre i denne bog, samt tilføjet skøder og lignende hun har haft liggende, samt diverse billeder. Skøder og lignende blev afleveret til Randers kulturhistoriske Arkiv.], [kilde: Title:Historien om Blegvad og dens slægter Auth:Kirsten Bak Kristensen Publ:Privatudgivet Bog. Bogen blev færdiggjort april 2000. Bertel Jensen Blegvad var meget interesseret i at føre hans viden om de tidligere slægter videre. I 1930 lod han P. Bugge Vegger skrive beretningen om gården Blegvads historie og om slægterne, der har boet der. Bertel Jensen Blegvads datter Kirsten Bak Kristensen har ud fra P. Bugge Veggers beretning forsøgt at føre historien videre i denne bog, samt tilføjet skøder og lignende hun har haft liggende, samt diverse billeder. Skøder og lignende blev afleveret til Randers kulturhistoriske Arkiv.].
Børn:        1793         Maren Jensdatter  
1794         Ane Jensdatter  
1795         Chresten Jensen  

???
97  Mette Chrestensdatter; [kilde: Title:Historien om Blegvad og dens slægter Auth:Kirsten Bak Kristensen Publ:Privatudgivet Bog. Bogen blev færdiggjort april 2000. Bertel Jensen Blegvad var meget interesseret i at føre hans viden om de tidligere slægter videre. I 1930 lod han P. Bugge Vegger skrive beretningen om gården Blegvads historie og om slægterne, der har boet der. Bertel Jensen Blegvads datter Kirsten Bak Kristensen har ud fra P. Bugge Veggers beretning forsøgt at føre historien videre i denne bog, samt tilføjet skøder og lignende hun har haft liggende, samt diverse billeder. Skøder og lignende blev afleveret til Randers kulturhistoriske Arkiv.], [kilde: Title:Historien om Blegvad og dens slægter Auth:Kirsten Bak Kristensen Publ:Privatudgivet Bog. Bogen blev færdiggjort april 2000. Bertel Jensen Blegvad var meget interesseret i at føre hans viden om de tidligere slægter videre. I 1930 lod han P. Bugge Vegger skrive beretningen om gården Blegvads historie og om slægterne, der har boet der. Bertel Jensen Blegvads datter Kirsten Bak Kristensen har ud fra P. Bugge Veggers beretning forsøgt at føre historien videre i denne bog, samt tilføjet skøder og lignende hun har haft liggende, samt diverse billeder. Skøder og lignende blev afleveret til Randers kulturhistoriske Arkiv.]. [notat: Gift med Jens Larsen uden kongelig bevilling. - Hendes dødsdag er i kilden 'Historien om Blegvad og dens slægter nævnt som både den 17. august 1847 og som den 28. august 1848. Førstnævnte er også fundet i kirkebogen, hvor hun angives som 79 år og som fattiglem ved sin død. Hvor datoen den 28. august 1848 oprindeligt er fundet fra vides ikke. - Alle (også modstridende) oplysninger er fra samme slægtsbog, "Historien om Blegvad og dens slægter", af Kirsten Bak Kristensen.].
Børn:                         Mette Marie Jensdatter  
                 Chresten Jensen  
                 Niels Jensen  
                 Maren Jensdatter  
                 Christen Jensen  
                 Karen Jensdatter  
                 Kirsten (Gammel Kjesten) Jensdatter  
                 Jens Jensen  [48]
                 Ane Jensdatter  
 
98  Bertel Jensen; [kilde: Title:Ingen egentlig titel, men det er Jens Christian Jensens skibsbreve og lidt til. Auth:Jens Christian Jensen / Bertel Jensen Publ:Indeholder Jens Christian Jensens tydede skibsbreve. De er tydet og samlet i denne bog imellem julen 1958 og år 1963, hvor Bertel Jensen dør. Bogen har en kort introduktion til Jens Christian Jensen og den nærmeste slægt, samt en lille stamtavle bagerst i bogen.], [kilde: Title:Ingen egentlig titel, men det er Jens Christian Jensens skibsbreve og lidt til. Auth:Jens Christian Jensen / Bertel Jensen Publ:Indeholder Jens Christian Jensens tydede skibsbreve. De er tydet og samlet i denne bog imellem julen 1958 og år 1963, hvor Bertel Jensen dør. Bogen har en kort introduktion til Jens Christian Jensen og den nærmeste slægt, samt en lille stamtavle bagerst i bogen.]. [notat: Jeg har fundet følgende fra folketælligen år 1803. Det kan vel tænkes at være den rigtige familie. Chresten/Christian Jensen er angivet som matros, hvilket passer fint med kilden 'Jens Christian Jensens skibsbreve' (se evt. under Bertels far Christian Jensen): - «b»Tønder, Tønder, Højer og Lø, Højer Flække, Hoyer, , 152, FT-1803, C1545 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:«/b» - Chresten Jensen 67 Gift Mann matros - An Margretha Greises 66 Gift Frau - Bertel Jensen 24 Ugift ihr Kinder - Tilla Maria Jenses 28 Ugift ihr Kinder - Metta Maria Jenses 25 Ugift ihr Kinder - Barbara Christians 86 Enke Hoyerling Arm - Ellsa Maria Jenses 20 Ugift Hoyerling macht Spitzen - Note: Folketællingen år 1803 afholdes den 13. februar hvilket betyder, at Bertel Jensens alder på 24 ikke stemmer helt overens med de forventede 22 (hvis datoen 7. oktober 1780 ellers passer).].
???
99  Anna Hansen; [kilde: Title:Ingen egentlig titel, men det er Jens Christian Jensens skibsbreve og lidt til. Auth:Jens Christian Jensen / Bertel Jensen Publ:Indeholder Jens Christian Jensens tydede skibsbreve. De er tydet og samlet i denne bog imellem julen 1958 og år 1963, hvor Bertel Jensen dør. Bogen har en kort introduktion til Jens Christian Jensen og den nærmeste slægt, samt en lille stamtavle bagerst i bogen.], [kilde: Title:Ingen egentlig titel, men det er Jens Christian Jensens skibsbreve og lidt til. Auth:Jens Christian Jensen / Bertel Jensen Publ:Indeholder Jens Christian Jensens tydede skibsbreve. De er tydet og samlet i denne bog imellem julen 1958 og år 1963, hvor Bertel Jensen dør. Bogen har en kort introduktion til Jens Christian Jensen og den nærmeste slægt, samt en lille stamtavle bagerst i bogen.]. [notat: Har set to forskellige efternavne på denne person, Hansen og Christiansen.].
Børn:                         Anna Catharina Jensen  [49]
                 Christian Jensen  
 
100  Niels Jensen (Westergaard); [kilde: Title:Historisk Aarbog fra Randers Amt 1956 - Slægterne Bugge og Hjorth på Svejstrupgård, en dokumentsamling gennemgået af C. J. Pape. Auth:C. J. Pape Publ:Udgivet i "Historisk Aarbog fra Randers Amt 1956".]. [notat: Ældste søn. Skriver i 1825 under på en obligation med navnet Niels Jensen Westergaard. Dette navn ses også i 1828. Hvor dette efternavn kommer fra, vides ikke rigtigt på nuværende tidspunkt. Kun de to ældste af hans sønner beholder efternavnet Westergaard.].
???
101  Ane Pedersdatter; [kilde: Title:Historisk Aarbog fra Randers Amt 1956 - Slægterne Bugge og Hjorth på Svejstrupgård, en dokumentsamling gennemgået af C. J. Pape. Auth:C. J. Pape Publ:Udgivet i "Historisk Aarbog fra Randers Amt 1956".]. [notat: Stavet Ane Pedersdatter under sønnen Jens Nielsen Hjordts/Hjorths fødselsregistrering i kirkebogen for Råsted Sogn, Randers Amt. Den alternative stavemåde Anne Pedersdatter har jeg vel så set i kilden "Historisk Aarbog fra Randers Amt 1956".].
Børn:                  -  1852 Jens Nielsen Westergaard  
                 Niels Nielsen Westergaard  
7         Jens Nielsen Hjordt  [50]
1822  -  1889 Christen Nielsen Blegvad  
 
102  Søren Nielsen Stentz; [kilde: Title:Slægten Stenz fra 1704-1930 Auth:P. Bugge Vegger Publ:Skrevet af P. Bugge Vegger, afsluttet den 17. februar 1930, Villa Enghøj, Randers.], [kilde: Title:Slægten Stenz fra 1704-1930 Auth:P. Bugge Vegger Publ:Skrevet af P. Bugge Vegger, afsluttet den 17. februar 1930, Villa Enghøj, Randers.]. [notat: Ifølge folketællingerne år 1834 og 1845 er han gårdmand og født i Borup Sogn. - Kilden 'Slægten Stenz fra 1704-1930' angiver et sted hans fødsel som værende 5. august 1800 mens samme kilde et andet sted angiver denne dato som værende dåbsdatoen. Ved ikke om det er rigtigt eller en sammenblanding af datoer. - En mindesten bliver sat af Søren Nielsen Stenz (forkortet S.N.ST. på stenen) og Johanne Pedersdatter (forkortet H.P.D. på stenen) i deres plantage i Sveistrup. P.M.S står for Peder Madsen og M.K.D. står for Mette Knudsdatter, dvs. Johanne Pedersdatters forældre. - Inskriptionen på den ene side er: - ANLAGT - 1826 - AF - P.M.S. OG M.K.D. - I - SVEISTRUP - HER FØR DEN GOLDE HEDE - SIT MØRKE SLØR - UDBREDTE - NU SKOVENS TRÆ - OG FUGLE, HER OS - BRINGER TUSIND - GLÆDER - Inskriptionen på den anden side er: - 1856 - ER DETTE MINDE - SAT AF - S.N.ST. OG H.P.D. - I - SVEISTRUP - DENNE PLANTAGE - BEDES FREDET - AF EFTERKOMMERE - NE. TIL GUDS ÆRE - OG DERES EGET - GAVN].
???
103  Johanne Pedersdatter; [kilde: Title:Slægten Stenz fra 1704-1930 Auth:P. Bugge Vegger Publ:Skrevet af P. Bugge Vegger, afsluttet den 17. februar 1930, Villa Enghøj, Randers.], [kilde: Title:Slægten Stenz fra 1704-1930 Auth:P. Bugge Vegger Publ:Skrevet af P. Bugge Vegger, afsluttet den 17. februar 1930, Villa Enghøj, Randers.]. [notat: Hendes navn er i folketællingen år 1834 skrevet Johanne Peders Datter, i år 1840 og 1845 er det skrevet Hanne Pedersdatter. Tilsyneladende kaldet for Hanne. - En mindesten bliver sat af Søren Nielsen Stenz (forkortet S.N.ST. på stenen) og Johanne Pedersdatter (forkortet H.P.D. på stenen) i deres plantage i Sveistrup. P.M.S står for Peder Madsen og M.K.D. står for Mette Knudsdatter, dvs. Johanne Pedersdatters forældre. - Inskriptionen på den ene side er: - ANLAGT - 1826 - AF - P.M.S. OG M.K.D. - I - SVEISTRUP - HER FØR DEN GOLDE HEDE - SIT MØRKE SLØR - UDBREDTE - NU SKOVENS TRÆ - OG FUGLE, HER OS - BRINGER TUSIND - GLÆDER - Inskriptionen på den anden side er: - 1856 - ER DETTE MINDE - SAT AF - S.N.ST. OG H.P.D. - I - SVEISTRUP - DENNE PLANTAGE - BEDES FREDET - AF EFTERKOMMERE - NE. TIL GUDS ÆRE - OG DERES EGET - GAVN].
Børn:        19  -  1874 Maren Sørensen Stenz  [51]
                 Knud Sørensen  
                 Peder Sørensen  
                 Niels Christian Sørensen  
                 Mette Sørensdatter  
                 Mads Christian Sørensen  
                 Mariane Sørensdatter  
 
108  Jørgen Frederiksen [notat: Bopæl: Ketting Sogn, Als.].
???
109  Christiane Sofie Hansen [notat: Bopæl: Ketting Sogn, Als.].
Børn:                         Hans Christian Frederik Jørgensen  [54]
 
110  Anders Berthelsen; [kilde: Title:Hvor stammer så do fra? Auth:Gurli og Jørgen ??? Publ:En billedsamling med navne og enkelte datoer. Desuden også en tilhørende stamtavle over familien Jørgensen og Berner Hansen. Indeholder få egentlige oplysninger og desuden er der mange fejl med hensyn til navne. Flere steder er det forkerte navn angivet til de enkelte billeder. Stamtavlen er dog vistnok i orden med hensyn til rækkefølgen af de forskellige personer. Datoer er dog forkerte nogle steder.]. [notat: Stilling: Indsidder. Bopæl: Hundborg. Thisted.].
???
111  Kirsten Christophersdatter
Børn:                         Johanne Kirstine Andersen  [55]
 
112  Jens Enevoldsen Kjær; [kilde: Title:Tilsendt stamtræ fra Mary Ellen Rogers Auth:Mary Ellen Rogers Publ:Udprintet af Mary Ellen Rogers den 9. oktober 2005. Sendt til mig med posten derefter.], [kilde: Title:Tilsendt stamtræ fra Mary Ellen Rogers Auth:Mary Ellen Rogers Publ:Udprintet af Mary Ellen Rogers den 9. oktober 2005. Sendt til mig med posten derefter.]. [notat: Gårdmand i Herning. - Ringkøbing, Hammerum, Herning, Herning Bye, 36, et Huus, 85, FT-1840, C4255 - ________________________________________ - Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: «tab»Fødested: - Jens Envoldsen«tab»39 «tab»Gift«tab»«tab»Huusmd. og Teglbrænder«tab» - Ane Larsdatter«tab»41 «tab»Gift«tab»«tab»hans Kone, Gjordemoder«tab» - Envold Jensen«tab»19 «tab»Ugift«tab»«tab»deres Børn«tab» - Lars Jensen«tab»16 «tab»Ugift«tab»«tab»deres Børn«tab» - Mette Johanne Jensen«tab»12 «tab»Ugift«tab»deres Børn«tab» - Niels Jensen«tab»9 «tab»Ugift«tab»«tab»deres Børn«tab» - Ringkøbing, Hammerum, Herning, Herning Bye, et Huus, 58, FT-1845, C1454 - ________________________________________ - Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Jens Envoldsen«tab»43 «tab»Gift«tab»Huuseier (Jordlodden)«tab»her i Sognet - Ane Larsdatter«tab»41 Gift Hans Kone, Gjordemoder Tjørring, Ringkøbing Amt - Niels Jensen«tab»14 «tab»Ugift«tab»Deres Børn«tab»«tab»her i Sognet - Mette Johanne Jensen«tab»16 «tab»Ugift«tab»Deres Børn«tab»her i Sognet - Ringkøbing, Hammerum, Herning, Herning By, Bosted, 69, FT-1850, B8258 ________________________________________ - Navn:«tab»Alder:«tab»Civilstand:Stilling i husstanden:«tab»Erhverv:«tab»Fødested: - Jens Enevoldsen«tab»49 «tab»Gift«tab»Boelsmand, huusfader«tab»Her i Sognet - Ane Larsdatter«tab»51 «tab»Gift«tab»hans Kone, praktiserende Gjordemoder«tab»Tjørring - Mette Johanne Jensen«tab»22 «tab»Ugift«tab»«tab»deres Datter«tab»Her i Sognet Maren Knudsen«tab»16 «tab»Ugift«tab»«tab»Tjenestepige«tab»Her i Sognet Enevold Jensen«tab»29 «tab»Ugift«tab»deres Søn, fraværende, men være Vilhuse, da de efter en Kongl. Promisian igjen indkaldt til Krigstjeneste«tab»Her i Sognet - Lars Jensen«tab»26 «tab»Ugift«tab»deres Søn, fraværende, men være Vilhuse, da de efter en Kongl. Promisian igjen indkaldt til Krigstjeneste«tab»Her i Sognet - Ringkøbing, Hammerum, Herning, Herning By, Et Boelssted, 98, FT-1855, C4278 - ________________________________________ - Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Jens Envoldsen«tab»54 «tab»Gift«tab»Boelsmand, Huusfader Her i Sognet [Herning] - Ane Larsdatter«tab»56 «tab»Gift«tab»Hans Kone«tab»Her i Sognet [Herning] - Niels Jensen«tab»25 «tab»Ugift«tab»deres Søn, Kleinsmed Her i Sognet [Herning] - Jens Jacobsen«tab»21 «tab»Gift«tab»deres Svigersøn«tab»Tjørring S Ringk. Amt - Mette Johanne Jensen«tab»27 «tab»Gift«tab»Hans Kone Her i Sognet [Herning] - Jacob Sivebek Jensen«tab»1 «tab»Ugift«tab»deres Barn Her i Sognet [Herning] - Ringkøbing, Hammerum, Herning, Herning By, Et Huus, 87 F2, FT-1860, C4279 - ________________________________________ - Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Jens Enevoldsen Kjær 60 Gift Aftægtsmand, Huusfader Her i Sognet [Herning] - Ane Larsdatter 61 Gift Hans Kone, pensioneret Jordemoder Tjørring S. Ringkjøbing - Ringkøbing, Hammerum, Herning, Herning By i Herning Sogn, Et Huus, 5, FT-1880, C5036 - ________________________________________ - Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Jens Jakobsen«tab»45 «tab»Gift«tab»Huseier Jordbruger«tab» Tjørring Sogn - Mette Johanne Jensen«tab»51 «tab»Gift«tab»Hans Kone Her i Sognet [Herning] - Jakob Sivebæk Jensen«tab»25 «tab»Ugift«tab»Deres Børn Her i Sognet [Herning] - Jensine Jensen«tab»17 «tab»Ugift«tab»Deres Børn«tab» Her i Sognet [Herning] - Ane Jensen«tab»10 «tab»Ugift«tab»Deres Børn«tab» Her i Sognet [Herning] - Jens Enevoldsen«tab»79 «tab»Gift«tab»Aftægtsfolk«tab» Her i Sognet [Herning] - Ane Larsdatter«tab»81 «tab»Gift«tab»Aftægtsfolk«tab» Tjørring Sogn].
???
113  Anne Larsdatter; [kilde: Title:Lars Madsen (Sjællænder) og Maren Christensdatter Hesselbjerg Auth:Svend Aage Nielsen Publ:http://www.hammerum-herred.dk/readarticle.php?article_id=17], [kilde: Title:Lars Madsen (Sjællænder) og Maren Christensdatter Hesselbjerg Auth:Svend Aage Nielsen Publ:http://www.hammerum-herred.dk/readarticle.php?article_id=17]. [notat: Forældrene til denne person angiver Mary Ellen Rogers til at være en Lars Andersen og en Dorothe Nielsdatter (nok med stavefejl måske fra Marys side?). Dette kan jeg ikke selv se i folketællingerne. Her finder jeg i Ringkøbing Amt en enkelt tælling med disse to navne sammen. Det er i 1801 på hvilket tidspunkt Ane Larsdatter skulle være levende/født, men hun er ikke nævnt her (det er Dorthes moder i øvrigt). Jeg tror ikke at disse to personer er de rigtige forældre. Derimod tror jeg på, at Lars Madsen (Sjællænder) og Maren Christensdatter Hesselbjerg er de rigtige forældre. De er fundet på følgende hjemmeside: - http://www.hammerum-herred.dk/readarticle.php?article_id=17 - «u»Denne side angiver følgende:«/u» - Jordemoder i Herning, Rind, Snejbjerg og Tjørring sogne. - «b»Dåb«/b»sdato og sted: 12.6.1798 i Tjørring (Mary Ellen Rogers slægtsringbind har «b»fødsels«/b»datoen og stedet 12.8.1798 i Herning). Mary Ellen Rogers ringbind vides andre steder at indeholde fejl! - Jeg har selv fundet en Anne i kirkebogen, døbt den 12. juni 1798. Teksten er ikke så tydelig i den digitale udgave jeg har set, så er ikke helt sikker på hvad der ellers står (der står ikke så meget).].
Børn:        21  -  17 Enevold Kjær Jensen  [56]
1824         Lars Kjær Jensen  
1826  -  1828 Niels Jensen  
1828  -  1915 Mette Johanne Jensdatter  
                 Niels Jensen Kjær  
 
114  Hans Christian Jensen
???
115  Anna Nielsdatter [notat: I Mary Ellen Rogers stamtræ står efternavnet stavet som Neilsdatter. Jeg tænker dog selv der nok skal stå Nielsdatter. - Har nu fundet hendes navn ved datteren Jensine Hansens fødsel.].
Børn:        12         Jensine Hansen  [57]
 
116  Søren Michelsen [notat: Gårdmand og kromand, sognefoged og lægdsmand i Snejbjerg, Hammerum Herred. - Han blev hjemmedøbt den 24. august 1801 og blev fremstillet i Vester Nykirke kirke den 20. oktober 1801. I Kaj Schmidts dokument 'Ladefoged' er dåbsdagen opgivet til at være den 22. august 1801. Detter er vist mere sikkert. - Jeg har på en udprintet stamtavle på et tidspunkt skrevet at fødselsdagen var den 27. juli, vistnok efter at have hørt det fra en i familien, men kan ikke helt huske det. - Søren Mickelsen og Ane Johanne Mikkelsdatter blev gift efter kongelig bevilling. - Rejste til Snebjerg Sogn den 1. juni 1829. 1830 fik han skøde på Snebjerg kro. Skødet er indført i Hammerum Herreds Skøde- og Pantebog Nr. 8, Fol. 454. - Ringkoebing, Hammerum, Snejbjerg, Sneiberg bye, , Kroen, 3., FT-1845 - Søren Michelsen, 44, Gift, , Kromand, sognefoged og lægdsmand, Nyekirke S. Ribe amt - Ane Johanne Mikkelsen, 41, Gift, , Hans kone, Middelfart - Ane Michelsen, 14, Ugift, , Deres børn, Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt] - Michael Christian Mikkelsen, 12, Ugift, , Deres børn, Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt] - Ane Marie Mikkelsen, 10, Ugift, , Deres børn, Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt] - Jens Peter Mikkelsen, 7, Ugift, , Deres børn, Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt] - Karen Marie Mikkelsen, 5, Ugift, , Deres børn, Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt] - Niels Michelsen, 1, Ugift, , Deres børn, Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt] - Laurits Christensen, 35, Ugift, , Tjenestefolk, Nr. Felding S. Ringk. amt - Otte Jensen, 22, Ugift, , Tjenestefolk, Nr. Omme S. Ringk. amt - Maren Jensen, 34, Ugift, , Tjenestefolk, Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt] - Mikkel Christensen, 78, Gift, , Aftægtsmand, der af huusfaderen forsørges, Borris S. Ringk. amt - Ane Marie Pedersdatter, 80, Gift, , Hans kone, Kauslund S. Odense amt.].
???
117  Ane Johanne Mikkelsdatter
Børn:                         (dødfødt)  
                 Anna Michelsdatter  
                 Mickel Christian Michelsen  
                 Ane Marie Michelsdatter  
2         Jens Peder Michelsen  [58]
                 Karen Marie Michelsdatter  
                 Niels Michelsen  
 
118  Peder Thygesen Vium [notat: Gårdmand. - Fra Kaj Schmidt: - Overtog gården Lergrav i Snejbjerg efter sin svigerfar og købte et par mindre gårde til. Konen var søster til Kirstens mand, Mikkel Mogensen. - Hed eventuelt Peder Thygesen Vium. Folketællingerne 1860 og 1870 omtaler ham med efternavnet Vium. Følgende er fra folketællingerne 1834, 1840, 1845, 1860, 1870: - ************************************************************************************************* - Kilde: FT-1834«tab» - Navn: Peder Thygesen - Køn: - - Alder: 39«tab»Civilstand: Gift«tab» - Erhverv: Ernærer sig af sin gaards avl og har et halvt teglverk - Sogn: Snejbjerg - Herred: Hammerum - Amt: Ringkøbing - Stednavn: Sneiberg bye - Husstands-/familienr: 44 - Matr.nr/adresse: en gaard - Indtastningsnr: C0134 - Løbenr.: «tab»227 - Samtlige personer i husstanden - Ringkøbing, Hammerum, Snejbjerg, Sneiberg bye, , en gaard, 44, FT-1834 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Peder Thygesen, 39, Gift, , Ernærer sig af sin gaards avl og har et halvt teglverk, - Anna Mogensdatter, 35, Gift, , Hans kone, - Anna Margrethe Hansdatter, 78, Enke, , Er aftægtskone paa gaarden, - Mogens Pedersen, 13, Ugift, , Deres børn, - Anna Pedersdatter, 8, Ugift, , Deres børn, - Peder Christian Andersen, 22, Ugift, , Deres tjenestefolk, - Johanna Mogensdatter, 24, Ugift, , Deres tjenestefolk, - Karen Lauritzdatter, 18, Ugift, , Deres tjenestefolk, - ************************************************************************************************* - Samtlige personer i husstanden - Ringkøbing, Hammerum, Snejbjerg, -, , en gaard, 113, FT-1840 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Peder Thyggesen, 44, Gift, , Huusfader, lever af sin aul, - Anne Mogensdatter, 43, Gift, , Hans kone, - Mogens Pedersen, 19, Ugift, , Deres børn, - Anne Pedersdatter, 14, Ugift, , Deres børn, - Jens Pedersen, 4, Ugift, , Deres børn, - Jacob Andreas Mikkelsen, 23, Ugift, , Deres børn, - Jens Pedersen Molsted, 22, Ugift, , Deres børn, - Peder Jensen, 15, Ugift, , Deres børn, - Maren Laustdatter, 16, Ugift, , Deres børn, - Anne Margrethe Hansdatter, 84, Enke, , Hans svigermoder, der af ham forsørges, - Jens Nielsen, 74, Gift, , Hans fader, som nyder ophold ??, - Anne Pedersdatter, 78, Gift, , Hans kone, - ************************************************************************************************* - Kilde: FT-1845 - Navn: Peder Thygesen - Køn: M - Alder: 49 - Civilstand: Gift - Erhverv: Gaardmand - Fødested: Vium S. Ringk. amt [Nr. Vium] - Sogn: Snejbjerg - Herred: Hammerum - Amt: Ringkøbing - Stednavn: Sneiberg bye - Husstands-/familienr: 73. - Matr.nr/adresse: en gaard - Antal familier/hus: 2 - Indtastningsnr: B9002 - Løbenr.: 434 - Samtlige personer i husstanden - Ringkøbing, Hammerum, Snejbjerg, Sneiberg bye, , en gaard, 73., FT-1845 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Peder Thygesen, 49, Gift, , Gaardmand, Vium S. Ringk. amt [Nr. Vium] - Ane Mogensdatter, 47, Gift, , Hans kone, Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt] - Ane Pedersdatter, 19, Ugift, , Deres børn, Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt] - Jens Pedersen, 9, Ugift, , Deres børn, Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt] - Mette Pedersdatter, 2, Ugift, , Deres børn, Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt] - Ane Margrethe Hansdatter, 90, Enke, , Mandens svigermoder, der af ham forsørges, Felding S. Ringk. amt !! - Niels Jensen, 20, Ugift, , Tjenestefolk, Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt] - Mads Nielsen, 28, Ugift, , Tjenestefolk, Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt] - Christen Christensen, 20, Ugift, , Tjenestefolk, Meirup S. Ringk. amt - Christiane Jensen, 36, Ugift, , Tjenestefolk, Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt] - Margrethe Hansen, 18, Ugift, , Tjenestefolk !!, Tjørring S. Ringk. amt - Jens Nielsen, 84, Gift, , Aftægtsmand !, Skjern S. Ringk. amt - Ane Pedersdatter, 82, Gift, , Hans kone !!, Vorgod S. Ringk. amt - ************************************************************************************************* - Kilde: FT-1850 - Navn: Ane Mogensdatter - Køn: K - Alder: 52 - Civilstand: Gift - Erhverv: hans Kone - Fødested: Her i Sognet - Sogn: Snejbjerg - Herred: Hammerum - Amt: Ringkøbing - Stednavn: Sneiberg - Husstands-/familienr: 104 - Matr.nr/adresse: Gaard - Antal familier/hus: 5 - Indtastningsnr: B8263 - Løbenr.: 504 - Samtlige personer i husstanden - Ringkøbing, Hammerum, Snejbjerg, Sneiberg, , Gaard, 104, FT-1850 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Peder Th. Wium, 54, Gift, , Gaardmand, huusfader, Vium - Ane Mogensdatter, 52, Gift, , hans Kone, Her i Sognet - Jens Pedersen, 14, Ugift, , deres Barn, Her i Sognet - Mette Pedersen, 7, Ugift, , deres Barn, Her i Sognet - Magrethe Hansen, 23, Ugift, , Tjenestepige, Tjørring - Søren Ch. Søndergaard, 1, Ugift, , hendes Søn, Her i Sognet - Sidsel M. Andersdatter, 23, Ugift, , Tjenestepige, Hodsager - Caroline Pedersdatter, 23, Ugift, , Tjenestepige, Aulum - Jens Sørensen, 28, Ugift, , Tjenestekarl, Sunds - Jens Ch. Amstrup, 18, Ugift, , Tjenestedreng, Her i Sognet - Lars Hauge, 13, Ugift, , Tjenestedreng, Her i Sognet - Peder Pedersen, 24, Ugift, , indkaldt til Krigstjeneste, Vildberg - ************************************************************************************************* - Kilde: FT-1855 - Navn: Ane Mogensdatter - Køn: K - Alder: 57 - Stilling i husstanden: Hans kone - Civilstand: Gift - Fødested: Sneiberg [Ringk. amt] - Sogn: Snejbjerg Herred: - Hammerum Amt: Ringkøbing - Stednavn: Hovedskolens distrikt - Husstands-/familienr: 75 f1 - Matr.nr/adresse: Snejbjerg bye, en gaard - Trossamfund: Lutheran - Indtastningsnr: C1245 - Løbenr.: 683 - Samtlige personer i husstanden - Ringkøbing, Hammerum, Snejbjerg, Hovedskolens distrikt, , Snejbjerg bye, en gaard, 75 f1, FT-1855 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Peder Thyggesen, 59, Gift, Gaardmand og huusfader, , Vium [Ringk. amt] - Ane Mogensdatter, 57, Gift, Hans kone, , Sneiberg [Ringk. amt] - Jens Pedersen, 19, Ugift, Deres børn, , Sneiberg [Ringk. amt] - Mette Pedersen, 12, Ugift, Deres børn, , Sneiberg [Ringk. amt] - Søren Christian Søndergaard, 6, Ugift, Deres pleiesøn, , Sneiberg [Ringk. amt] - Peder Pedersen, 29, Ugift, Tjenestefolk, , Vildberg [Ringk. amt] - Jens Christian Amtrup, 23, Ugift, Tjenestefolk, , Sneiberg [Ringk. amt] - Caroline Pedersdatter, 28, Ugift, Tjenestefolk, , Aulum [Ringk. amt] - Christiane Jensdatter, 42, Ugift, Ernærer sig ved uldbinding, , Sneiberg [Ringk. amt] - Birthe Marie Jensdatter, 40, Ugift, Ernærer sig ved uldbinding, , Herning [Ringk. amt] - ************************************************************************************************* - Kilde: FT-1860 - Navn: Peder Thygesen Vium - Alder: 64 - Stilling i husstanden: Mandens fader, der af ham forsørges - Fødested: Vium [Ringk. amt] !! - Sogn: Snejbjerg - Amt: Ringkøbing - Husstands-/familienr: 114 - Trossamfund: Lutheran - Indtastningsnr: C1246 - Kommentarer: !! Nr. Vium - Samtlige personer i husstanden - Ringkøbing, Hammerum, Snejbjerg, Hovedskolens distrikt, , Sneiberg bye, 1 huus, 114, FT-1860 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Jens Pedersen, 24, Gift, Grd.md. og huusfader, , Her i sognet [Snejbjerg, Ringk. amt] - Karen Marie Mikkelsen, 20, Gift, Hans hustru, , Her i sognet [Snejbjerg, Ringk. amt] - Mette Pedersen, 17, Ugift, Tjenestefolk, , Her i sognet [Snejbjerg, Ringk. amt] - Else Jensen, 20, Ugift, Tjenestefolk, , Tjørring [Ringk. amt] - Jens Rabek, 26, Ugift, Tjenestefolk, , Borris [Ringk. amt] - Jens Peder Andersen, 29, Ugift, Tjenestefolk, , Borris [Ringk. amt] - Emil Vilhelm, 15, Ugift, Tjenestefolk, , Kjøbenhavn - Peder Thygesen Vium, 64, Enke, Mandens fader, der af ham forsørges, , Vium [Ringk. amt] !! - ************************************************************************************************* - Kilde: FT-1870 - Navn: Peder Thygesen Vium - Alder: 74 - Stilling i husstanden: Aftægtsmand - Civilstand: Enke - Fødested: Vium [Nr. Vium, Ringk. amt] - Sogn: Snejbjerg - Herred: Hammerum - Amt: Ringkøbing - Stednavn: Sneiberg«tab» - Husstands-/familienr: 104 - Matr.nr/adresse: Et huus - Trossamfund: Lutheran«tab» - Indtastningsnr: C1247 - Løbenr.: 550 - Samtlige personer i husstanden - Ringkøbing, Hammerum, Snejbjerg, Sneiberg, , Et huus, 104, FT-1870 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Peder Thygesen Vium, 74, Enke, Aftægtsmand, , Vium [Nr. Vium, Ringk. amt] - Maren Dinesen, 47, Ugift, Husholder, , Rind [Ringk. amt] - ************************************************************************************************* - Følgende er fra Kaj Schmidt: - Snejbjerg - 1834, Sneiberg bye, 44, en gaard;;;C0134, 190 - 227; Peder Thygesen; 39; Gift; Ernærer sig af sin gaards avl og har et halvt teglverk - 228; Anna Mogensdatter; 35; Gift; Hans kone - 229; Anna Margrethe Hansdatter; 78; Enke; Er aftægtskone paa gaarden - 230; Mogens Pedersen; 13; Ugift; Deres børn - 231; Anna Pedersdatter; 8; Ugift; Deres børn - 232; Peder Christian Andersen; 22; Ugift; Deres tjenestefolk - 233; Johanna Mogensdatter; 24; Ugift; Deres tjenestefolk - 234; Karen Lauritzdatter; 18; Ugift; Deres tjenestefolk - Snejbjerg - 1840, -, 113, en gaard m. 2 fam.;;;C0762, 199 - 607; Peder Thyggesen; 44; Gift; Huusfader, lever af sin aul - 608; Anne Mogensdatter; 43; Gift; Hans kone - 609; Mogens Pedersen; 19; Ugift; Deres børn - 610; Anne Pedersdatter; 14; Ugift; Deres børn - 611; Jens Pedersen; 4; Ugift; Deres børn - 612; Jacob Andreas Mikkelsen; 23; Ugift; Deres børn [!! Kilden nævner også disse personer som "deres børn".] - 613; Jens Pedersen Molsted; 22; Ugift; Deres børn [!! Kilden nævner også disse personer som "deres børn".] - 614; Peder Jensen; 15; Ugift; Deres børn [!! Kilden nævner også disse personer som "deres børn".] - 615; Maren Laustdatter; 16; Ugift; Deres børn [!! Kilden nævner også disse personer som "deres børn".] - 616; Anne Margrethe Hansdatter; 84; Enke; Hans svigermoder, der af ham forsørges - 617; Jens Nielsen; 74; Gift; Hans fader, som nyder ophold ?? [?? Resten af teksten er utydelig.] - 618; Anne Pedersdatter; 78; Gift; Hans kone - ;Snejbjerg - 1845, Sneiberg bye, 73., en gaard m. 2 fam.;;;;B9002, side 272 - 434; Peder Thygesen; 49; Gift; Vium S. Ringk. amt [Nr. Vium]; Gaardmand - 435; Ane Mogensdatter; 47; Gift; Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt]; Hans kone - 436; Ane Pedersdatter; 19; Ugift; Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt]; Deres børn - 437; Jens Pedersen; 9; Ugift; Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt]; Deres børn - 438; Mette Pedersdatter; 2; Ugift; Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt]; Deres børn - 439; Ane Margrethe Hansdatter; 90; Enke; Felding S. Ringk. amt !!; Mandens svigermoder, der af ham forsørges [!! formentlig Sdr. Felding] - 440; Niels Jensen; 20; Ugift; Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt]; Tjenestefolk - 441; Mads Nielsen; 28; Ugift; Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt]; Tjenestefolk - 442; Christen Christensen; 20; Ugift; Meirup S. Ringk. amt; Tjenestefolk - 443; Christiane Jensen; 36; Ugift; Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt]; Tjenestefolk - 444; Margrethe Hansen; 18; Ugift; Tjørring S. Ringk. amt; Tjenestefolk !! [!! Plejebarn. Det er Ane Mogensdatters brorsøn] - 445; Jens Nielsen; 84; Gift; Skjern S. Ringk. amt; Aftægtsmand ! [!! Peder Thygesens stedfar] død 1/7 1849 - 446; Ane Pedersdatter; 82; Gift; Vorgod S. Ringk. amt; Hans kone !! [!! Peder Thygesens mor] død 18/6 1847 - Snejbjerg - 1850, Sneiberg, 104, Gaard m. 5 fam.;;;;B8263, 220 - 503; Peder Th. Wium; 54; Gift; Vium; Gaardmand, huusfader - 504; Ane Mogensdatter; 52; Gift; Her i Sognet; hans Kone - 505; Jens Pedersen; 14; Ugift; Her i Sognet; deres Barn - 506; Mette Pedersen; 7; Ugift; Her i Sognet; deres Barn - 507; Magrethe Hansen; 23; Ugift; Tjørring; Tjenestepige - 508; Søren Ch. Søndergaard; 1; Ugift; Her i Sognet; hendes Søn - 509; Sidsel M. Andersdatter; 23; Ugift; Hodsager; Tjenestepige - 510; Caroline Pedersdatter; 23; Ugift; Aulum; Tjenestepige - 511; Jens Sørensen; 28; Ugift; Sunds; Tjenestekarl - 512; Jens Ch. Amstrup; 18; Ugift; Her i Sognet; Tjenestedreng - 513; Lars Hauge; 13; Ugift; Her i Sognet; Tjenestedreng - 514; Peder Pedersen; 24; Ugift; Vildberg; indkaldt til Krigstjeneste - Snejbjerg - 1855, Hovedskolens distrikt, 75 f1, Snejbjerg bye, en gaard;;;;C1245, Side 394 - 682; Peder Thyggesen; 59; Gift; Vium [Ringk. amt]; Gaardmand og huusfader - 683; Ane Mogensdatter; 57; Gift; Sneiberg [Ringk. amt]; Hans kone - 684; Jens Pedersen; 19; Ugift; Sneiberg [Ringk. amt]; Deres børn - 685; Mette Pedersen; 12; Ugift; Sneiberg [Ringk. amt]; Deres børn - 686; Søren Christian Søndergaard; 6; Ugift; Sneiberg [Ringk. amt]; Deres pleiesøn - 687; Peder Pedersen; 29; Ugift; Vildberg [Ringk. amt]; Tjenestefolk - 688; Jens Christian Amtrup; 23; Ugift; Sneiberg [Ringk. amt]; Tjenestefolk - 689; Caroline Pedersdatter; 28; Ugift; Aulum [Ringk. amt]; Tjenestefolk - 690; Christiane Jensdatter; 42; Ugift; Sneiberg [Ringk. amt]; Ernærer sig ved uldbinding - 691; Birthe Marie Jensdatter; 40; Ugift; Herning [Ringk. amt]; Ernærer sig ved uldbinding - ;Snejbjerg - 1860, Hovedskolens distrikt, 114, Sneiberg bye, 1 huus;;;;C1246, side 184 - 589; Jens Pedersen; 24; Gift; Her i sognet [Snejbjerg, Ringk. amt]; Grd.md. og huusfader - 590; Karen Marie Mikkelsen; 20; Gift; Her i sognet [Snejbjerg, Ringk. amt]; Hans hustru - 591; Mette Pedersen; 17; Ugift; Her i sognet [Snejbjerg, Ringk. amt]; Tjenestefolk - 592; Else Jensen; 20; Ugift; Tjørring [Ringk. amt]; Tjenestefolk - 593; Jens Rabek; 26; Ugift; Borris [Ringk. amt]; Tjenestefolk - 594; Jens Peder Andersen; 29; Ugift; Borris [Ringk. amt]; Tjenestefolk - 595; Emil Vilhelm; 15; Ugift; Kjøbenhavn; Tjenestefolk - 596; Peder Thygesen Vium; 64; Enke; Vium [Ringk. amt] !!; Mandens fader, der af ham forsørges [!! Nr. Vium] - ;Snejbjerg - 1870, Sneiberg, 104, Et huus;;;;C1247, Kort nr. 4407, folio 533 - 550; Peder Thygesen Vium; 74; Enke; Vium [Nr. Vium, Ringk. amt]; Aftægtsmand - 551; Maren Dinesen; 47; Ugift; Rind [Ringk. amt]; Husholder.].
???
119  Ane Mogensdatter; [kilde: Title:Før Mette Auth:Kaj Schmidt Publ: Stamtræet: http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~schmidts/schmidt/surnames.htm Startside: http://ingrid_schmidt.tripod.com/]. [notat: Fra Snejbjerg by. - Hendes omtrente fødselsår og perioden for hendes død er fået fra folketællingerne 1855 og 1860. Hun nævnes f.eks. i folketællingen fra 1855 som 57 år gammel. Peder Thygesen er enke i 1860 ifølge folketællingen dette år. Se folketællingerne under Peder Thygesen. - Navnet er stavet Anne Mogensdatter på hjemmesiden http://www.sm1.dk/schmidt/fam26942.htm.].
Børn:                         Ane Pedersdatter  
                 Jens Pedersen  
14         Mette Pedersdatter  [59]
 
122  Christen Hansen; [kilde: Title:Folketællingen år 1850 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.].
???
123  Ane Jensdatter; [kilde: Title:Folketællingen år 1850 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Står ved datteren Johanne Marie Christensdatters fødsel angivet som Ane Jensdatter af Eskebak.].
Børn:                         Johanne Marie Christensdatter  [61]
 
124  Kristen Jensen [notat: Træskomager.].
???
125  Johanne Marie Nielsdatter
Børn:                  -  21 Niels Christensen  [62]
 
126  Jørgen Kristian Roien [notat: Gårdejer i Funder. - Følgende er fundet i folketællingen år 1834 på internettet (http://www.ddd.dda.dk): - Samtlige personer i husstanden - Viborg, Hids, Funder, Funder Bye, , en Gaard, 18, FT-1834 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Maren Larsen Funder, 64, Enke, , Eierinde af Gaarden, - Jørgen Christian Roien, 28, Gift, , Avlsbestyrer i Søns Sted, - Christine Jensdatter, 23, Gift, , hans Kone, - Søren Christian Roien, 5, Ugift, , deres Søn, - Marie Bodiline Roien, 3, Ugift, , deres Datter, - Christine Roien, 2, Ugift, , deres Datter, - Følgende er fundet i folketællingen år 1845 på internettet (http://www.ddd.dda.dk): - Samtlige personer i husstanden - Viborg, Hids, Funder, Funder, , 1 Gaard, 53, FT-1845 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Jørgen Christian Roien, 39, Gift, , Gaardmand, Thorning Sogn, Viborg Amt - Kjerstine Jensdatter, 34, Gift, , hans Kone, her i Sognet - Søren Christian Roien, 16, Ugift, , deres Søn, her i Sognet - Kristiane Roien, 13, Ugift, , deres Datter, her i Sognet - Jensine Roien, 9, Ugift, , deres Datter, her i Sognet - Jens Peter Roien, 6, Ugift, , deres Søn, her i Sognet - Poul Christian Roien, 2, Ugift, , deres Søn, her i Sognet - Maren Lassen Funder, 75, Enke, , Aftægtskone der forsørges af Huusfaderen, Lee Sogn, Viborg Amt - Følgende er fundet i folketællingen år 1850 på internettet (http://www.ddd.dda.dk): - Samtlige personer i husstanden - Viborg, Hids, Funder, Funder, , en Gaard, 49, FT-1850 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Jørgen Christian Roien, 44, Gift, , Gaardmand og Huusfader, Thorning Sogn, Viborg Amt - Kristine Jensdatter, 39, Gift, , hans Kone, her i Sognet - Søren Christian Roien, 21, Ugift, , deres Søn, her i Sognet - Marie Bodilline Roien, 19, Ugift, , deres Datter, her i Sognet - Jensine Roien, 14, Ugift, , deres Datter, her i Sognet - Jens Peter Roien, 11, Ugift, , deres Søn, her i Sognet - Poul Christian Roien, 7, Ugift, , deres Søn, her i Sognet - Elise Roien, 5, Ugift, , deres Datter, her i Sognet - Jens Christian Roien, 3, Ugift, , deres Søn, her i Sognet - Maren Lassen Funder, 80, Enke, , Aftægtskone, der af Huusfaderen forsørges, Lee Sogn, Viborg Amt - Følgende er fundet i folketællingen år 1860 på internettet (http://www.ddd.dda.dk): - Samtlige personer i husstanden - Viborg, Hids, Funder, Funder bye, , En Gaard, 53, FT-1860 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Christian Roien, 55, Gift, Gaardmand, Huusfader, , Them Sogn, Skanderborg Amt - Christine Jensen, 49, Gift, hans Kone, , her i Sognet. - Christiane Roien, 27, Ugift, deres Datter, , her i Sognet. - Poul Christian Roien, 17, Ugift, deres Søn., , her i Sognet. - Jens Christian Roien, 12, Ugift, deres Søn., , her i Sognet. - Ellen Kirstine Roien, 9, Ugift, deres Datter, , her i Sognet. - Ane Kirstine Roien, 6, Ugift, deres Datter, , her i Sognet. - Søren Christian Roien, 4, Ugift, deres Søn., , her i Sognet.].
???
127  Kristiane Jensen
Børn:                         Søren Christian Roien  
                 Marie Bodiline Roien  
                 Kristiane Roien  
          -  24 Jensine Roien  [63]
                 Jens Peter Roien  
                 Poul Christian Roien  
                 Elise Roien Roien  
                 Jens Christian Roien  
                 Ellen Kirstine Roien  
                 Ane Kirstine Roien  
                 Søren Christian Roien  
 

GENERATION VIII

 
128  Hans Christensen Schmith [notat: Betjente det Kgl. Skoleholderembede fra 1739. Skolelærer i Pjedsted ved Fredericia. - Efternavnet er oftest set stavet Smith, men hans søn Nis Schmiths barn Hans Peter Schmith har skrevet hans efternavn "Schmith". - Nis Schmiths søn Hans Peter Schmith har i sin tekst "Papiret om Landsledgaard" skrevet sin faders navn som "Nis Schmith", samt også sin farfars efternavn som "Schmith". Dette må derfor formodes at være den rigtige stavemåde. - Ifølge: Nogle meddelelser om lærerslægterne Rafn, Smith og Barsøe samlede og udgivne for slægterne af Cathrine Pedersen, Odense 1900: - Hans Christensen Smith, født 1708, død 1772. Efter sigende af engelsk herkomst. - Først ansat som lærer i Løjt ved Aabenraa, derefter i 33 år lærer i Pjedsted.].
???.
???.
Børn:        1740  -  1741 Christen Smith  
1741         Stephan Christian Smith  
1745         Christen Smith  
1746         Marie Smith  
1749         Niels Smith  

???
129  Anne Davidsdatter [notat: Fornavnet er muligvis Anna i stedet for Anne. - Døde 6. søndag efter Trinitatis 1770.].
Børn:        1750  -  1785 David Smith  
1753  -  1753 Hans Smith  
1754         Johannes Smith  
1756         Anna Elisabeth Smith  
1759  -  1759 Mette Smith  
1760         Jens Smith  
1760  -  1760 Mette Smith  
                 Nis Schmith  [64]
1765         Anna Smith  
1769  -  1769 (en datter)  
 
130  Peder Haagensen Hagen; [kilde: Title:Hjemmeside - Kirsten Refn Auth:Kirsten Refn Publ:http://www.myheritage.dk/site-family-tree-42018271/kirstenrefn], [kilde: Title:Hjemmeside - Kirsten Refn Auth:Kirsten Refn Publ:http://www.myheritage.dk/site-family-tree-42018271/kirstenrefn]. [notat: Fra Norge. Student i Kristiania (Oslo) 1738, cand.theol. 1741. Sognepræst i Elmelunde 1750, i Kjeldby på Møn 1766-1783. - Artiklen "Provst Terpager i Mern" skulle findes i Årsskrift for Historisk Samfund i Præstø amt 1928 (ikke fundet (endnu)). - Jeg har derudover fundet en Peter Hagen på Statens Arkiver på internettet (http://www.ddd.dda.dk), data: - Præstø amt, Mønbo herred, Keldby, folketællingen 1771 - Kilde: Registreret i Oeder i 1771. - Navn: Peter Hagen. - Hans alder i 1771 er 53 år. - Gift 1 gang og konen er IKKE død i 1771. - Konen er i 1771 39 år gammel. - Stednavn: Kielbyemagle Bye - Sogn: Keldby - Herred: Mønbo - Amt: Præstø - Erhverv: Sogne-Præst - Derudover har jeg på en hjemmeside, http://www.danbbs.dk/~stst/slaegt_dk/surn_h.htm#Hagen, fundet følgende: - Peder Haagensen Hagen, levede 1718-1783. - Sognepræst, Elmelunde 1750, Keldby 1766-1783.].
???
131  Anna Lauritsdatter Terpager; [kilde: Title:Hjemmeside - Kirsten Refn Auth:Kirsten Refn Publ:http://www.myheritage.dk/site-family-tree-42018271/kirstenrefn], [kilde: Title:Hjemmeside - Kirsten Refn Auth:Kirsten Refn Publ:http://www.myheritage.dk/site-family-tree-42018271/kirstenrefn]. [notat: Hendes fødselsår er ifølge "De ældste Led af Familien Terpager", ved H. Friis-Petersen, året 1731. - Ifølge anden kilde (hvilken ???) er fødselsåret dog 1732. - Ifølge "Tillæg til Stamtavle over familien Schmith og Bay-Schmith" er fødselsåret 1731. - Ifølge Wibergs Præstehistorie er hun født cirka 1732. - Hendes mellemnavn "Lauritsdatter" har jeg fundet på hjemmesiden: - http://www.jensg-family.dk/family/p_18a4.html#146339, samt nu også Wibergs Præstehistorie. - Det er velkendt at folketællingerne indeholder flere forskellige stavemåder på folks navne. Det at jeg har fundet navnet stavet Ane Torbager her, er absolut ikke ensbetydende med, at det er den rigtige stavemåde. Der er flere kilder, der angiver navnet til at være Anna Terpager. - Jeg har fundet en Ane Hagen, født Torbager, på Statens Arkiver på internettet (http://www.ddd.dda.dk), data: - Kilde: Registreret i Folketællingen i 1787. - Navn:Ane Hagen, født Torbager. - Hendes alder i 1787 er 55 år. - Gift 1 gang (registreret i 1787) og manden er død. - Enke efter første ægteskab med præst, hr. Hagen på Møen og på Petersgaard. - Stednavn: Petersgaard. - Sogn: Kalvehave. - Herred: Baarse. - Amt: Præstø - Erhverv: holder hus for sine børn. - Jeg har også fundet en Annesas Hagens, født Terpager (som er angivet født cirka år 1734), på Statens Arkiver på internettet (http://www.ddd.dda.dk), data: - Kilde: FT-1801 - Navn: Annesas: Hagens født Terpager - Alder: 67 - Stilling i husstanden: Madmoder - Civilstand: Enke - Erhverv: Præsteenke - Sogn: Keldby - Herred: Mønbo - Amt: Præstø - Stednavn: Kieldbyemagle - Husstands-/familienr: 3die Familie - Nr. ægteskab: 1 - Indtastningsnr: B9311 - Løbenr.: 198 - Samtlige personer i husstanden - Præstø, Mønbo, Keldby, Kieldbyemagle, , , 3die Familie, FT-1801 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Annesas: Hagens født Terpager, 67, Enke, Madmoder, Præsteenke, - Bodil Pedersdatter, 25, Ugift, Tienestepige [Annesas: Hagens født Terpager], ,].
Børn:                         Anna Regine Hagen  
                 Marie Wibech Hagen  
1756  -  1833 Lars Terpager Hagen  
1757  -  1821 Haagen Hagen  
          -  1841 Frederikke Hagen  
                 Peter Terpager Hagen  
          -  1818 Frantz Peter Hagen  
1762  -  1837 Hans Staal Hagen  
                 Ane Elisabeth Hagen  [65]
          -  1839 Frederik Christian Hagen  
          -  1822 Johanne Dorothea Hagen  
 
132  Axel Anthon Guldager [notat: Urtekræmmersvend, senere Collecteur for Tallotteriet. Dette er ifølge Jørgen Guldager. - Ifølge Jørgen Guldager: Født 1742. Fødsels- og dåbsreg. ikke fundet. - Følgende kunne tænkes at være om denne person og dennes kone: - Folketællingen 1801 (http://www.ddd.dda.dk): - kbhv, København (Staden), Købmager Kvarter, Købmager Kvarter, , Matr. 316, 1518, FT-1801 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Anthon Guldager, 57, Gift, Huusbond, Kollektør, - Inger Larsdatter, 59, Gift, hans Kone, ,].
???
133  Inger Laugesdatter [notat: Ifølge Jørgen Guldager: Født 1741. Fødsels- og dåbsreg. ikke fundet.].
Børn:        27  -  21 Andreas Guldager  [66]
 
134  Hans Erich Pedersen [notat: Hattemager i Svendborg. - Hans fødselsdato er baseret på, at nedenstående folketællingsuddrag fra 1801 vitterligt er omhandlende denne familie. Navnene Hans, Johanne og Citzel passer tilfredsstillende, samt det, at Hans Pedersen er hattemager. Hans erhverv er nemlig også fået gennem kilden Jørgen Guldager - Pr. telefon. Derfor regner jeg selv med at det er den rigtige familie der nævnes i nedenstående folketælling. - Folketællingen 1801: - Samtlige personer i husstanden - svendborg, Sunds, Svendborg Købstad, , , Gerritsgade, 24/38, FT-1801 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Hans Pedersen, 57 , Gift, Husbond, Hattemager, - Johanne Alsing, 57 , Gift, Kone, , - Citzel Hansdatter, 17 , Ugift, Datter, , - Maren Hansdatter, 14 , Ugift, Datter, , - Hans Jocom Hansen, 10 , Ugift, Søn, , - Følgende folketælling fra 1787 regner jeg også med er omhandlende denne familie: - Samtlige personer i husstanden - svendborg, Sunds, Svendborg Købstad, , , Gerritsgade, 64, FT-1787 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Gundel Cathrine, 78 , Enke(mand), Logerende, , - Hans Pedersen, 44 , Gift, Husbonde, Hattemager, - Johanne Rasmusdatter, 42 , Gift, Kone, , - Simon Hansen, 18 , Ugift, Søn I Faderens 1.ægsk, Hattemagersvend, - Gundel Cathrine, 13 , Ugift, Datter, , - Sidsel Cathrine, 5 , Ugift, Datter, , - Peder Jensen, 4 , Ugift, Søn, , - Maren Hansdatter, 2 , Ugift, Datter, ,].
???
135  Johanne Rasmusdatter Alsing [notat: Hendes fødselsdato er baseret på, at nedenstående folketællingsuddrag fra 1801 vitterligt er omhandlende denne familie. Navnene Hans, Johanne og Citzel passer tilfredsstillende, samt det, at Hans Pedersen er hattemager. Hans erhverv er nemlig også fået gennem kilden Jørgen Guldager - Pr. telefon. Derfor regner jeg selv med at det er den rigtige familie der nævnes i nedenstående folketælling. - Folketællingen 1801: - Samtlige personer i husstanden - svendborg, Sunds, Svendborg Købstad, , , Gerritsgade, 24/38, FT-1801 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Hans Pedersen, 57 , Gift, Husbond, Hattemager, - Johanne Alsing, 57 , Gift, Kone, , - Citzel Hansdatter, 17 , Ugift, Datter, , - Maren Hansdatter, 14 , Ugift, Datter, , - Hans Jocom Hansen, 10 , Ugift, Søn, , - Følgende folketælling fra 1787 regner jeg også med er omhandlende denne familie: - Samtlige personer i husstanden - svendborg, Sunds, Svendborg Købstad, , , Gerritsgade, 64, FT-1787 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Gundel Cathrine, 78 , Enke(mand), Logerende, , - Hans Pedersen, 44 , Gift, Husbonde, Hattemager, - Johanne Rasmusdatter, 42 , Gift, Kone, , - Simon Hansen, 18 , Ugift, Søn I Faderens 1.ægsk, Hattemagersvend, - Gundel Cathrine, 13 , Ugift, Datter, , - Sidsel Cathrine, 5 , Ugift, Datter, , - Peder Jensen, 4 , Ugift, Søn, , - Maren Hansdatter, 2 , Ugift, Datter, ,].
Børn:        23  -  17 Cecilie Cathrine Petersen  [67]
 
136  Hans Sørensen Ravnkilde [notat: Boede i Aalborg på Søndergade. - Gift 1. gang med Johanne Nielsdatter. - Gift 2. gang med Maren Sørensdatter. - Gift 3. gang med Anna Sørensen.].
???.
???.
???
137  Johanne Nielsdatter [notat: Død 48 år gammel i 1780.].
Børn:        1764         Oluf Chr. Ravnkilde  
1766  -  1849 Niels Chr. Ravnkilde  
1768  -  10 Søren Hansen Ravnkilde  [68]
1771         Anna Birgitte Ravnkilde  
1774  -  1817 Peder Chr. Ravnkilde  
 
138  Johan Reinert; [kilde: Title:Folketællingen år 1801 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.], [kilde: Title:Folketællingen år 1801 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Han var saddelmager, ifølge folketællingen 1801. Sadelmagermester ifølge Tom Stryhns hjemmeside.].
???
139  Henrica Hjort; [kilde: Title:Folketællingen år 1787 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.].
Børn:        1760  -  6 Mette Elisabeth Reinert  [69]
 
140  Claus Jensen Clausen [notat: Han var købmand. - Begravet: Den Store Karlegang.].
???
141  Mette Marie Simonsdatter Groth
Børn:                         Marie Salome Clausdatter  
                 Riborre Clausdatter  
1         Jens Clausen  
                 Simon Groth Clausen  
                 Johan Groth Clausen  
                 Clausen  
                 Christen Errebo Clausen  
                 Sophie Clausdatter  
                 Peiter Clausen  
                 Claus Jensen Clausen  
                 Clausdatter  
11  -  9 Peter Gommesen Clausen  [70]
 
142  Mads Raffenberg [notat: Kilde: http://www.tom-stryhn.dk. Han var farver.].
???
143  Marie Hedevig Theisen [notat: Kilde: http://www.tom-stryhn.dk.].
Børn:        17         Anna Magretha Raffenberg  [71]
                 Erich Raffenberg  
21         Niels Raffenberg  
 
168  Jacob Ørum [notat: Husbonde, Prõst og Sognepræst for Ørum og Omegn. - Denne person er sat til at være faderen til Christian/Christen Juul/Juel Ørum på baggrund af nedenstående folketællinger. Årsagen til, at dette virker rimeligt at antage, er: - - Jacob Ørum er præst samme sted som C. J. Ørum er født - - Jacob Ørum har et barn ved navn Christen Juul Ørum - - Alderen på Jacob Ørum passer fint med efterslægten - Det virker ikke særligt sandsynligt, på baggrund af de ikke så ofte sete navnes optræden begge steder, at der skulle være tale om to forskellige familier. Yderligere efterforskning bør dog nok foretages. - OBS: Ikke meget overlap ved børnene i de to folketællinger nedenfor! - «u»Folketællingen år 1787:«/u» - viborg, Sønderlyng, Ørum, Ørum By, , , 1, FT-1787 - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Jacob Ørum, , , , , - Anne Catrine Høeg, 36, Gift, Madmoder, , - Cristen Juul Ørum, 7, Ugift, Søn, , - Cristian Michall Ørum, 4, Ugift, Søn, , - Jens Marius Ørum, 3, Ugift, Søn, , - Anne Marie Dorothea Ørum, 1, Ugift, Datter, , - Søren Jensen, 20, Ugift, Tjenstedreng, , - Peter Thøgersen, 27, Ugift, Tjenstedreng, Nationalryttar, - Søren Madsen, 22, Ugift, Tjenstedreng, , - Jens Kiddsen, 21, Ugift, Tjenstedreng, , - Marie Kirstine, 22, Ugift, Tjenstepige, , - Anne Jensdatter, 29, Ugift, Tjenstepige, , - Anne Kirstine Simonsdatter, 29, Ugift, Tjenstepige, , - Dorthe Hansdatter, 17, Ugift, Tjenstepige, , - «u»Folketællingen år 1801:«/u» - viborg, Sønderlyng, Ørum, Ørum Bye, , , 1, FT-1801 - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Jacob Ørum, 52, Gift, Husbonde, Prõst og Sognepræst for Ørum og Omegn., - Anne Catrine Høeg, 49, Gift, Kone, , - Cristen Juul Ørum, 12, Ugift, Søn, , - Lars Roug Ørum, 10, Ugift, Søn, , - Anne Marie Ørum, 13, Ugift, Datter, , - Jens Laustsen, 24, Ugift, Tjenstekarl, Avlskarl, - Mikel Cristensen, 23, Ugift, Tjenstekarl, Kudsk, - Niels Ericsen, 19, Ugift, Tjenstekarl, Røgter, - Mette Marie Pedersdatter, 35, Ugift, Tjenstepige, Kartepige, - Else Marie Andersdatter, 26, Ugift, Tjenstepige, Brøggerpige, - Jacobine Catrine Matisdatter, 6, Ugift, et fattigt Plejebarn, Hyrdepige, - Maren Fester, 45, Ugift, Konens Søster, Spinder og syr.Hun ligger for det meste til Sengs.,].
???
169  Anne Cathrine Høeg; [kilde: Title:DIS-Danmark ane efterlysning - Høeg og von Drewitz Publ:http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,281310,page=1]. [notat: Se eventuelt folketællingerne under hendes mand Jacob Ørum.].
Børn:                         Christian Juul Ørum  [84]
 
170  (Christensen?)
???.
Børn:                         Elise Cathrine Christensen  [85]
1765  -  1836 Christensen  

 
176  Jacob Sørensen; [kilde: Title:Folketællingen år 1801 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Spillemand, ifølge (nyere) håndskrevne papirer i slægten (papirer modtaget fra Birgit Ørum-Hansen, originalforfatter ukendt). - Han står angivet som 'Gaardmand' under vielsesregistreringen 1819 mellem hans søn Søren Jacobsen & Ane Christensdatter. - --- --- --- --- --- --- --- --- --- - Følgende bør noteres, og måske efterses i kirkebøger (har prøvet men de digitale billeder er svære at tyde). - Jeg har fundet nedenstående folketællingsregistrering fra 1801. Registreringen er fundet ved en søgning på barnet Søren Jakobsen (både med c og k) i hele Aarhus Amt. Jeg har nu konkluderet, at det er omhandlende familien på baggrund af følgende punkter: - 1) Eneste resultat med en Søren Jakobsen med den forventede alder på omkring 10 år. - 2) Hans far skulle hedde Jacob Sørensen. - 3) Hundslund Sogn skulle ifølge folketællingen år 1850 være Søren Jacobsens fødested (og meget sandsynligt mere specifikt Hadrup Bye, hvilken ses nævnt adskillige gange ved efterslægten). - 4) Folketællingen (på internettet) for Aarhus Amt 1801 skulle være fuldt ud indtastet og korrekturlæst på søgetidspunktet. - Jacob Sørensen er dog ikke angivet som spillemand. - «u»Folketællingen år 1801:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Hadrup Bye, , 5, FT-1801, B2942 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Jakob Sørensen 37 Gift Huusbonde Gaardbruger og Bonde - Maren Jepsdatter 35 Gift Hans Kone - Jeppe Jakobsen 12 - Deres Børn - Søren Jakobsen 10 - Deres Børn - Ane Marie Jakobsdatter 6 - Deres Børn - Hans Jakobsen 2 - Deres Børn - Dorthea Andersdatter 17 Ugift Tienestepige - Søren Hansen 68 Enke(mand) Huusbondens Fader - --- --- --- --- --- --- --- --- ---].
???
177  Maren Jepsdatter; [kilde: Title:Folketællingen år 1801 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: --- --- --- --- --- --- --- --- --- - Følgende bør noteres, og måske efterses i kirkebøger (har prøvet men de digitale billeder er svære at tyde). - Jeg har fundet nedenstående folketællingsregistrering fra 1801. Registreringen er fundet ved en søgning på barnet Søren Jakobsen (både med c og k) i hele Aarhus Amt. Jeg har nu konkluderet, at det er omhandlende familien på baggrund af følgende punkter: - 1) Eneste resultat med en Søren Jakobsen med den forventede alder på omkring 10 år. - 2) Hans far skulle hedde Jacob Sørensen. - 3) Hundslund Sogn skulle ifølge folketællingen år 1850 være Søren Jacobsens fødested (og meget sandsynligt mere specifikt Hadrup Bye, hvilken ses nævnt adskillige gange ved efterslægten). - 4) Folketællingen (på internettet) for Aarhus Amt 1801 skulle være fuldt ud indtastet og korrekturlæst på søgetidspunktet. - Jacob Sørensen er dog ikke angivet som spillemand. - «u»Folketællingen år 1801:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Hadrup Bye, , 5, FT-1801, B2942 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Jakob Sørensen 37 Gift Huusbonde Gaardbruger og Bonde - Maren Jepsdatter 35 Gift Hans Kone - Jeppe Jakobsen 12 - Deres Børn - Søren Jakobsen 10 - Deres Børn - Ane Marie Jakobsdatter 6 - Deres Børn - Hans Jakobsen 2 - Deres Børn - Dorthea Andersdatter 17 Ugift Tienestepige - Søren Hansen 68 Enke(mand) Huusbondens Fader - --- --- --- --- --- --- --- --- ---].
Børn:                         Jeppe Jakobsen  
                 Søren Jakobsen  [88]
                 Ane Marie Jakobsdatter  
                 Hans Jakobsen  
 
178  Christen Jensen; [kilde: Title:Kirkebogen for Hundslund Sogn 1793-1813 Publ:Kirkebogen 1793-1813 for Hundslund Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt, Danmark.]. [notat: Kilden til hans navn, Kirkebogen for Hundslund Sogn 1814-1823, nævner ham i forbindelse med vielsesregistreringen mellem hans datter Ane Christensdatter & Søren Jacobsen i 1819. Her nævnes han som aftægtsmand. - --- --- --- --- --- --- --- --- --- - Jeg har søgt efter Christen Jensens barn Ane Christensdatter (og alternativt Anne Christensdatter) i folketællingen 1801 for Hundslund Sogn. Her skulle hun ifølge folketællingen år 1850 nemlig være født. Der kommer kun ét resultat (folketællingen skulle være komplet indtastet og korrekturlæst på søgetidspunktet) og det er med den rigtige forventede alder på omkring 3 år og det rigtige navn på hendes far, altså Christen Jensen. Deraf har jeg konkluderet, at det er den rigtige familie jeg har fat i. Det er så herfra, at jeg så har fundet moderen Johanne Hansdatter, samt hendes og Christen Jensens omtrentlige aldre. - Fødselsregistreringen på Ane Christensdatter er samtidig fundet i Hundslund Sogn og der ses ikke umiddelbart andre registreringer tidsmæssigt i nærheden der kunne være alternativer. - OBS: Johanne Hansdatter er angivet med to usammenhængende aldre! - Jeg kan ikke finde hende i kirkebogen, hverken år 1757 eller 1760 (eller et år før eller efter). - «u»Folketællingen år 1801:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Hadrup Bye, , 7, FT-1801, B2942 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Christen Jensen 47 Gift Huusbonde Gaardbruger og Bonde - Johanne Hansdatter 44 Gift Hans Kone - Jens Christensen 11 - Deres Børn - Karen Christensdatter 8 - Deres Børn - Anne Christensdatter 3 - Deres Børn - Søren Christensen 33 Ugift Tienestefolk - Mette Jørgensdatter 18 Ugift Tienestefolk - «u»Folketællingen år 1787:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Hadrup, , 120, FT-1787, B2941 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Christen Jensen 33 Gift Hosbonde Gaardmand - Johanne Hansdatter 27 Gift Madmoder - Anders Sørensen 23 Ugift Tieneste Folk - Maren Jensdatter 25 Ugift Tieneste Folk - --- --- --- --- --- --- --- --- --- - Jeg har søgt efter Christen Jensens fødsel i Hundslund Sogns kirkebog. Jeg ved ikke om han er født i dette sogn, men jeg har fundet en enkelt registrering, der kan passe på ham. I så fald er han født 1. advent 1754 (er fundet til at være 1. december) og hans far hedder Jens Olufsen og bor i Oldrup, Hundslund Sogn. Der var ikke andre registreringer året før eller efter, der kunne passe til denne familie (dvs. faderens fornavn Jens, barnets fornavn Christen og året 1754). - Jeg har «u»vovet«/u» at konkludere, at Jens Olufsen så er faderen til Christen Jensen. - (Det at jeg overhovedet kan finde en registrering, der passer, synes jeg gør det ret sandsynligt, at det er de rigtige mennesker jeg har fat i. Der er i alt kun 15 registreringer for Hundslund Sogn i år 1754).].
???
179  Johanne Hansdatter; [kilde: Title:Folketællingen år 1801 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Jeg har søgt efter denne persons barn Ane Christensdatter (og alternativt Anne Christensdatter) i folketællingen 1801 for Hundslund Sogn. Her skulle hun ifølge folketællingen år 1850 nemlig være født. Der kommer kun ét resultat (folketællingen skulle være komplet indtastet og korrekturlæst på søgetidspunktet) og det er med den rigtige forventede alder på omkring 3 år og det rigtige navn på hendes far Christen Jensen. Deraf har jeg konkluderet, at det er den rigtige familie jeg har fat i. Det er så herfra, at jeg så har fundet Johanne Hansdatter, samt hendes og manden Christen Jensens omtrentlige aldre. - Fødselsregistreringen på Ane Christensdatter er samtidig fundet i Hundslund Sogn og der ses ikke umiddelbart andre registreringer tidsmæssigt i nærheden der kunne være alternativer. - OBS: Johanne Hansdatter er angivet med to usammenhængende aldre! - Jeg kan ikke finde hende i kirkebogen, hverken år 1757 eller 1760 (eller et år før eller efter). - «u»Folketællingen år 1801:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Hadrup Bye, , 7, FT-1801, B2942 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Christen Jensen 47 Gift Huusbonde Gaardbruger og Bonde - Johanne Hansdatter 44 Gift Hans Kone - Jens Christensen 11 - Deres Børn - Karen Christensdatter 8 - Deres Børn - Anne Christensdatter 3 - Deres Børn - Søren Christensen 33 Ugift Tienestefolk - Mette Jørgensdatter 18 Ugift Tienestefolk - «u»Folketællingen år 1787:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Hadrup, , 120, FT-1787, B2941 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Christen Jensen 33 Gift Hosbonde Gaardmand - Johanne Hansdatter 27 Gift Madmoder - Anders Sørensen 23 Ugift Tieneste Folk - Maren Jensdatter 25 Ugift Tieneste Folk].
Børn:                         Ane Christensdatter  [89]
 
182  Jacob Nielsen [notat: N0].
???
183  Maren Laursdatter [notat: N0].
Børn:                         Bodil Nielsdatter  [91]
 
192  Lars Jensen; [kilde: Title:Kirkebogen for Svenstrup Sogn 1702-1792 Publ:Kirkebogen 1702-1792 for Svenstrup Sogn, Onsild Herred, Randers Amt, Danmark.], [kilde: Title:Kirkebogen for Svenstrup Sogn 1793-1813 Publ:Kirkebogen 1793-1813 for Svenstrup Sogn, Onsild Herred, Randers Amt, Danmark.]. [notat: Aftægtsmand i True i Svenstrup Sogn, ifølge dødsregistreringen i kirkebogen. Her i øvrigt angivet som 84 år ved sin død, hvilket ikke passer med kirkebøgerne. - «b»Randers, Onsild, Svenstrup, True Bye, , 6, FT-1787, A4659 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:«/b» - Lars Jensen 50 Gift hosbonde bonde og gaardbeboer - Berthe Kristensdaatter 51 Gift madmoder - Maren Larsdaatter 23 Ugift barn af 1ste egteskab - Andorte Larsdaatter 11 Ugift barn af 1ste egteskab - Niels Larsen 18 Ugift barn af 1ste egteskab - Anders Larsen 13 Ugift barn af 1ste egteskab - Peder Olufsen 48 Ugift tieneste karl - Just Kristensen 50 Gift mand bonde og huusmand - Anne Larsdaatter 46 Gift hans koene - Kristen Justsen 3 Ugift søn af 1ste egteskab - «b»Randers, Onsild, Svenstrup, True Bye, , 3, FT-1801, B7015 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:«/b» - Lars Jensen 63 Gift Huusbonde Bonde og gaard Beboer - Birthe Christensdatter 64 Gift Hans Kone - Christen Larsen 34 Ugift Deres Børn - Niels Larsen 32 Ugift Deres Børn - Anne Dorthe Larsdatter 24 Ugift Deres Børn - Maren Simonsdatter 14 Ugift Deres Tienestefolk - Anders Mortensen 15 Ugift Deres Tienestefolk - Anne Jensdatter 6 Ugift Mandens Søns Datter].
???
193  Birthe Christensdatter
Børn:                  -  15 Jens Larsen  [96]
 
196  Christian Jensen; [kilde: Title:Historien om Blegvad og dens slægter Auth:Kirsten Bak Kristensen Publ:Privatudgivet Bog. Bogen blev færdiggjort april 2000. Bertel Jensen Blegvad var meget interesseret i at føre hans viden om de tidligere slægter videre. I 1930 lod han P. Bugge Vegger skrive beretningen om gården Blegvads historie og om slægterne, der har boet der. Bertel Jensen Blegvads datter Kirsten Bak Kristensen har ud fra P. Bugge Veggers beretning forsøgt at føre historien videre i denne bog, samt tilføjet skøder og lignende hun har haft liggende, samt diverse billeder. Skøder og lignende blev afleveret til Randers kulturhistoriske Arkiv.], [kilde: Title:Folketællingen år 1803 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Søfarer og kådner ifølge kilden Jens Christian Jensens skibsbreve. - Jeg har fundet følgende fra folketælligen år 1803. Det må vel være den rigtige familie, Christian/Chresten Jensen står endda angivet som matros: - «b»Tønder, Tønder, Højer og Lø, Højer Flække, Hoyer, , 152, FT-1803, C1545 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:«/b» - Chresten Jensen 67 Gift Mann matros - An Margretha Greises 66 Gift Frau - Bertel Jensen 24 Ugift ihr Kinder - Tilla Maria Jenses 28 Ugift ihr Kinder - Metta Maria Jenses 25 Ugift ihr Kinder - Barbara Christians 86 Enke Hoyerling Arm - Ellsa Maria Jenses 20 Ugift Hoyerling macht Spitzen].
???
197  An Margreth Grums; [kilde: Title:Historien om Blegvad og dens slægter Auth:Kirsten Bak Kristensen Publ:Privatudgivet Bog. Bogen blev færdiggjort april 2000. Bertel Jensen Blegvad var meget interesseret i at føre hans viden om de tidligere slægter videre. I 1930 lod han P. Bugge Vegger skrive beretningen om gården Blegvads historie og om slægterne, der har boet der. Bertel Jensen Blegvads datter Kirsten Bak Kristensen har ud fra P. Bugge Veggers beretning forsøgt at føre historien videre i denne bog, samt tilføjet skøder og lignende hun har haft liggende, samt diverse billeder. Skøder og lignende blev afleveret til Randers kulturhistoriske Arkiv.], [kilde: Title:Folketællingen år 1803 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Jeg ved ikke om navnene "An" og "Margreth" er forkortede. - Har set navnet An Margreth Grums stavet sådan i bogen med Jens Christian Jensens skibsbreve. - I Historien om Blegvad og dens slægter er der genskrevet/gengivet en stamtavle fundet skrevet bagerst i en dansk bibel (biblen er/var i Tyskland). I slægtstavle står navnet som Margreth Grums. Stamtavlen indeholder også tyske navne så kan det tænkes at de danske navne ikke er skrevet af danskere og måske er blevet 'fortyskede'? - Jeg har nu fundet følgende fra folketælligen år 1803. Det må vel være den rigtige familie, Christian/Chresten Jensen står endda angivet som matros hvilket kilden 'Jens Christian Jensens skibsbreve' også skriver: - «b»Tønder, Tønder, Højer og Lø, Højer Flække, Hoyer, , 152, FT-1803, C1545 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:«/b» - Chresten Jensen 67 Gift Mann matros - An Margretha Greises 66 Gift Frau - Bertel Jensen 24 Ugift ihr Kinder - Tilla Maria Jenses 28 Ugift ihr Kinder - Metta Maria Jenses 25 Ugift ihr Kinder - Barbara Christians 86 Enke Hoyerling Arm - Ellsa Maria Jenses 20 Ugift Hoyerling macht Spitzen].
Børn:                         Bertel Jensen  [98]
 
198  Carl Hans Christensen; [kilde: Title:Ingen egentlig titel, men det er Jens Christian Jensens skibsbreve og lidt til. Auth:Jens Christian Jensen / Bertel Jensen Publ:Indeholder Jens Christian Jensens tydede skibsbreve. De er tydet og samlet i denne bog imellem julen 1958 og år 1963, hvor Bertel Jensen dør. Bogen har en kort introduktion til Jens Christian Jensen og den nærmeste slægt, samt en lille stamtavle bagerst i bogen.]. [notat: Fra Ilsted ved Gørding / Gjørding.].
???
199  An Katrin Thoms; [kilde: Title:Ingen egentlig titel, men det er Jens Christian Jensens skibsbreve og lidt til. Auth:Jens Christian Jensen / Bertel Jensen Publ:Indeholder Jens Christian Jensens tydede skibsbreve. De er tydet og samlet i denne bog imellem julen 1958 og år 1963, hvor Bertel Jensen dør. Bogen har en kort introduktion til Jens Christian Jensen og den nærmeste slægt, samt en lille stamtavle bagerst i bogen.]. [notat: Fra Daler. - Jeg ved ikke om navnene "An", "Katrin" og "Thoms" er forkortede. - Har nu set navnet An Katrin Thoms stavet sådan to steder, i bogen med Jens Christian Jensens skibsbreve og en kilde jeg ikke lige kan huske, desværre.].
Børn:                         Anna Hansen  [99]
 
200  Jens Nielsen [notat: Døde 60 år gammel. Præsterede lillejuleaftensdag 1775 at betale restgælden på gården Sveistrupgård og var derefter selvejerbonde og fejrede julen på den største og bedste gård i byen. - Følte at hans helbred var svækket allerede i 1786. - -------- - Min kilde Else Søndergaard Larsens kilder er (følgende tekst er kopieret direkte fra hendes hjemmeside): - Kilde: Råsted kirkebog og Slægterne Bugge og Hjorth på Svejstrupgård. - Kilde: P. Bugge Vegger nævner i oversigt over Hjorth i Råsted: Jens Nielsen Hjorth !! - det er første gang jeg ser navnet Hjorth ved ham [id: 284] ?? - -------- - Følgende er fundet i folketællingerne på internettet (http://www.ddd.dda.dk): - Kilde: FT-1787 - Navn: Jens Nielsen - Køn: M - Alder: 55 - Stilling i husstanden: Hosbonde - Civilstand: Gift - Erhverv: Bonde og Gaardbeboer - Sogn: Raasted - Herred: Støvring - Amt: Randers - Stednavn: Raasted Sogn - Husstands-/familienr: 4 - Matr.nr/adresse: Sveistrup Bye - Nr. ægteskab: 1 - Indtastningsnr: B8207 - Løbenr.: 126 - Samtlige personer i husstanden - Randers, Støvring, Raasted, Raasted Sogn, , Sveistrup Bye, 4, FT-1787 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Jens Nielsen, 55, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer, - Bodild Christensdatter, 39, Gift, Madmoder, , - Niels Jensen, 13, Ugift, deres Børn, , - Christen Jensen, 9, Ugift, deres Børn, , - Lars Nielsen, 65, Ugift, Mandens Broder, , - Peder Christensen, 30, Ugift, Tienestefolk, , - Maren Christensdatter, 32, Ugift, Tienestefolk, , - Maren Andersdatter, 13, Ugift, Tienestefolk, ,].
???
201  Bodil Christensdatter Bugge; [kilde: Title:Hjemmeside af Else Søndergaard Larsen Auth:Else Søndergaard Larsen Publ:(http://home1.stofanet.dk/esl.hj.side)], [kilde: Title:Hjemmeside af Else Søndergaard Larsen Auth:Else Søndergaard Larsen Publ:(http://home1.stofanet.dk/esl.hj.side)]. [notat: Det har heddet sig i slægten, at hun var efterkommer af Niels Bugge af Hald. Denne slægtsforbindelse er nu fundet. - -------- - Min kilde Else Søndergaard Larsens kilder er (følgende tekst er kopieret direkte fra hendes hjemmeside): - Kilde: Råsted kirkebog og Slægterne Bugge og Hjorth på Svejstrupgård. - Kilde: P. Bugge Vegger nævner i oversigt over Hjorth i Råsted: Jens Nielsen Hjorth !! - det er første gang jeg ser navnet Hjorth ved ham [id: 284] ?? - --------].
Børn:        1774         Niels Jensen (Westergaard)  [100]
                 Christen Jensen  
 
204  Niels Sørensen Stens (Gris); [kilde: Title:Folketællingen år 1801 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.], [kilde: Title:Slægten Stenz fra 1704-1930 Auth:P. Bugge Vegger Publ:Skrevet af P. Bugge Vegger, afsluttet den 17. februar 1930, Villa Enghøj, Randers.]. [notat: Bonde og gårdbeboer ifølge folketællingen 1801. Fra Helsted. - Randers, Støvring, Borup, Helsted, , 7, FT-1801, B9112 - Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Niels Sørensen Stens«tab»31 «tab»Gift«tab»Husbonde«tab»Bonde og gårdbeboer«tab» - Maren Madsdatter«tab»40 «tab»Gift«tab»Hans kone«tab»«tab» - Ane Nielsdatter«tab»71 «tab»Enke«tab»Mandens moder«tab»«tab» - Ane Nielsdatter«tab»5 «tab»Ugift«tab»Deres barn«tab»«tab» - Christen Nielsen«tab»3 «tab»Ugift«tab»Deres barn«tab»«tab» - Søren Nielsen«tab»1 «tab»Ugift«tab»Deres barn«tab»«tab» - Christen Hansen«tab»36 «tab»Ugift«tab»Tjenestekarl«tab»«tab» - Maren Nielsdatter«tab»30 «tab»Ugift«tab»Tjenestepige«tab»«tab» - Marie Michelsdatter«tab»15 «tab»Ugift«tab»Tjenestepige].
???
205  Maren Madsdatter; [kilde: Title:Folketællingen år 1801 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.], [kilde: Title:Slægten Stenz fra 1704-1930 Auth:P. Bugge Vegger Publ:Skrevet af P. Bugge Vegger, afsluttet den 17. februar 1930, Villa Enghøj, Randers.]. [notat: I kilden 'Slægten Stenz fra 1704-1930' står der, at hun er fra Tjærby (vitsnok, det står lidt utydeligt). I samme kilde står hun også angivet som død som 64 år gammel. Dette passer dog ikke med de årstal der ellers er angivet. Der skulle nok havde stået 54 år i stedet. - Hvornår er hun født?: - - Jeg har nu tjekket kirkebogen og der står, at hun var 64 år da hun døde. Ifølge dette er hun født år ca. 1757. - - Folketællingen år 1801 skriver, at hun er 40 år, og derfor skulle hun ifølge dette være født ca. år 1761. - - Kilden 'Slægten Stenz fra 1704-1930' skriver, at hun er født ca. 1767. - Jeg er ikke overbevist om, at den dødsregistrering på en Maren Madsdatter år 1821 er omhandlende den rigtige Maren Madsdatter. - --- - Har en broder ved navn Peder Madsen i Bjergby (Kilde: Slægten Stenz fra 1704-1930).].
Børn:        26         Ane Nielsdatter  
8         Christen Nielsen  
5         Søren Nielsen Stentz  [102]

???.
  
206  Peder Madsen; [kilde: Title:Slægten Stenz fra 1704-1930 Auth:P. Bugge Vegger Publ:Skrevet af P. Bugge Vegger, afsluttet den 17. februar 1930, Villa Enghøj, Randers.], [kilde: Title:Folketællingen år 1845 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Fra Svejstrup ifølge et papir af Kirsten Stenz Danscher. Fra Borup Sogn ifølge folketællingen år 1845. Gårdmand ifølge folketællingen 1834. - En mindesten bliver sat af Søren Nielsen Stenz (forkortet S.N.ST. på stenen) og Johanne Pedersdatter (forkortet H.P.D. på stenen) i deres plantage i Sveistrup. P.M.S står for Peder Madsen og M.K.D. står for Mette Knudsdatter, dvs. Johanne Pedersdatters forældre. - Inskriptionen på den ene side er: - ANLAGT - 1826 - AF - P.M.S. OG M.K.D. - I - SVEISTRUP - HER FØR DEN GOLDE HEDE - SIT MØRKE SLØR - UDBREDTE - NU SKOVENS TRÆ - OG FUGLE, HER OS - BRINGER TUSIND - GLÆDER - Inskriptionen på den anden side er: - 1856 - ER DETTE MINDE - SAT AF - S.N.ST. OG H.P.D. - I - SVEISTRUP - DENNE PLANTAGE - BEDES FREDET - AF EFTERKOMMERE - NE. TIL GUDS ÆRE - OG DERES EGET - GAVN].
???
207  Mette Knudsdatter; [kilde: Title:Slægten Stenz fra 1704-1930 Auth:P. Bugge Vegger Publ:Skrevet af P. Bugge Vegger, afsluttet den 17. februar 1930, Villa Enghøj, Randers.], [kilde: Title:Slægten Stenz fra 1704-1930 Auth:P. Bugge Vegger Publ:Skrevet af P. Bugge Vegger, afsluttet den 17. februar 1930, Villa Enghøj, Randers.]. [notat: Jeg havde oprindeligt stående, at hun var født i år 1768. Det er sandsynligvis udregnet fra en folketælling, men det har jeg ikke fået registreret. Jeg har senere set hendes fødeår som værende 1758, i kilden 'Slægten Stenz fra 1704-1930'. - Lever ved folketællingen år 1834, men er død ifølge folketællingen år 1840, hvor hendes mand Peder Madsen er angivet som enkemand. - En mindesten bliver sat af Søren Nielsen Stenz (forkortet S.N.ST. på stenen) og Johanne Pedersdatter (forkortet H.P.D. på stenen) i deres plantage i Sveistrup. P.M.S står for Peder Madsen og M.K.D. står for Mette Knudsdatter, dvs. Johanne Pedersdatters forældre. - Inskriptionen på den ene side er: - ANLAGT - 1826 - AF - P.M.S. OG M.K.D. - I - SVEISTRUP - HER FØR DEN GOLDE HEDE - SIT MØRKE SLØR - UDBREDTE - NU SKOVENS TRÆ - OG FUGLE, HER OS - BRINGER TUSIND - GLÆDER - Inskriptionen på den anden side er: - 1856 - ER DETTE MINDE - SAT AF - S.N.ST. OG H.P.D. - I - SVEISTRUP - DENNE PLANTAGE - BEDES FREDET - AF EFTERKOMMERE - NE. TIL GUDS ÆRE - OG DERES EGET - GAVN].
Børn:                  -  14 Johanne Pedersdatter  [103]
 
224  Enevold Kjær Nielsen [notat: -------- - Følgende er fra hjemmesiden http://www.geocities.com/5640.geo/mbagg.html hvor der også findes yderligere oplysninger: - Enevold Nielsen blev d. 29. oktober 1797 gift i Herning Kirke med Mette Jensdatter fra Snejbjerg. En måned forinden havde han af sin far, Niels Enevoldsen købt Baggeskjær. - ("Enevold Nielsen havde skøde på gården Baggis Kier (ikke Nederkjær, fejl i Krogstrup-slægten side 91) i Herning sogn fra sin far Niels Enevoldsen af 25. september 1797, hovedparcel nr. 1, hartkorn 4-1-0-0. skødet fra overdragelsen til sønnen Mikkel Enevoldsen af 31. maj 1835 er aftrykt i Krogstrup slægten side 93. baggeskjær deles da i 2 lige store parceller på 2-0-2-0 i hartkorn. Salgssummen er 3000 rbd. Samt aftægt og "10 læs Tørvegrønt á 7 snese" til broderen Jens Enevoldsen i Herningby "CK). - --------].
???
225  Mette Jensdatter
Børn:        27         Jens Enevoldsen Kjær  [112]
 
226  Lars Madsen (Sjællænder); [kilde: Title:Lars Madsen (Sjællænder) og Maren Christensdatter Hesselbjerg Auth:Svend Aage Nielsen Publ:http://www.hammerum-herred.dk/readarticle.php?article_id=17], [kilde: Title:Lars Madsen (Sjællænder) og Maren Christensdatter Hesselbjerg Auth:Svend Aage Nielsen Publ:http://www.hammerum-herred.dk/readarticle.php?article_id=17]. [notat: Husmand i Snejbjerg By fra omkring 1799 til omkring 1804. Gårdmand i Nyborg i Herning fra omkring 1805 til 1828. Husmand på Over Feldborg Hede i Haderup 1828-1836.].
???
227  Maren Christensdatter Hesselbjerg; [kilde: Title:Lars Madsen (Sjællænder) og Maren Christensdatter Hesselbjerg Auth:Svend Aage Nielsen Publ:http://www.hammerum-herred.dk/readarticle.php?article_id=17], [kilde: Title:Lars Madsen (Sjællænder) og Maren Christensdatter Hesselbjerg Auth:Svend Aage Nielsen Publ:http://www.hammerum-herred.dk/readarticle.php?article_id=17]. [notat: Maren tager til København for at uddanne sig til jordemoder og 25. september 1797 tager hun sin eksamen.].
Børn:        12         Anne Larsdatter  [113]
14         Mads Larsen  
10         Esther Christine Larsdatter  
14         Christen Larsen  
                 Anders Larsen  

???.
Børn:        1793         Zidsel Jensdatter (Sjællænder)  
 
232  Michel Pedersen [notat: Husmand / hjulmager. - Fæstehusmand i Ravnsø, Vester Nykirke Sogn, Skast Herred. - Mickel Pedersen fik i 1784 fæstebrev på sin faders hussted i Ravnsø, Vester Nykirke Sogn. - Ribe, Skast, Vester Nykirke, Raunsøe, , , 7de Familie, FT-1801 - Michel Pedersen, 48, Gift, Manden, Huusmand med Jord og Hiuler, - Anna Sørensdatter, 33, Gift, Hans Kone, Jordemoder, - Peder Michelsen, 12, , Deres Børn, , - Kirsten Michelsdatter, 10, , Deres Børn, , - Kirstina Severine Michelsdatter, 7, , Deres Børn, , - Maren Michelsdatter, 5, , Deres Børn, , - Ellen Michelsdatter, 2, , Deres Børn, - Kilden 'Slægtsbog udarbejdet af Dansk Slægtsforskning i Fredericia (1951-1954)' har opgivet følgende oplysninger om en Jens Michelsen, som skulle være en søn af Michel Pedersen og Anne Sørensdatter: - Født: 1797 i Vester Nykirke Sogn - Døbt:4. april 1797 - Død: 6. september 1797 - Kaj Schmidt kan ikke finde denne person, muligvis han tilhører en anden familie fra Vong. Der har tidligere været sammenblanding mellem de to familier. Kaj havde oprindeligt også en Jens Michelsen, født 1804, registreret, men han tilhørte så ved nærmere undersøgelser familien i Vong. Derfor meget nærliggende at samme fejl er gældende ved denne person.].
???
233  Anne Sørensdatter [notat: Hun var jordemoder i Vester Nykirke Sogn. - FT-1845 - Ane Sørensdatter, 78, Enke, , E?? ??digede Gjordemoder, Her i Sognet - Maren Ibsdatter, 31, Ugift, , Tjenestepige, Her i Sognet. - Kilden 'Slægtsbog udarbejdet af Dansk Slægtsforskning i Fredericia (1951-1954)' har opgivet følgende oplysninger om en Jens Michelsen, som skulle være en søn af Michel Pedersen og Anne Sørensdatter: - Født: 1797 i Vester Nykirke Sogn - Døbt:4. april 1797 - Død: 6. september 1797 - Kaj Schmidt kan ikke finde denne person, muligvis han tilhører en anden familie fra Vong. Der har tidligere været sammenblanding mellem de to familier. Kaj havde oprindeligt også en Jens Michelsen, født 1804, registreret, men han tilhørte så ved nærmere undersøgelser familien i Vong. Derfor meget nærliggende at samme fejl er gældende ved denne person. - I kilden? har der oprindeligt stået "Grumesmark" under fødsel, men dette kan jeg ikke finde. Derimod findes "Gummesmark", så derfor er stavemåden nu rettet.].
Børn:        1788         Peder Michelsen  
1790         Kirsten Michelsdatter  
1793         Kirstine Severine Michelsdatter  
1794         Maren Michelsdatter  
1798         Ellen Michelsdatter  
22         Søren Michelsen  [116]
                 (dødfødt)  
                 Niels Christian Michelsen  
                 Eva Marie Michelsdatter  
 
234  Mikkel Christensen
???
235  Ane Marie Pedersdatter
Børn:                         Ane Johanne Mikkelsdatter  [117]
 
236  Thyge Madsen [notat: Ringkøbing, Bølling, Nørre Vium, Vium, , , 2, FT-1787 - Tyge Madsen, 36, Gift, Mand, Gaardbeboer, - Anne Pedersdatter, 24, Gift, Hans kone, , - Laurids Christensen, 28, Ugift, Tienistefolk [tienestefolk], National soldat, - Kiersten Christensdatter, 19, Ugift, Tienistefolk [tienestefolk],].
???
237  Anne Pedersdatter [notat: Ringkøbing, Bølling, Nørre Vium, Viumbye, , , 2, FT-1801 - Der vises flg. felter: - Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested - Jens Nielsen, 36, Gift, Huusbonde, Bonde og gaardbeboer, (død 1/7 1849 i Snejbjerg) - Anne Pedersdatter, 36, Gift, Hans kone, , - Mads Tyggesen, 11, Ugift, Hendes børn, , - Mette Tyggesdatter, 10, Ugift, Hendes børn, , - Kirsten Tyggesdatter, 7, Ugift, Hendes børn, , - Peder Tygesen, 5, Ugift, Hendes børn, , - Tygge Jensen, 3, Ugift, Deres søn, , - Niels Lauridsen, 26, Ugift, Tienestefolk, , - Karen Pedersdatter, 19, Ugift, Tienestefolk, , - Karen Sørensdatter, 26, Ugift, Tienestefolk, , - Kirsten Nielsdatter, 80, Enke, Moder til konens første mand, Aftægtskone - syg og sengeliggende.].
Børn:        1797         Peder Thygesen Vium  [118]
 
239  Ane Margrethe Hansdatter [notat: Enke i 1834, ifølge folketællingen dette år. Levede, 90 år gammel, i 1845 ifølge folketællingen dette år. - Folketællingerne kan ses under hendes datter Ane Mogensdatters mand Peder Thygesen. - Der findes umiddelbart både et Nørre Felding og et Sønder Felding Sogn i Ringkøbing Amt.].
???.
Børn:                         Ane Mogensdatter  [119]

 

GENERATION IX

 
256  Christen Christensen Smith [notat: Instrumentist i Fredericia.].
???.
Børn:        1717  -  1777 Thomas Christensen Smith  
1718         Hans Christensen Schmith  [128]

 
262  Lars Pedersen Terpager [notat: Student i Ribe 1702, cand.theol. 1706, magister 1713. Sognepræst i Mern 1720, provst 1736. Anna Schütz og Lars Pedersen Terpager fik 6 eller 8 børn, tre døde ugifte før moderen. - Ifølge Tillæg til Stamtavle over familien Schmith og Bay-Schmith er rækkefølgen på deres nævnte børn således (den øverste er den førstefødte, den nederste sidstfødte): - Peder (dog ikke nævnt i ovenstående kilde) - Maria Vibecke - Anna - Magdalene - Hedvig Sophie - Petra - Følgende er fundet på hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt7.htm: - Lars Pedersen Terpager - blev født d. 28/2 1684 i Ribe og han døde d. 22/3 1772 i Mern. Han blev d. 9/9 1721 i Snesere gift med - Anna Schütz - der var født d. 13/4 i Hjembæk. Hun døde d. 1/8 1746 i Mern. Lars Terpager var 1703-8 ved Borch's kollegium, hvorefter han tog udenlands. Først i Hamburg hos J. A. Fabricius, senere i Utrecht. Han blev kaldt til København, hvor han blev huslærer for geheimeråd Niels Krag's søn. Som hovmester for denne drog han 1711 udenlands, især til Utrecht og London. Han vendte 1713 tilbage og blev s.å. magister. 1720 blev han kaldt til sognepræst i Mern, og 1730-66 var han provst i Baarse Herred. Lars Terpager kaldes i en samtidig kilde "en stor elsker af Danske Antiqviteter og Oldsager". Dansk Biografisk Leksikon kalder ham en "fuldgod repræsentant for 1700-tallets lærde samlertype". Terpager udgav 1703-1707 fem disputatser om forskellige kirkelige/historiske emner og de viser, at han på en værdig måde gik i sin fars fodspor. Lars Terpager interesserede sig levende for Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie, skænkede det talrige gaver og blev 1748 selv optaget som medlem af selskabet. Om Lars Terpager hedder det i P.A. Kleins bog "Vordingborgs købstads historie": "Denne myndige mand, der næsten regerede enevældigt over det hele provsti til sin død 1772, havde 5 døtre, der alle blev gift og bosatte i hans nærhed, og derved yderligere udbredte hans indflydelse; - Rektoren ved Vordingborg skole advarer da også ved en given lejlighed mod at gøre sig udtilbens overfor Lars Terpager, da denne er en meget suffisant (selvsikker, selvglad) mand."].
???
263  Anna Hansdatter Schütz [notat: Anna Schütz og Lars Pedersen Terpager fik 6 eller 8 børn, tre døde ugifte før moderen. - ************************************************ - Hendes fødselsdato er på hjemmesiden: - «tab»http://www.danbbs.dk/~just/total.web/per01021.htm#0 - set til at være den 14. Marts 1698, i stedet for 13. april 1698. - ************************************************ - Følgende er fundet på hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt7.htm: - Lars Pedersen Terpager - blev født d. 28/2 1684 i Ribe og han døde d. 22/3 1772 i Mern. Han blev d. 9/9 1721 i Snesere gift med - Anna Schütz - der var født d. 13/4 i Hjembæk. Hun døde d. 1/8 1746 i Mern. Lars Terpager var 1703-8 ved Borch's kollegium, hvorefter han tog udenlands. Først i Hamburg hos J. A. Fabricius, senere i Utrecht. Han blev kaldt til København, hvor han blev huslærer for geheimeråd Niels Krag's søn. Som hovmester for denne drog han 1711 udenlands, især til Utrecht og London. Han vendte 1713 tilbage og blev s.å. magister. 1720 blev han kaldt til sognepræst i Mern, og 1730-66 var han provst i Baarse Herred. Lars Terpager kaldes i en samtidig kilde "en stor elsker af Danske Antiqviteter og Oldsager". Dansk Biografisk Leksikon kalder ham en "fuldgod repræsentant for 1700-tallets lærde samlertype". Terpager udgav 1703-1707 fem disputatser om forskellige kirkelige/historiske emner og de viser, at han på en værdig måde gik i sin fars fodspor. Lars Terpager interesserede sig levende for Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie, skænkede det talrige gaver og blev 1748 selv optaget som medlem af selskabet. Om Lars Terpager hedder det i P.A. Kleins bog "Vordingborgs købstads historie": "Denne myndige mand, der næsten regerede enevældigt over det hele provsti til sin død 1772, havde 5 døtre, der alle blev gift og bosatte i hans nærhed, og derved yderligere udbredte hans indflydelse; - Rektoren ved Vordingborg skole advarer da også ved en given lejlighed mod at gøre sig udtilbens overfor Lars Terpager, da denne er en meget suffisant (selvsikker, selvglad) mand."].
Børn:        1724  -  1759 Peder Terpager  
          -  29 Maria Vibecke Terpager  
                 Anna Lauritsdatter Terpager  [131]
                 Magdalene Terpager  
                 Hedvig Sophie Terpager  
1739         Petra Terpager  
 
272  Søren Ravnkilde [notat: Man så ham bruge navnet Ravnkilde til efternavn, efter han i sin ungdom var taget til København. Det var efter hans fødeby, Ravnkilde nær Hobro.].
???.
Børn:        1729  -  1804 Hans Sørensen Ravnkilde  [136]

 
280  Jens Clausen [notat: Jens Clausen var en ret velstående købmand i Ærøskøbing. Han boede i et hus på hjørnet af Søndergade og Vestergade, men i 1741 købte han tillige den tidligere Herregård Kjøbinghof's bygninger i Søndergade ved torvet. Han ejede flere marker i herremarken og byskiftet, og ejede også flere skibe. Han fik bygget et skib på 50 læster som fik navnet "Fru Hilleborg" (1 læst regnes for ca. 42 tdr.). Dette skib blev betroet til skipper Jeppe Hansen fra Aabenraa, som førte det i 1748. Han ejede også jagten "Svanen" på 7 læster og båden "Skovridderen". Jens Clausen handlede udover korn også med tobak, salt og tjære, som han ofte købte gennem oberstløjtnant Juel på Valdemar slot. - Da Jens Clausens ældste datter blev gift i 1738, holdt han en stor fest med flere hundrede inviterede gæster, og demonsterede ved den lejlighed, at han var en af byens førende købmænd. Desværre vendte hans held og hen imod slutningen af 1740-erne var hans økonomi så dårlig, at han ikke kunne betale sine kreditorer. For at skaffe kapital solgte han den 25. maj 1747 1/8 part i skibet "Fru Hilleborg" til sin søn Claus Jensen som var købmand i Fåborg. Prisen var 500 Rigsdaler. Den 16 december samme år, lånte sønnen ham yderligere 500 Rd. mod pant i to herremarksparter. - Denne tilførsel af kapital var dog ikke nok, og den 11. juni 1748 solgte han også 1/8 del part i "Fru Hilleborg" for 550 Rigsdaler til svigersønnen Anton Ulrik Hansen, og den 7. marts 1749 blev jagten "Svanen" solgt til hans svoger Johan Christian Johansen. Det endte med, at han også måtte optage en række lån mod pant i sine jorder og huse, og den 15. oktober 1748 lånte han sågar 73 Rd. i en brændevinskedel og en jernkakkelovn. - Året efter var gælden så stor at han umuligt kunne betale, og den 18. marts 1749 sendte han følgende brev til magistraten med anmodning om at få sit bo registreret og taget "i Possession til hans Kreditorers Afbetaling". - "Velædle og velviise Hr. Borgmester, Byefoged og Raad udi Errøes Kiøbing. Som Gud er bekiendt, at ieg baade i Henseende til Sinds og Legeme er gandske siug og meest Sengeliggende, saa ieg icke i nogen maade kand fortsætte min Næring og derhos Daglig strænges og trænges". - Sine sidste leveår boede han på Falster hos sin søn, præsten i Stadager, Johan Clausen. Jens Clausen virkede en tid som degn, og datteren førte hus for sin broder og far. - Salome Johansdatter blev på Ærø, hvor hun også døde 7 år efter sin mand. En skilsmisse i retslig forstand blev det aldrig til.].
???
281  Salome Johansdatter Bondesen
Børn:        17  -  21 Claus Jensen Clausen  [140]
 
282  Simon Johansen Groth; [kilde: Title:Hjemmeside - Jan Berrig Nielsen Auth:Jan Berrig Nielsen Publ:www.berrig.com], [kilde: Title:Hjemmeside - Jan Berrig Nielsen Auth:Jan Berrig Nielsen Publ:www.berrig.com]. [notat: Rådmand i Ærøskøbing. - Jeg havde dødsåret 1753 stående før jeg fandt kilden www.berrig.com (som skriver 4. juni 1752). Hvorfra jeg havde dette årstal ved jeg desværre ikke.].
???
283  Riborrig Albertsdatter Sølle [notat: "Dom 1 post Epiphan bleff døbt Albret Hansen Sølle en Datter kaldet Riborre Fadderne Sidzel Mikel Jensøns som bar Barnet, Skolemester Hans Knudsen, Jens Madsen, Rasmus Andersen, Anna Maria Bertels Datter (kirkebogen fra Ærøskøbing Sogn 1683)." - Ifølge ovenstående tekst fra kirkebogen er hun døbt den 7. januar 1683 (1. søndag efter Helligtrekonger, som var lørdag den 6. januar). - I begravelsesregistreringen den 22. januar 1739 opgives hun til at være blevet 56 år og 10 dage gammel.].
Børn:                         Mette Marie Simonsdatter Groth  [141]
 
286  Unknown
???.
Børn:                         Marie Hedevig Theisen  [143]
          -  25 Peter Theisen  

 
338  Marcus Høeg; [kilde: Title:DIS-Danmark ane efterlysning - Høeg og von Drewitz Publ:http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,281310,page=1], [kilde: Title:Kirkebogen for Hjermind - Lee - Hjorthede Sogne 1751-1803 Publ:Kirkebogen for Hjermind - Lee - Hjorthede Sogne 1751-1803, Middelsom Herred, Viborg Amt, Danmark.]. [notat: Præst i Hjermind, Lee og Hjorthede Sogne. Han skriver selv sit navn som "Marcus Høeg" i kirkebogen for Hjermind - Lee - Hjorthede Sogne 1751-1803, så denne stavemåde må være sikker. Muligvis han ikke brugte mellemnavnet Pedersen? - Ifølge kirkebogen 1798 opslag 88 var han ved sin død 76 år gammel. Desuden havde han med to koner fået 18 børn.].
???
339  Mette Marie Steeman; [kilde: Title:Kirkebogen for Hjermind - Lee - Hjorthede Sogne 1751-1803 Publ:Kirkebogen for Hjermind - Lee - Hjorthede Sogne 1751-1803, Middelsom Herred, Viborg Amt, Danmark.], [kilde: Title:Kirkebogen for Hjermind - Lee - Hjorthede Sogne 1751-1803 Publ:Kirkebogen for Hjermind - Lee - Hjorthede Sogne 1751-1803, Middelsom Herred, Viborg Amt, Danmark.]. [notat: 27 år ved sin død, ifølge kirkebogen. Præsten var hendes mand. - Hendes død er registreret i opslag 21 i kirkebogen på internettet.].
Børn:        17         Anne Cathrine Høeg  [169]
7         Maren Fæster Høeg  
 
352  Søren Hansen; [kilde: Title:Folketællingen år 1801 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: --- --- --- --- --- --- --- --- --- - Følgende bør noteres, og måske efterses i kirkebøger (har prøvet men de digitale billeder er svære at tyde). - Jeg har fundet nedenstående folketællingsregistrering fra 1801. Registreringen er fundet ved en søgning på barnebarnet Søren Jakobsen (både med c og k) i hele Aarhus Amt. Jeg har nu konkluderet, at det er omhandlende familien på baggrund af følgende punkter: - 1) Eneste resultat med en Søren Jakobsen med den forventede alder på omkring 10 år. - 2) Hans far skulle hedde Jacob Sørensen. - 3) Hundslund Sogn skulle ifølge folketællingen år 1850 være Søren Jacobsens fødested (og meget sandsynligt mere specifikt Hadrup Bye, hvilken ses nævnt adskillige gange ved efterslægten). - 4) Folketællingen (på internettet) for Aarhus Amt 1801 skulle være fuldt ud indtastet og korrekturlæst på søgetidspunktet. - Jacob Sørensen er dog ikke angivet som spillemand. - «u»Folketællingen år 1801:«/u» - Aarhus, Hads, Hundslund, Hadrup Bye, , 5, FT-1801, B2942 - Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Jakob Sørensen 37 Gift Huusbonde Gaardbruger og Bonde - Maren Jepsdatter 35 Gift Hans Kone - Jeppe Jakobsen 12 - Deres Børn - Søren Jakobsen 10 - Deres Børn - Ane Marie Jakobsdatter 6 - Deres Børn - Hans Jakobsen 2 - Deres Børn - Dorthea Andersdatter 17 Ugift Tienestepige - Søren Hansen 68 Enke(mand) Huusbondens Fader - --- --- --- --- --- --- --- --- ---].
???.
Børn:                         Jacob Sørensen  [176]

 
356  Jens Olufsen [notat: N0].
???.
Børn:                         Christen Jensen  [178]

 
384  Jens Larsen
???
385  Dorthe Nielsdatter
Børn:                  -  14 Lars Jensen  [192]
 
386  Christen Nielsen Hvidding [notat: N0].
???
387  Maren Christensdatter [notat: N0].
Børn:        1737  -  1806 Birthe Christensdatter  [193]
 
392  Jens Jensen [notat: Høxlund ved Tønder er nævnt i forbindelse med denne person.].
???
393  Silla Christens [notat: Muligvis er hendes efternavn Christensen, i stedet for Christens. - Har set navnet Christens stavet sådan i bogen med Jens Christian Jensens skibsbreve. - I Historien om Blegvad og dens slægter er der genskrevet/gengivet en stamtavle fundet skrevet bagerst i en dansk bibel (biblen er/var i Tyskland). I slægtstavle står navnet som Silla Christens(en). Stamtavlen indeholder også tyske navne så kan det tænkes at de danske navne ikke er skrevet af danskere og måske er blevet 'fortyskede'? Hvem har skrevet/tilføjet '(en)' til navnet? - Jeg synes umiddelbart, at når man kigger lidt i kirkebøgerne fra Sønderjylland, ser man ofte pigernes efternavne forkortet (tror jeg de er) som f.eks. Christens. Måske hendes efternavn så også kunne være Christensdatter?].
Børn:                         Christian Jensen  [196]
 
394  Berthel Nielsen Grums [notat: Tønder er nævnt i forbindelse med denne person.].
???
395  Mett Marie [notat: Jeg ved ikke om "Mett" er forkortet. - Har nu set navnet Mett stavet sådan to steder, i bogen med Jens Christian Jensens skibsbreve og en kilde jeg ikke lige kan huske, desværre.].
Børn:                         An Margreth Grums  [197]
 
402  Christen Madsen Bugge; [kilde: Title:Hjemmeside af Else Søndergaard Larsen Auth:Else Søndergaard Larsen Publ:(http://home1.stofanet.dk/esl.hj.side)]. [notat: 1766 medejer af Sveistrupgård. - Overtog ryttergården i Sveistrup i 1766 sammen med sin søn Peder Christensen Bugge. - Død 91 år og 5 måneder gammel. - Else S. Larsen nævner et sted hans fødselsår til at være 1685 og et andet sted til at være 1686. - Begravet 5 søndag efter påske 1777, ifølge kilden "Slægterne Bugge og Hjorth på Svejstrupgård", side 100. - Ifølge Else S. Larsen (www.home1.stofanet.dk/esl.hj.side), oplysning via email: - Råsted Kirkebog s. 397, - 1777, begravet d. 3die søndag efter påske i Råsted kirkegård Christen Madsen i Svejstrup, 91 år 5 måneder [=27 april, Bauers Calænder]. - Det har heddet sig i slægten, at han var efterkommer af Niels Bugge af Hald. Denne slægtsforbindelse har jeg nu fundet.].
???.
Børn:        1723         Mogens Christensen Bugge  
1726         Mette Christensdatter  
1733  -  1767 Mads Christensen Bugge  

???
403  Maren Nielsdatter [notat: Ifølge Else S. Larsen (www.home1.stofanet.dk/esl.hj.side), oplysning via email: - Samtidig fandt jeg fornavnet på Christen Madsen Bugges hustru i 1750, hvor de havde fået en datter, Maren, som døde, oplysningen om navnet på konen finders i introduceret Christen Madsens hustru i Svejstrup, Maren. De fik også året efter et par tvillinger, som jeg skal have tjekket lidt mere på. - Else Søndergaard Larsen skriver på sin hjemmeside: - «b»Kilde: ESL: Marens efternavn fundet på s. 103 i Bugge og Hjorth hvor hendes bror Lund Nielsen var medunderskriver den 2 dec. 1775 deraf: Nielsen«/b».].
Børn:        1748  -  17 Bodil Christensdatter Bugge  [201]
          -  7 Maren Christensdatter Bugge  
                 Niels Christensen Bugge  
                 Mette Christensdatter Bugge  
24         Maren Christensdatter Bugge  
1756         Peder Christensen Bugge  
 
408  Søren Christensen Stenz; [kilde: Title:Folketællingen år 1787 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.], [kilde: Title:Folketællingen år 1787 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Ifølge folketællingen 1787 er han "Bonde og Gaardbeboere". - Randers, Støvring, Borup, Borup Sogn, Helsted Bye, 2, FT-1787, B8203 - Navn: «tab»Alder: «tab»Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: - Søren Stendz«tab»60 «tab»Gift«tab»Hosbonde«tab»Bonde og Gaardbeboere«tab» - Anne Nielsdatter«tab»55 «tab»Gift«tab»Madmoder«tab»«tab» - Niels Sørensen«tab»17 «tab»Ugift«tab»Deres Søn«tab»«tab» - Anders Pedersen«tab»23 «tab»Ugift«tab»Tienestefolk«tab»National Rytter«tab» - Anne Jensdatter«tab»40 «tab»Ugift«tab»Tienestefolk«tab»«tab» - Anne Pedersdatter«tab»10 «tab»-«tab»Tienestefolk«tab»«tab» - Kiersten Madsdatter«tab»85 «tab»Enke«tab»Konens Moder].
???
409  Ane Nielsdatter; [kilde: Title:Folketællingen år 1787 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.], [kilde: Title:Folketællingen år 1801 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Enke i 1801 ifølge folketællingen år 1801. Bor på det tidspunkt i Helsted, Borup Sogn, Støvring Herred, Randers Amt, Danmark. - Ifølge folketællingen 1. juli 1787 er hun 55 år og ifølge folketællingen 1. februar 1801 er hun 71 år.].
Børn:                         Niels Sørensen Stens (Gris)  [204]
 
414  Knud Nielsen; [kilde: Title:Slægten Stenz fra 1704-1930 Auth:P. Bugge Vegger Publ:Skrevet af P. Bugge Vegger, afsluttet den 17. februar 1930, Villa Enghøj, Randers.], [kilde: Title:Slægten Stenz fra 1704-1930 Auth:P. Bugge Vegger Publ:Skrevet af P. Bugge Vegger, afsluttet den 17. februar 1930, Villa Enghøj, Randers.]. [notat: Ved folketællingen 1787 er han Bonde og Gaardbeboer.].
???
415  Johanne Pedersdatter; [kilde: Title:Slægten Stenz fra 1704-1930 Auth:P. Bugge Vegger Publ:Skrevet af P. Bugge Vegger, afsluttet den 17. februar 1930, Villa Enghøj, Randers.], [kilde: Title:Slægten Stenz fra 1704-1930 Auth:P. Bugge Vegger Publ:Skrevet af P. Bugge Vegger, afsluttet den 17. februar 1930, Villa Enghøj, Randers.].
Børn:        1758         Mette Knudsdatter  [207]
                 Inger Knudsdatter  
                 Peder Knudsen  
 
448  Niels Kjer Enevoldsen [notat: Havde gården Bakkeskjær i Herning - -------- - Følgende er fra kilden 'Hjemmeside - Christian Tirsgaard': - Da Niels og Mette blev gift den 16 april 1754 var de begge tjenende på Hastrup, de havde fem år før fået et barn Vollert der døde som spæd hos moderen i Kjærgaard. - De boede først iKjærgaard, men omkring 1758 flyttede de til Bakkeskær i Herning, Niels er ikke nævnt som fæster af gården der var under Herningholm, men i 1772 lånte han penge af mølleren i Kideris så da var han ejer af gården. - Bakkeskær var een af de ældste gårde på egnen, den lå sydligst i Herning ved bækken der var skel til Snejbjerg, Jordtilliggende var stort men det var mest mose og eng. - Niels Enevoldsen drev Bakkeskær til 1797 da han afstod den til sønnen Enevold Nielsen, skødet er indført i Hammerum Herreds Skøde og Panteprotokol 1797 - 1805 folie 38. - Gårdejer. - -------- - Mary Ellen Rogers har skrevet "Niels Kjer (Kjær) Enevoldsen. Jeg har udeladt Kjær og tænker hun eller en anden oprindeligt blot har set Kjer stående i oprindelig kilde. Hun angiver også fødestedet til at være Nederkjær i Herning Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark.].
???
449  Mette Michelsdatter; [kilde: Title:Hjemmeside af Christian Tirsgaard Auth:Christian Tirsgaard Publ:http://www.tirsgaard.dk], [kilde: Title:Hjemmeside af Christian Tirsgaard Auth:Christian Tirsgaard Publ:http://www.tirsgaard.dk]. [notat: Ifølge Mary Ellen Rogers er hun født i 1722 i Snejbjerg Sogn i Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Danmark. Hun angiver hende desuden som død i 1807.].
Børn:        15         Enevold Kjær Nielsen  [224]
 
454  Christen Pedersen Hesselbjerg [notat: N0].
???
455  Esther Pedersdatter Herning; [kilde: Title:Sidsel Sjællænder Auth:Svend Aage Nielsen Publ:http://hammerum-herred.dk/readarticle.php?article_id=20 Skrevet af Svend Aage Nielsen d. 25 april 2006 22:25.g enke slog sig ned i Lundgårde i Gjellerup ..... SIDSEL SJÆLLÆNDER Da Sidsel Sjællænder i 1847 som fattig enke slog sig ned i Lundgårde i Gjellerup sogn, var der ikke meget der tydede på, at hun skulle få et navn i eftertidens danske folkeviselitteratur. Heller ikke ved hendes fødsel anedes noget stort. Tjørring kirkebog meddeler kort under uægte fødte børn: [Billedet, en skanning af kirkebogens dåbsafsnit, kan ses under fanen Billeder] "1793 d. 29de Nov. hiemmedøbt Maren Christensdt. Hesselberg i Østergd. i Tjørring hendes uægte Barn, blev kaldet Zidsel. Barnets Fader blev angivet at være Jens Podemester, hendes Medtiener paa Møltrup, hvor Besvangrelsen og er sket". «u»«i»Forældrene og deres slægt «/u»«/i»Hans Ellekilde fra Dansk Folkemindesamling mener, at Jens Podemester er identisk med sønnen i Østergaard, Jens Thomsen(1762-1840), hvis moder hed Sidsel Jensdatter, som Sidsel Sjællænder så skulle være kaldt op efter. Jens Thomsen var ud af Hagelskjær-slægten. Han blev gårdmand i Holing og gift med Karen Jensdatter, også deres ældste datter fik navnet Sidsel. Sidsel Sjællænders moder, Maren Christensdatter Hesselbjerg, var født i Tjørring i 1767. Om hendes forældre kan der ikke oplyses meget. Faderen Christen Pedersen Hesselbjerg stammer formodentlig fra Hesselbjerg i Ikast, her får Peder Christensen og hustru Margrethe Christensdatter af Hesselbjerg den 22. maj 1729 døbt en søn ved navn Christen, og mon ikke det skulle være ham. Ellers kender vi ikke noget til ham, før han i 1766 dukker op i Trælund i Tjørring sogn. Her bliver han de 1.10.1766 viet til Esther Pedersdatter, der nok på det tidspunkt har tjent i Trælund. Hun var ellers fra Linå i Sunds, hvor forældrene Inger og Peder Herning var bosat, de var formodentlig fæstebønder. Den første tid bliver Christen Hesselbjerg og Esther Pedersdatter boende i Trælund, hvor Maren kommer til verden først på året 1767, hun bliver døbt i Tjørring kirke den 22. februar, og blandt fadderne er Esther fader og søskende samt en pige og en kone fra Trælund, men ingen af Christen Hesselbjergs familie. Også det næste barn, datteren Mette Kirstine, kommer til verden i Trælund i 1769, hvorimod de to yngste børn, Peder i 1774 og Inger i 1774, bliver født i Sivebæk i Tjørring. Ved datteren Ingers død i 1853 oplyses, at Christen var husmand. Tilsyneladende er de senere flyttet fra sognet, idet Christen Pedersen dør inden 1787, men ikke er registreret som død i Tjørring. Måske er han død i 1781, da en enke ved navn Es-ther Pedersdatter den 29.7.1781 får døbt en datter Christiana i Sunds sogn - det kunne være Christens enke, der så har opkaldt datteren efter ham, og det er vel ikke utænkeligt, at hun er vendt tilbage til fødesognet, men bevises kan det ikke (heller ikke i Sunds sogn er Chri-sten Pedersens død registreret). Ligeledes får en enke, Esther i Kiergaard, sin datter Maren Christensdatter konfirmeret i Sunds i 1784, men samme år optræder Esther i Sivebæk som fadder i Tjørring sogn, så må-ske har hun opholdt sig her hele tiden. I 1787 bor hun hos Peder Gadgaard i Tjørring sammen med datteren Inger, hun er da enke efter 1. ægteskab og lever som almisselem. I 1801 bor hun hos selvejeren Hans Jensen Østergaard i Tjørring by. Hun omtales nu ikke længere som almisselem, men bor her sam-men med sønnen Peder, der er landsoldat. Esther Pedersdatter døde som indsidder hos Niels Særkjær i Tjørring by og blev begravet den 10.1.1802 på Tjørring kirkegård. Den 8. februar blev der holdt registreringsforretning over hendes få efterladenskaber, der blev vurderet til godt 7 rdl., og ved skiftets endelige afslutning den 13.3.1802 blev de overladt til sønnen Peder, der havde bekostet moderens begravelse med 7 rdl., dog fik hans umyndige søster, Inger, moderens seng. «u»«i»Sidsels barndom «/u»«/i»Omkring 1795/1796 rejser Maren Hesselbjerg til København for at blive uddannet på jordemoderskolen. Det må formodes, at Sidsel bliver hjemme hos mormoderen i Tjørring, og meget tyder på, at hun her har hørt en masse af de folkeviser og eventyr, hun senere skulle viderebringe til eftertiden. I hvert fald skriver Hans Ellekilde i 1956, at vi "desværre ikke ved nøjagtigt, hvor Sidsel har lært sine viser og æventyr… Mest tilbøjelig er jeg til at tro, at Sidsels overlevering stammer fra Sunds sogn… for der synes at være ret nær berøring mellem Sidsels og den ypperlige Sunds-sangerinde Ane Povlsdatter i Tværmoses viseoverlevering." Og Hans Ellekilde vidste på det tidspunkt ikke, at mormoderen stammede fra Sunds. I september 1797 får Maren Hesselbjerg sin eksamen fra jordemoderskolen og i samme måned bliver hun i København gift med Lars Madsen (Sjællænder). De rejser kort efter til Tjørring, hvor datteren Ane bliver født i 1798, derefter til Snejbjerg, hvor Mads og Esther Christine bliver født i henholdsvis 1800 og 1802, og endelig til Herning, hvor sønnerne Christen og Anders fødes 1805 og 1807. Formodentlig er Sidsel kommet hjem til moderen og stedfaderen, da de vendte tilbage til Jylland, men da familien tilsyneladende er glemt i folketællingen 1801, kan det ikke påvises. Hans Ellekilde mener, at hun i perioden 1898-1815 det meste af tiden har opholdt sig hjemme hos stedfaderen, siden hun har arvet hans tilnavn, Sjællænder. «u»«i»Ægteskab «/u»«/i»Den 10. november 1815 viedes i Herning kirke ungkarl Anders Jensen, 29 år, tjenestekarl i Herningby, og pigen Sidsel Jensdatter, 21 år, hjemme hos sin fader i Herningby. Forlovere var sognefogeden Peder Møller og Jens Møller ved Herning kirke. Anders Jensen blev døbt i Herning den 19. feb. 1786 som søn af Jens Svendsen og hustru Birthe Andersdatter. I 1807 blev han soldat ved andet jyske regiment, og her var han endnu i 1813. Efter vielsen kommer de til Snejbjerg, hvor datteren Birthe Marie bliver født i 1816. Senere bliver de husmandsfolk i Herning By, hvor de får endnu 5 børn, Jens i 1820, Maren i 1824, Mette Kirstine i 1829 og Lars i 1835. Derefter avancer Anders Jensen til at blive gårdmand i Lind, hvor han er i 1840, men det bliver en kort fornøjelse, for han dør allerede den 23. maj 1842 i en alder af 56 år. Endnu i 1845 sidder Sidsel ved gården med 4 hjemmeboende børn, kun den ældste datter er gift og flyttet fra hjemmet. Men i maj 1845 dør den ældste søn, Jens, af tæring. Den yngste, Lars, er da kun 10 år gammel. 2 år senere må hun give op, og den 1. maj 1847 flytter hun så til Lundgårde i Gjellerup sogn, velsagtens fordi den ældste datter bor i dette sogn. «u»«i»Tiden i Gjellerup «/u»«/i»Havde vi kun haft de officielle kilder, kirkebøger og folketællinger, havde der ikke være meget at berette om Sidsel Sjællænders liv i Gjellerup. Efter folketællingernes oplysning ernærer hun sig ved uldbinding. I 1852 bliver datteren Maren gift med Niels Pedersen, der bliver husmand i Bjødstrup, senere i Birk, og ender som slagter i Herning. I 1857 mister hun sin yngste datter Mette Kirstine, der døde efter kun 1½ års ægteskab med Jacob Christensensen i Vasehusene. Den yngste søn bliver gift og slår sig ned i Vasehusene, han boede endnu i 1860 hjemme hos Sidsel. I slutningen af 1860erne flytter Sidsel ind hos den ældste datter og hendes mand Clemmen i Birk, og her dør hun som almisselem den 17. januar 1871, hun bliver begravet på Gjellerup kirkegård den 22. januar. «u»«i»Evald Tang Kristensens beretninger om Sidsel «/u»«/i»Heldigvis flyttede folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843-1929) til Gjellerup i 1866, da han blev ansat som lærer og kirkesanger ved Gjellerup kirke. Han var allerede da meget optaget af indsamlingen af folkeminder, og i den forbindelse besøgte han i 1868-1869 adskillige gange Sidsel, som han flere gange har skrevet om: I fortalen til Jydske Folkeminger I. 1871. Side XI: "Nr. 1. Sidsel Jensdatter. Hendes Fader var fra Sjælland, hvorfor hun i daglig Tale kaldtes Sidsel Sællænder. Men Moderen var fra Herning, og af hende har hun vel lært sine fleste Viser. Da jeg fik dem, boede hun i Lundgaard, Gjellerup Sogn, i et lille Hus, der havde været hendes eget, men nu var Fattigvæsenets. Det var faldefærdigt, og dog kunde hun ikke med det gode skilles fra det. I hendes lille Kammer, hvor der knap var Plads til at vende sig ved siden af Kakkelovnen, der bestod af en sammenrullet Jærnplade, som hun selv havde muret ind i Væggen, har jeg siddet mange Aftener og levet mig ind i de svundne Tider. Da Huset faldt ned om hende, blev hun saa Syg, at Sognet maatte tinge hende i Kost hos en Datter i Birk, Gjellerup Sogn, og her døde hun for et Par Uger siden, 81 aar gammel." Senere i efterskriften til Jydske Folkeminder XI s. 327: "Gamle Sidsel, med tilnavn Sællænder, var opfødt i egnen. Hendes fader var fra Sælland og kaldtes til daglig Lars Sællænder, men fra moderen havde hun sine overleveringer… Jeg mærkede snart, at livet havde taget hårde tag i hende, også mens manden levede, og at det nu var dobbelt hårdt. Samtidig kunde der komme noget forunderligt blidt frem. Det var vel barndomsminderne, der da herskede over de andre mørke punkter i hendes liv, og for visse øjeblikke kunde få hende til at glemme alt det tunge og knugende. Man havde ymtet om, at hun ikke havde levet godt med sin mand, men det omtalte hun ikke eller rørte ved til mig, og jeg spurgte hende ikke ud om hendes hjærtes hemmeligheder. Dertil var jeg for ung, hun var jo min første egentlige kilde - og for uerfaren, men glad var jeg ved, at hun så uforbeholdent, så gladelig gav til bedste, hvad hun kunde." (Det bemærkes, at de biografiske oplysninger ikke er helt korrekte: det er stedfaderen, der er fra Sjælland, moderen er ikke fra Herning, men fra Tjørring, og Sidsel blev ikke 81, men kun 77 år) Endelig i Minder og Oplevelser, bd. II, 1924: "Nu bestemte jeg mig til at opsøge Sidsel Sællænder, som flere anbefalede mig. Hun skulde have en aldeles udmærket Hukommelse og skulde kunne mange gamle Viser. Det lille Hus, hun boede i, laa for sig selv noget fra Vejen. Lundgaard, der sikkert oprindelig, hvad Navnet jo tydede paa, havde været en samlet større Gaard og efter Sagnet en Herregaard, bestod nu af 4 større Bøndergaarde. Imellem de to vestligste, Peder Eriksens og Dynes Graversens, der laa tæt sammen, og de to østligste, der laa noget mere spredt, var en Dam, som jeg skulde forbi, og saa laa Huset lidt sydøst for Peder Eriksens Gaard. Det var et elendigt, helt faldefærdigt Hus, og jeg havde saa godt som aldrig før set saadan en Rønne. Der var en Smule Have rundt omkring, men den kunde ikke rumme ret mange Køkkenurter. Man kom først ind i et lille bitte Tørvehus, der tillige var Forstue, og saa til venstre ind i en lille bitte Stue med to smaa Døre paa den modsatte Side. Den ene førte ud til et lille bitte Køkken, og den anden ind til et lille bitte Sovekammer, hvor der stod en Seng, og noget, der skulde forestille en Kakkelovn. Det var en noget krumbøjet Jærnplade med den runde Side ind imod Kammeret. Den stod paa en Lerfod, som hun selv havde klistret op, og ovenpaa den laa Ler, der hvilede paa noget Jærnstænger. Det hele saa yderest primitivt ud, og jeg havde aldrig før set saadan en Kakkelovn. Aabningen vendte ud imod Køkkenet, og derfra fyredes ind i den ligesom i en anden Bilægger. Husets Grundtegning var saadan: [Billedet, en plantegning over hendes hus, kan ses under fanen Billeder] 1. Tørvehus og Forstue. 2. Stue. 3. Køkken. 4. Kammer. a. Seng uden Sengeklæder. b. Skorsten. c. Sengested. d. Bord. e. Kakkelovn. I Sengen a stod blot noget Skrammel paa Sengebunden, en gammel Rok, Garnvinde o. s. v. Der var en lille Smule Have ogsaa syd for Huset. Inde i Kammeret var der en et lille bitte Vindue, jeg tror med to smaa Ruder… Sidsel var en ret høj Skikkelse, noget knoklet og med et karakteristisk Ansigt. Hun var ikke vanskelig at komme i Tale, og da jeg først havde vundet hendes Fortrolighed, blev vi de bedste Venner af Verden. Hun elskede de gamle Viser, var et poetisk Gemyt og kunde, naar hun sang, gaa helt op i det. Det var altsaa ligefrem en Nydelse for mig at sidde og høre hende synge. Stemmen var endnu helt kraftig, og hun kunde meget godt fastholde Tonen. Uøvet, som jeg endnu var i at sætte Toner op, var jeg hende meget taknemmelig for hendes store Udholdenhed. Hun blev aldrig træt af at synge eller viste nogen Utaalmodighed, saa jeg jo maatte være særdeles glad for den Skole, jeg kom til at gaa i der i det lille faldefærdige Hus. Nu skal det heller ikke nægtes eller lades ude af Betragtning, at hun ogsaa havde Glæde og Ro af mig. Jeg sad der jo mange Aftener i Februar og Marts, og hendes gamle Minder levede op i hende igjen. Denne enlige gamle Kvinde med den rige Følelse og det poetiske Sind kunde gjærne føle sig trykket af Ensomhed. Hun havde vel for Sædvane jævnlig at gaa om i Nabogaarden for at forslaa Tiden, men dette var dog mere rosomt for hende. Der var ogsaa noget usædvanligt i, at Sognets Degn saa tit søgte ind i den faldefærdige Hytte og tilbragte mange Timer der, men gik forbi de store velbyggede Gaarde med den større Hygge. For øvrigt var hendes Omgangskreds ikke stor, som man nok kan tænke, da der i Grunden ingen Smaafolk var i Nærheden, som kunde passe for hende. Den eneste skulde være Søren Dato, der boede oppe ved Vejen i et andet lille Hus, men han var Tunghør, og det var ogsaa ensomme Folk. Sidsel var ikke missionsvenlig og kom ikke til disse Mennesker. Missionsfolkene kunde heller ikke godt finde sig i, at jeg gik til hende, de ansaa det for under min Værdighed, men det anfægtede jo ikke mig, jeg gik min Gang og tilbragte mange fornøjelige Læretimer inde i dette elendige Hus, der knap egnede sig til menneskelig Beboelse. Sin afdøde Mand og sine Familieforhold overhovedet talte hun aldrig om; vi talte i det hele aldrig om andet, end hvad der angik Folkeminderne. Heller ikke gav hun sig af med at snakke om Folk. Den eneste Smule Bitterhed, der kunde spores i hendes Tale, var, naar hun talte om Missionsfolkene og deres Fordømmelse af, at hun holdt paa sine gamle Minder og gjærne vilde synge gamle Viser, og jeg kan ikke nægte, at jeg styrkede hende i disse Udtalelser og kaldte dem rigtige. Jeg blev ved at besøge Sidsel saa, tit, som jeg kunde faa Aftener til min Raadighed, og da sad Ane jo ene hjemme, og det var sikkert ikke helt morsomt. Jeg havde jo jævnlig min Fiolin med mig henne hos Sidsel, og der har sagtens af og til staaet en nysgjerrig fra Gaardene der udenfor og lyttet efter, hvad vi to bedrev der inde. Hun havde efter sit eget Udsagn undertiden givet sig lidt af med at forfatte Gravvers og Lykønskningsvers, men deri var hun for længst bleven overfløjet af gamle Maren Østergaard i Gjellerup-By, der var en Digter om en Hals, og hun havde den store Fordel, at Hendes Søn Ole Frølund kunde prænte dem og indfatte dem i kjønne tegnede Rammer." «u»«i»Folkeminderne «/u»«/i»Under sine besøg hos Sidsel i 1868 og 1869 lykkedes det Evald Tang Kristensen at få optegnet ikke mindre end 70 folkeviser og melodier foruden nogle folkesagn og folkeeventyr. Blandt viserne kan nævnes Elverhøj, Elverskud, Ungen Svejdal og Moderen under Mulde, hvor hun ikke blot synger efter forlægget, men selv digter til. Hans Ellekilde giver hende dette skudsmål: "Sidsel Jensdatter lever så stærk med i sin visesang, at hun bliver, man kan næsten sige selvstændig visedigter. Sidsel er ikke helt let at have med at gøre for den lærde danske viseforskning, som tager afstand fra hendes mange nydannelser. Ikke blot i den overlevering, der tager sit udspring i trykte tekster af de store viseudgivere Anders Sørensen Vedel og Peder Syv og de ikke helt sjældne flyvebladstekster, men selvfølgelig også i den mundtlige overlevering… Hvorledes har mon denne ældre mundtlige overlevering lydt, før Sidsel tog den under sin, det kan vi være sikker på, stærkt omformede digteriske behandling? Hun er i virkeligheden selv adelsvisedigter og ingenlunde platfodet udvandingsdigter, nej fuldblods romantiker og svoren elsker af den gamle herlige fra fædrene og mødrene nedarvede middelalderlige adelsvisedigtning. For Evald Tang Kristensen har hun været den store inspirator og muse… Hun blev den store oplevelse i hans folkeviseindsamling… Hun gav ham den store lyst til at indsamle og optegne og vel også til at udgive, som fulgte ham hele hans dådrige liv." «u»«i»Kilder: «/u»«/i»Hans Ellekilde: Sidsel Jensdatter. Artikel i Hardsyssels Årbog 1956, side 150-183. Evald Tang Kristensen: Jydske Folkeminder bind I og XI. Evald Tang Kristensen: Minder og Oplevelser. Bind II, 1924. Side 49-53. H. Grüner Nielsen: Folkeviser fra Hardsyssel. Artikel i Hardsyssels Aarbog 1934. Side 1-27 Ringkøbing Amts Skifteprotokol, bd. IX (B8-1097), side 31-32. Diverse kirkebøger og folketællinger. «u»«i»Familieoversigt: «/u»«/i»------------------------------------------------------------------------------ Hustru: Sidsel Jensdatter ------------------------------------------------------------------------------ Født: 1793 i Østergaard i Tjørring sogn Døbt: 29.11.1793 i Tjørring kirke Død: 17.01.1871 i Birk i Gjellerup sogn Begravet: 22.01.1871 på Gjellerup kirkegård Far: Jens Thomsen Mor: Maren Christensdatter Hesselbjerg ------------------------------------------------------------------------------ Mand: Anders Jensen Gift: 10.11.1815 i Herning kirke Født: 1786 i Herning sogn Døbt: 19.02.1786 i Herning Død: 23.05.1842 i Lind i Rind sogn Far: Jens Svendsen Mor: Birthe Andersdatter Indsidder i Fonvad i Snejbjerg 1816. hmd. (1820)-40 Herning, gmd. 1840-42 Lind. ------------------------------------------------------------------------------ K Barn 1: Birthe Marie Andersdatter Født: 05.06.1816 i Fonvad i Snejbjerg sogn Døbt: 05.06.1816 i hjemmet Død: 04.11.1899 i Birk i Gjellerup sogn Begravet: 12.10.1899 i Gjellerup Ægtefælle Clemmen Christensen født 1811 død 08.12.1897 ------------------------------------------------------------------------------ M Barn 2: Jens Andersen Født: 09.01.1820 i Herning Døbt: 12.01.1820 i hjemmet Død: 23.05.1845 i Lind i Rind sogn Begravet: 01.06.1845 i Rind Døde af langvarig tæring. ------------------------------------------------------------------------------ K Barn 3: Maren Andersdatter Født: 06.06.1824 i Herning Døbt: 06.07.1824 i hjemmet Ægtefælle Niels Pedersen født ca. 1824 død før 1877 Gift: 22.10.1852 i Gjellerup kirke Ægtefælle Ole Møller Jensen født ca. 1830 Gift: 23.02.1877 i Herning kirke ------------------------------------------------------------------------------ K Barn 4: Mette Kirstine Andersdatter Født: 10.04.1829 i Herning Død: 28.07.1857 i Vasehusene i Gjellerup sogn Begravet: 03.08.1857 i Gjellerup Ægtefælle Jacob Christensen født ca. 1824 Gift: 25.01.1856 i Gjellerup kirke ------------------------------------------------------------------------------ M Barn 5: Lars Andersen Født: 16.10.1835 i Herning Ægtefælle Karen Christine Jensen født 1849 1870 i Vasehuse i Gjellerup sogn. «b»«i»Skrevet af Svend Aage Nielsen den 25. april 2006 22:25 «u»«/b»«/i»<http://hammerum-herred.dk/readarticle.php?article_id=20>«/u»], [kilde: Title:Sidsel Sjællænder Auth:Svend Aage Nielsen Publ:http://hammerum-herred.dk/readarticle.php?article_id=20 Skrevet af Svend Aage Nielsen d. 25 april 2006 22:25.g enke slog sig ned i Lundgårde i Gjellerup ..... SIDSEL SJÆLLÆNDER Da Sidsel Sjællænder i 1847 som fattig enke slog sig ned i Lundgårde i Gjellerup sogn, var der ikke meget der tydede på, at hun skulle få et navn i eftertidens danske folkeviselitteratur. Heller ikke ved hendes fødsel anedes noget stort. Tjørring kirkebog meddeler kort under uægte fødte børn: [Billedet, en skanning af kirkebogens dåbsafsnit, kan ses under fanen Billeder] "1793 d. 29de Nov. hiemmedøbt Maren Christensdt. Hesselberg i Østergd. i Tjørring hendes uægte Barn, blev kaldet Zidsel. Barnets Fader blev angivet at være Jens Podemester, hendes Medtiener paa Møltrup, hvor Besvangrelsen og er sket". «u»«i»Forældrene og deres slægt «/u»«/i»Hans Ellekilde fra Dansk Folkemindesamling mener, at Jens Podemester er identisk med sønnen i Østergaard, Jens Thomsen(1762-1840), hvis moder hed Sidsel Jensdatter, som Sidsel Sjællænder så skulle være kaldt op efter. Jens Thomsen var ud af Hagelskjær-slægten. Han blev gårdmand i Holing og gift med Karen Jensdatter, også deres ældste datter fik navnet Sidsel. Sidsel Sjællænders moder, Maren Christensdatter Hesselbjerg, var født i Tjørring i 1767. Om hendes forældre kan der ikke oplyses meget. Faderen Christen Pedersen Hesselbjerg stammer formodentlig fra Hesselbjerg i Ikast, her får Peder Christensen og hustru Margrethe Christensdatter af Hesselbjerg den 22. maj 1729 døbt en søn ved navn Christen, og mon ikke det skulle være ham. Ellers kender vi ikke noget til ham, før han i 1766 dukker op i Trælund i Tjørring sogn. Her bliver han de 1.10.1766 viet til Esther Pedersdatter, der nok på det tidspunkt har tjent i Trælund. Hun var ellers fra Linå i Sunds, hvor forældrene Inger og Peder Herning var bosat, de var formodentlig fæstebønder. Den første tid bliver Christen Hesselbjerg og Esther Pedersdatter boende i Trælund, hvor Maren kommer til verden først på året 1767, hun bliver døbt i Tjørring kirke den 22. februar, og blandt fadderne er Esther fader og søskende samt en pige og en kone fra Trælund, men ingen af Christen Hesselbjergs familie. Også det næste barn, datteren Mette Kirstine, kommer til verden i Trælund i 1769, hvorimod de to yngste børn, Peder i 1774 og Inger i 1774, bliver født i Sivebæk i Tjørring. Ved datteren Ingers død i 1853 oplyses, at Christen var husmand. Tilsyneladende er de senere flyttet fra sognet, idet Christen Pedersen dør inden 1787, men ikke er registreret som død i Tjørring. Måske er han død i 1781, da en enke ved navn Es-ther Pedersdatter den 29.7.1781 får døbt en datter Christiana i Sunds sogn - det kunne være Christens enke, der så har opkaldt datteren efter ham, og det er vel ikke utænkeligt, at hun er vendt tilbage til fødesognet, men bevises kan det ikke (heller ikke i Sunds sogn er Chri-sten Pedersens død registreret). Ligeledes får en enke, Esther i Kiergaard, sin datter Maren Christensdatter konfirmeret i Sunds i 1784, men samme år optræder Esther i Sivebæk som fadder i Tjørring sogn, så må-ske har hun opholdt sig her hele tiden. I 1787 bor hun hos Peder Gadgaard i Tjørring sammen med datteren Inger, hun er da enke efter 1. ægteskab og lever som almisselem. I 1801 bor hun hos selvejeren Hans Jensen Østergaard i Tjørring by. Hun omtales nu ikke længere som almisselem, men bor her sam-men med sønnen Peder, der er landsoldat. Esther Pedersdatter døde som indsidder hos Niels Særkjær i Tjørring by og blev begravet den 10.1.1802 på Tjørring kirkegård. Den 8. februar blev der holdt registreringsforretning over hendes få efterladenskaber, der blev vurderet til godt 7 rdl., og ved skiftets endelige afslutning den 13.3.1802 blev de overladt til sønnen Peder, der havde bekostet moderens begravelse med 7 rdl., dog fik hans umyndige søster, Inger, moderens seng. «u»«i»Sidsels barndom «/u»«/i»Omkring 1795/1796 rejser Maren Hesselbjerg til København for at blive uddannet på jordemoderskolen. Det må formodes, at Sidsel bliver hjemme hos mormoderen i Tjørring, og meget tyder på, at hun her har hørt en masse af de folkeviser og eventyr, hun senere skulle viderebringe til eftertiden. I hvert fald skriver Hans Ellekilde i 1956, at vi "desværre ikke ved nøjagtigt, hvor Sidsel har lært sine viser og æventyr… Mest tilbøjelig er jeg til at tro, at Sidsels overlevering stammer fra Sunds sogn… for der synes at være ret nær berøring mellem Sidsels og den ypperlige Sunds-sangerinde Ane Povlsdatter i Tværmoses viseoverlevering." Og Hans Ellekilde vidste på det tidspunkt ikke, at mormoderen stammede fra Sunds. I september 1797 får Maren Hesselbjerg sin eksamen fra jordemoderskolen og i samme måned bliver hun i København gift med Lars Madsen (Sjællænder). De rejser kort efter til Tjørring, hvor datteren Ane bliver født i 1798, derefter til Snejbjerg, hvor Mads og Esther Christine bliver født i henholdsvis 1800 og 1802, og endelig til Herning, hvor sønnerne Christen og Anders fødes 1805 og 1807. Formodentlig er Sidsel kommet hjem til moderen og stedfaderen, da de vendte tilbage til Jylland, men da familien tilsyneladende er glemt i folketællingen 1801, kan det ikke påvises. Hans Ellekilde mener, at hun i perioden 1898-1815 det meste af tiden har opholdt sig hjemme hos stedfaderen, siden hun har arvet hans tilnavn, Sjællænder. «u»«i»Ægteskab «/u»«/i»Den 10. november 1815 viedes i Herning kirke ungkarl Anders Jensen, 29 år, tjenestekarl i Herningby, og pigen Sidsel Jensdatter, 21 år, hjemme hos sin fader i Herningby. Forlovere var sognefogeden Peder Møller og Jens Møller ved Herning kirke. Anders Jensen blev døbt i Herning den 19. feb. 1786 som søn af Jens Svendsen og hustru Birthe Andersdatter. I 1807 blev han soldat ved andet jyske regiment, og her var han endnu i 1813. Efter vielsen kommer de til Snejbjerg, hvor datteren Birthe Marie bliver født i 1816. Senere bliver de husmandsfolk i Herning By, hvor de får endnu 5 børn, Jens i 1820, Maren i 1824, Mette Kirstine i 1829 og Lars i 1835. Derefter avancer Anders Jensen til at blive gårdmand i Lind, hvor han er i 1840, men det bliver en kort fornøjelse, for han dør allerede den 23. maj 1842 i en alder af 56 år. Endnu i 1845 sidder Sidsel ved gården med 4 hjemmeboende børn, kun den ældste datter er gift og flyttet fra hjemmet. Men i maj 1845 dør den ældste søn, Jens, af tæring. Den yngste, Lars, er da kun 10 år gammel. 2 år senere må hun give op, og den 1. maj 1847 flytter hun så til Lundgårde i Gjellerup sogn, velsagtens fordi den ældste datter bor i dette sogn. «u»«i»Tiden i Gjellerup «/u»«/i»Havde vi kun haft de officielle kilder, kirkebøger og folketællinger, havde der ikke være meget at berette om Sidsel Sjællænders liv i Gjellerup. Efter folketællingernes oplysning ernærer hun sig ved uldbinding. I 1852 bliver datteren Maren gift med Niels Pedersen, der bliver husmand i Bjødstrup, senere i Birk, og ender som slagter i Herning. I 1857 mister hun sin yngste datter Mette Kirstine, der døde efter kun 1½ års ægteskab med Jacob Christensensen i Vasehusene. Den yngste søn bliver gift og slår sig ned i Vasehusene, han boede endnu i 1860 hjemme hos Sidsel. I slutningen af 1860erne flytter Sidsel ind hos den ældste datter og hendes mand Clemmen i Birk, og her dør hun som almisselem den 17. januar 1871, hun bliver begravet på Gjellerup kirkegård den 22. januar. «u»«i»Evald Tang Kristensens beretninger om Sidsel «/u»«/i»Heldigvis flyttede folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843-1929) til Gjellerup i 1866, da han blev ansat som lærer og kirkesanger ved Gjellerup kirke. Han var allerede da meget optaget af indsamlingen af folkeminder, og i den forbindelse besøgte han i 1868-1869 adskillige gange Sidsel, som han flere gange har skrevet om: I fortalen til Jydske Folkeminger I. 1871. Side XI: "Nr. 1. Sidsel Jensdatter. Hendes Fader var fra Sjælland, hvorfor hun i daglig Tale kaldtes Sidsel Sællænder. Men Moderen var fra Herning, og af hende har hun vel lært sine fleste Viser. Da jeg fik dem, boede hun i Lundgaard, Gjellerup Sogn, i et lille Hus, der havde været hendes eget, men nu var Fattigvæsenets. Det var faldefærdigt, og dog kunde hun ikke med det gode skilles fra det. I hendes lille Kammer, hvor der knap var Plads til at vende sig ved siden af Kakkelovnen, der bestod af en sammenrullet Jærnplade, som hun selv havde muret ind i Væggen, har jeg siddet mange Aftener og levet mig ind i de svundne Tider. Da Huset faldt ned om hende, blev hun saa Syg, at Sognet maatte tinge hende i Kost hos en Datter i Birk, Gjellerup Sogn, og her døde hun for et Par Uger siden, 81 aar gammel." Senere i efterskriften til Jydske Folkeminder XI s. 327: "Gamle Sidsel, med tilnavn Sællænder, var opfødt i egnen. Hendes fader var fra Sælland og kaldtes til daglig Lars Sællænder, men fra moderen havde hun sine overleveringer… Jeg mærkede snart, at livet havde taget hårde tag i hende, også mens manden levede, og at det nu var dobbelt hårdt. Samtidig kunde der komme noget forunderligt blidt frem. Det var vel barndomsminderne, der da herskede over de andre mørke punkter i hendes liv, og for visse øjeblikke kunde få hende til at glemme alt det tunge og knugende. Man havde ymtet om, at hun ikke havde levet godt med sin mand, men det omtalte hun ikke eller rørte ved til mig, og jeg spurgte hende ikke ud om hendes hjærtes hemmeligheder. Dertil var jeg for ung, hun var jo min første egentlige kilde - og for uerfaren, men glad var jeg ved, at hun så uforbeholdent, så gladelig gav til bedste, hvad hun kunde." (Det bemærkes, at de biografiske oplysninger ikke er helt korrekte: det er stedfaderen, der er fra Sjælland, moderen er ikke fra Herning, men fra Tjørring, og Sidsel blev ikke 81, men kun 77 år) Endelig i Minder og Oplevelser, bd. II, 1924: "Nu bestemte jeg mig til at opsøge Sidsel Sællænder, som flere anbefalede mig. Hun skulde have en aldeles udmærket Hukommelse og skulde kunne mange gamle Viser. Det lille Hus, hun boede i, laa for sig selv noget fra Vejen. Lundgaard, der sikkert oprindelig, hvad Navnet jo tydede paa, havde været en samlet større Gaard og efter Sagnet en Herregaard, bestod nu af 4 større Bøndergaarde. Imellem de to vestligste, Peder Eriksens og Dynes Graversens, der laa tæt sammen, og de to østligste, der laa noget mere spredt, var en Dam, som jeg skulde forbi, og saa laa Huset lidt sydøst for Peder Eriksens Gaard. Det var et elendigt, helt faldefærdigt Hus, og jeg havde saa godt som aldrig før set saadan en Rønne. Der var en Smule Have rundt omkring, men den kunde ikke rumme ret mange Køkkenurter. Man kom først ind i et lille bitte Tørvehus, der tillige var Forstue, og saa til venstre ind i en lille bitte Stue med to smaa Døre paa den modsatte Side. Den ene førte ud til et lille bitte Køkken, og den anden ind til et lille bitte Sovekammer, hvor der stod en Seng, og noget, der skulde forestille en Kakkelovn. Det var en noget krumbøjet Jærnplade med den runde Side ind imod Kammeret. Den stod paa en Lerfod, som hun selv havde klistret op, og ovenpaa den laa Ler, der hvilede paa noget Jærnstænger. Det hele saa yderest primitivt ud, og jeg havde aldrig før set saadan en Kakkelovn. Aabningen vendte ud imod Køkkenet, og derfra fyredes ind i den ligesom i en anden Bilægger. Husets Grundtegning var saadan: [Billedet, en plantegning over hendes hus, kan ses under fanen Billeder] 1. Tørvehus og Forstue. 2. Stue. 3. Køkken. 4. Kammer. a. Seng uden Sengeklæder. b. Skorsten. c. Sengested. d. Bord. e. Kakkelovn. I Sengen a stod blot noget Skrammel paa Sengebunden, en gammel Rok, Garnvinde o. s. v. Der var en lille Smule Have ogsaa syd for Huset. Inde i Kammeret var der en et lille bitte Vindue, jeg tror med to smaa Ruder… Sidsel var en ret høj Skikkelse, noget knoklet og med et karakteristisk Ansigt. Hun var ikke vanskelig at komme i Tale, og da jeg først havde vundet hendes Fortrolighed, blev vi de bedste Venner af Verden. Hun elskede de gamle Viser, var et poetisk Gemyt og kunde, naar hun sang, gaa helt op i det. Det var altsaa ligefrem en Nydelse for mig at sidde og høre hende synge. Stemmen var endnu helt kraftig, og hun kunde meget godt fastholde Tonen. Uøvet, som jeg endnu var i at sætte Toner op, var jeg hende meget taknemmelig for hendes store Udholdenhed. Hun blev aldrig træt af at synge eller viste nogen Utaalmodighed, saa jeg jo maatte være særdeles glad for den Skole, jeg kom til at gaa i der i det lille faldefærdige Hus. Nu skal det heller ikke nægtes eller lades ude af Betragtning, at hun ogsaa havde Glæde og Ro af mig. Jeg sad der jo mange Aftener i Februar og Marts, og hendes gamle Minder levede op i hende igjen. Denne enlige gamle Kvinde med den rige Følelse og det poetiske Sind kunde gjærne føle sig trykket af Ensomhed. Hun havde vel for Sædvane jævnlig at gaa om i Nabogaarden for at forslaa Tiden, men dette var dog mere rosomt for hende. Der var ogsaa noget usædvanligt i, at Sognets Degn saa tit søgte ind i den faldefærdige Hytte og tilbragte mange Timer der, men gik forbi de store velbyggede Gaarde med den større Hygge. For øvrigt var hendes Omgangskreds ikke stor, som man nok kan tænke, da der i Grunden ingen Smaafolk var i Nærheden, som kunde passe for hende. Den eneste skulde være Søren Dato, der boede oppe ved Vejen i et andet lille Hus, men han var Tunghør, og det var ogsaa ensomme Folk. Sidsel var ikke missionsvenlig og kom ikke til disse Mennesker. Missionsfolkene kunde heller ikke godt finde sig i, at jeg gik til hende, de ansaa det for under min Værdighed, men det anfægtede jo ikke mig, jeg gik min Gang og tilbragte mange fornøjelige Læretimer inde i dette elendige Hus, der knap egnede sig til menneskelig Beboelse. Sin afdøde Mand og sine Familieforhold overhovedet talte hun aldrig om; vi talte i det hele aldrig om andet, end hvad der angik Folkeminderne. Heller ikke gav hun sig af med at snakke om Folk. Den eneste Smule Bitterhed, der kunde spores i hendes Tale, var, naar hun talte om Missionsfolkene og deres Fordømmelse af, at hun holdt paa sine gamle Minder og gjærne vilde synge gamle Viser, og jeg kan ikke nægte, at jeg styrkede hende i disse Udtalelser og kaldte dem rigtige. Jeg blev ved at besøge Sidsel saa, tit, som jeg kunde faa Aftener til min Raadighed, og da sad Ane jo ene hjemme, og det var sikkert ikke helt morsomt. Jeg havde jo jævnlig min Fiolin med mig henne hos Sidsel, og der har sagtens af og til staaet en nysgjerrig fra Gaardene der udenfor og lyttet efter, hvad vi to bedrev der inde. Hun havde efter sit eget Udsagn undertiden givet sig lidt af med at forfatte Gravvers og Lykønskningsvers, men deri var hun for længst bleven overfløjet af gamle Maren Østergaard i Gjellerup-By, der var en Digter om en Hals, og hun havde den store Fordel, at Hendes Søn Ole Frølund kunde prænte dem og indfatte dem i kjønne tegnede Rammer." «u»«i»Folkeminderne «/u»«/i»Under sine besøg hos Sidsel i 1868 og 1869 lykkedes det Evald Tang Kristensen at få optegnet ikke mindre end 70 folkeviser og melodier foruden nogle folkesagn og folkeeventyr. Blandt viserne kan nævnes Elverhøj, Elverskud, Ungen Svejdal og Moderen under Mulde, hvor hun ikke blot synger efter forlægget, men selv digter til. Hans Ellekilde giver hende dette skudsmål: "Sidsel Jensdatter lever så stærk med i sin visesang, at hun bliver, man kan næsten sige selvstændig visedigter. Sidsel er ikke helt let at have med at gøre for den lærde danske viseforskning, som tager afstand fra hendes mange nydannelser. Ikke blot i den overlevering, der tager sit udspring i trykte tekster af de store viseudgivere Anders Sørensen Vedel og Peder Syv og de ikke helt sjældne flyvebladstekster, men selvfølgelig også i den mundtlige overlevering… Hvorledes har mon denne ældre mundtlige overlevering lydt, før Sidsel tog den under sin, det kan vi være sikker på, stærkt omformede digteriske behandling? Hun er i virkeligheden selv adelsvisedigter og ingenlunde platfodet udvandingsdigter, nej fuldblods romantiker og svoren elsker af den gamle herlige fra fædrene og mødrene nedarvede middelalderlige adelsvisedigtning. For Evald Tang Kristensen har hun været den store inspirator og muse… Hun blev den store oplevelse i hans folkeviseindsamling… Hun gav ham den store lyst til at indsamle og optegne og vel også til at udgive, som fulgte ham hele hans dådrige liv." «u»«i»Kilder: «/u»«/i»Hans Ellekilde: Sidsel Jensdatter. Artikel i Hardsyssels Årbog 1956, side 150-183. Evald Tang Kristensen: Jydske Folkeminder bind I og XI. Evald Tang Kristensen: Minder og Oplevelser. Bind II, 1924. Side 49-53. H. Grüner Nielsen: Folkeviser fra Hardsyssel. Artikel i Hardsyssels Aarbog 1934. Side 1-27 Ringkøbing Amts Skifteprotokol, bd. IX (B8-1097), side 31-32. Diverse kirkebøger og folketællinger. «u»«i»Familieoversigt: «/u»«/i»------------------------------------------------------------------------------ Hustru: Sidsel Jensdatter ------------------------------------------------------------------------------ Født: 1793 i Østergaard i Tjørring sogn Døbt: 29.11.1793 i Tjørring kirke Død: 17.01.1871 i Birk i Gjellerup sogn Begravet: 22.01.1871 på Gjellerup kirkegård Far: Jens Thomsen Mor: Maren Christensdatter Hesselbjerg ------------------------------------------------------------------------------ Mand: Anders Jensen Gift: 10.11.1815 i Herning kirke Født: 1786 i Herning sogn Døbt: 19.02.1786 i Herning Død: 23.05.1842 i Lind i Rind sogn Far: Jens Svendsen Mor: Birthe Andersdatter Indsidder i Fonvad i Snejbjerg 1816. hmd. (1820)-40 Herning, gmd. 1840-42 Lind. ------------------------------------------------------------------------------ K Barn 1: Birthe Marie Andersdatter Født: 05.06.1816 i Fonvad i Snejbjerg sogn Døbt: 05.06.1816 i hjemmet Død: 04.11.1899 i Birk i Gjellerup sogn Begravet: 12.10.1899 i Gjellerup Ægtefælle Clemmen Christensen født 1811 død 08.12.1897 ------------------------------------------------------------------------------ M Barn 2: Jens Andersen Født: 09.01.1820 i Herning Døbt: 12.01.1820 i hjemmet Død: 23.05.1845 i Lind i Rind sogn Begravet: 01.06.1845 i Rind Døde af langvarig tæring. ------------------------------------------------------------------------------ K Barn 3: Maren Andersdatter Født: 06.06.1824 i Herning Døbt: 06.07.1824 i hjemmet Ægtefælle Niels Pedersen født ca. 1824 død før 1877 Gift: 22.10.1852 i Gjellerup kirke Ægtefælle Ole Møller Jensen født ca. 1830 Gift: 23.02.1877 i Herning kirke ------------------------------------------------------------------------------ K Barn 4: Mette Kirstine Andersdatter Født: 10.04.1829 i Herning Død: 28.07.1857 i Vasehusene i Gjellerup sogn Begravet: 03.08.1857 i Gjellerup Ægtefælle Jacob Christensen født ca. 1824 Gift: 25.01.1856 i Gjellerup kirke ------------------------------------------------------------------------------ M Barn 5: Lars Andersen Født: 16.10.1835 i Herning Ægtefælle Karen Christine Jensen født 1849 1870 i Vasehuse i Gjellerup sogn. «b»«i»Skrevet af Svend Aage Nielsen den 25. april 2006 22:25 «u»«/b»«/i»<http://hammerum-herred.dk/readarticle.php?article_id=20>«/u»].
Børn:        1767  -  12 Maren Christensdatter Hesselbjerg  [227]
1769         Mette Kirstine Hesselbjerg  
1774         Peder Hesselbjerg  
1776  -  1853 Inger Hesselbjerg  
 
464  Peder Mickelsen [notat: Fæstehusmand i Ravnsø, Vester Nykirke Sogn, Skads Herred. - Peder Mickelsen og Kirsten Nielsdatter boede nogle år i Vong Sogn i Vester Nykirke Sogn, men blev senere fæster af et Hussted i Ravnsø under præstekaldet der. - Da Peder Mickelsen er født, før kirkebogen for Vester Nykirke Sogn begynder, har man ikke kunnet konstatere, hvem der var hans forældre, og slægten kan derfor ikke føres længere tilbage.].
???
465  Kirsten Nielsdatter [notat: Hun er født ca. 1719, idet det ved hendes død den 30. januar 1786 opgives, at hun var 67 år gammel.].
Børn:        1750         (dødfødt)  
1752         Michel Pedersen  [232]
 
466  Søren Christensen [notat: Bonde. - Skifte Endrupholms skifteprotokol 1753-1804, s. 235.].
???
467  Kirsten Olesdatter [notat: FT 1801 enke, 60 år, inderste, alene i husstand. - Skifte Endrupholms skifteprotokol 1753-1804, s. 235.].
Børn:        1767         Anne Sørensdatter  [233]
1769         Karen Sørensdatter  
1771         Søren Sørensen  
1774         Oluf Sørensen  
                 Christen Sørensen  
1779         Christen Sørensen  
1782         Birte Marie Sørensdatter  
 
472  Mads Thygesen [notat: Hans dåb er ikke fundet, men han findes som voksen i kirkebogen, og fødselsår er fastlagt på hans mors introduktion i kirken. Kirkebog mangler 1749-66.].
???
473  Kirsten Nielsdatter
Børn:        1751         Thyge Madsen  [236]
 

GENERATION X

 
512  Christen Smith; [kilde: Title:Tage Kysters bidrag til L. R. Schmith's stamtavle (1976). Auth:Tage Kyster Publ:Tage Kysters bidrag til Lauritz Rudolph Schmith's stamtavle fra 1926. Tage Kysters bidrag blev færdiggjort marts 1976. Frederiksberg Bibliotek: Bidrag til en stamtavle over slægten Schmith (Tage Kyster). - Kbh. : s.n., 1976. - 8 sider]. [notat: Instrumentist i Koldinghus Amt.].
???.
Børn:                         Christen Christensen Smith  [256]

 
524  Peder Nielsen Terpager [notat: Student i Ribe 1674, cand.theol. 1676, konrektor i Ribe 1676, magister 1677. Lector theol. i Ribe og præst i Vester Vedsted 1687 (Haderslev Amt). Dr. th. 1736. Forfatter. - Hans gravsten kan ses i Ribes domkirkes gulv. - Skrev i 1736 bogen "Ripae Cimbricae" om Ribes historie. Bogen er udstillet på Ribe Vikingecenter. - Der kan sandsynligvis findes mere om ham i: - - Wibergs Præstehistorie. - - Dansk biografisk leksikon. - --- - Følgende er fundet på hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt8.htm: - Lars Pedersen Terpager - blev født d. 28/2 1684 i Ribe og han døde d. 22/3 1772 i Mern. Han blev d. 9/9 1721 i Snesere gift med - Anna Schütz - der var født d. 13/4 i Hjembæk. Hun døde d. 1/8 1746 i Mern. Lars Terpager var 1703-8 ved Borch's kollegium, hvorefter han tog udenlands. Først i Hamburg hos J. A. Fabricius, senere i Utrecht. Han blev kaldt til København, hvor han blev huslærer for geheimeråd Niels Krag's søn. Som hovmester for denne drog han 1711 udenlands, især til Utrecht og London. Han vendte 1713 tilbage og blev s.å. magister. 1720 blev han kaldt til sognepræst i Mern, og 1730-66 var han provst i Baarse Herred. Lars Terpager kaldes i en samtidig kilde "en stor elsker af Danske Antiqviteter og Oldsager". Dansk Biografisk Leksikon kalder ham en "fuldgod repræsentant for 1700-tallets lærde samlertype". Terpager udgav 1703-1707 fem disputatser om forskellige kirkelige/historiske emner og de viser, at han på en værdig måde gik i sin fars fodspor. Lars Terpager interesserede sig levende for Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie, skænkede det talrige gaver og blev 1748 selv optaget som medlem af selskabet. Om Lars Terpager hedder det i P.A. Kleins bog "Vordingborgs købstads historie": "Denne myndige mand, der næsten regerede enevældigt over det hele provsti til sin død 1772, havde 5 døtre, der alle blev gift og bosatte i hans nærhed, og derved yderligere udbredte hans indflydelse; - Rektoren ved Vordingborg skole advarer da også ved en given lejlighed mod at gøre sig udtilbens overfor Lars Terpager, da denne er en meget suffisant (selvsikker, selvglad) mand."].
???
525  Maren Lauridsdatter Friis [notat: Følgende er fundet på hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt8.htm: - Peder Nielsen Terpager - Han blev født d. 22/5 1654 i Ribe og han døde d. 4/1 1738 sst. Han blev d. 16/10 1681 gift med - Maren Friis - der blev født 1657 og hun døde 1751. Peder Terpager blev student fra Ribe 1674. I København valgte han Ole Borch til privatpræceptor og fik sit ophold i dennes hjem, hvilket kom til at præge hans udvikling og interesser. Allerede 1676 tog Peder Terpager både filosofisk og teologisk eksamen og blev s.å ansat som konrektor i Ribe. Han tog magistergraden 1677, og blev 1684 vicerektor - 1687 virkelig lector theologiæ - domkirken samt sognepræst i V. Vedsted. Men i det hele taget er Peder Terpager bedst kendt som forfatter af en række vidt forskellige lærde værker af hvilke her kun skal nævnes nogle få: den i 1680 udgivne Prodromus bibliothcæ sacræ, en oversigt over bibeludgaver og -oversættelser, Seculum Illustre, 1682, hvori han gav en skildring af videnskabens samlede udvikling i 1600-tallet. Peder Terpager nærede en varm interesse for dansk sprog og kultur. Herom vidner en fordanskning af Wolf Sengverds skrift om de apulinske edderkopper fra 1702. Især fortalen er mærkelig ved oversætterens forsvar for modersmålets ret. Sidst skal nævnes at han 1736 udgav bogen Ripæ Cimbricæ, som er resultatet af et menneskelivs studier. I 1726 havde han også forsøgt at få udgivet dette værk om sin fødebys historie, og manuskriptet var sendt til trykning i København. Desværre gik manuskriptet tabt ved Københavns brand 1728. Men med stor stædighed og med et stort ønske om at give en grundig beskrivelse ud fra en solid grundvold af utrykte kilder, lykkedes det altså alligevel at få udarbejdet og udgivet et nyt værk. 1736 blev han hædret med den teologiske doktorgrad honoris causa. - Peder Terpager ejede hovedgården Varho i Gørding sogn efter sin svigermoder, og hans søn ejede den efter ham indtil sin død.].
Børn:                         Maria Pedersdatter Terpager  
                 Dorothea Pedersdatter Terpager  
19         Maren Pedersdatter Terpager  
4         Lars Pedersen Terpager  [262]
20         Wibecke Pedersdatter Terpager  
29         Niels Pedersen Terpager  
9         Niels Pedersen Terpager  
1         Maren Pedersdatter Terpager  
                 Niels Pedersen Terpager  
 
526  Hans Zachariasen Schütz [notat: Følgende er fundet på hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt8.htm: - Hans Zachariasen Schütz (Schytte ell. Schyth) - blev født ca. 1668 i (?Næstved) og han døde d. 11/9 1729 i Snesere. Han blev gift ca. 1695 med - Magdalene Henriksdattter Lafrentz - der var født ca. 1675 og døde den 21/12 1755 i Mern. Hans Schütz var student fra Herlufsholm 1686, magister 1694, og sognepræst, først i Hjembæk og Svinninge ved Holbæk, siden i Snesere sogn, Baarse hrd., Præstø amt 1706-1729, hvor han tillige fra 1722 var viceprovst.].
???
527  Magdalene Henriksdattter Lafrentz [notat: Følgende er fundet på hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt8.htm: - Hans Zachariasen Schütz (Schytte ell. Schyth) - blev født ca. 1668 i (?Næstved) og han døde d. 11/9 1729 i Snesere. Han blev gift ca. 1695 med - Magdalene Henriksdattter Lafrentz - der var født ca. 1675 og døde den 21/12 1755 i Mern. Hans Schütz var student fra Herlufsholm 1686, magister 1694, og sognepræst, først i Hjembæk og Svinninge ved Holbæk, siden i Snesere sogn, Baarse hrd., Præstø amt 1706-1729, hvor han tillige fra 1722 var viceprovst.].
Børn:                         Anna Hansdatter Schütz  [263]
 
560  Claus Jensen [notat: Han var rådmand i Ærøskøbing.].
???
561  Anna Pedersdatter
Børn:        1692  -  20 Jens Clausen  [280]
 
562  Johan Bondesen; [kilde: Title:Hjemmeside - Ib Christensen (aerogenealogy.dk) Auth:Ib Christensen Publ:http://www.aerogenealogy.dk/]. [notat: Foged på Herregården i Voderup, og senere købmand i Ærøskøbing. - Ifølge skiftet efter hans død har han været Foged på Vuderup på Ærø, altså på den Hertugelige Ladegård. Det var i perioden fra 1684 til efter 1706 . Han efterfulgte altså den i Tranderup sogn så forhadte Foged Henrik Rüder der blev anset for at være en blodsuger. - Der er nogen usikkerhed om hvornår Johans tid som Foged ophørte, idet kilderne tilsyneladende giver forskellige oplysninger. Således fremgår det af Ærøskøbing Kirkebog at Johan Foged på Vuderup bar et barn til dåben den 28.07.1699 og stod fadder den 06.12.1699 hvor han også omtales som Foged på Vuderup. Altså skulle han stadig være Foged på dette tidspunkt. Jens Jensen citerer Tove Kjærboe for, at ved den omtalte dåb den 28.07.1699 omtales Johan Bondesen som forhenværende Foged på Vuderup, men ved læsning af kirkebogen står der tydeligt at Johan Foged på Vaaderup (Vuderup) bærer barnet til dåben. Altså må Tove Kjærboes udsagn som citeret af Jens Jensen og også viderebragt af Helge Hansen i "Tiden før" forkastes som fejlagtigt. - Desuden fremgår det af Johan Bondesens skifte at han har underskrevet en obligation på Vuderup den 29.09.1700. Det kan dog med nogen sikkerhed siges at Johan Bondesen var på Vuderup, i hvert fald indtil november 1706 hvor sønnen Philip Johansen ifølge Ærøskøbing kirkebog opholdt sig på Vuderup. Hvorvidt tiden under Johan Bondesen var bedre for bønderne end under den forhadte Rüder skal være usagt, men det har næppe været meget anderledes. - Johan nedsætter sig som købmand i Ærøskøbing efter 1700, og måske også før. Fra skiftet efter hans død ses det, at han har været dygtig til at forvalte sin formue. Skiftet er blandt de mest omfattende i skifteprotokollen, hvis ikke det mest omfattende overhovedet, og fylder ikke mindre end godt 46 tæt beskrevne sider, og udover børn og svigerbørns navne, listes også møblement og indbo rum for rum, samt lister over værdien af de forskellige parceller af jord, som lå spredt i herremarken og sågar på Urehoved. Skiftet er interessant men alt for omfattende til at liste her. - Hus, gård, dyr (heriblandt 5 heste), jord og indbo er vurderet til 6867 Rd, hvorfra trækkes diverse gældsposter som resulterer i en formue i boet på 6159 Rd. Heraf betales 4% i salær som udgør 246 Rd. Man må dog betænke at vurderingsmændene sikkert har brugt en del tid på, at gennemgå boet til mindste detalje, og det må have taget lang tid at få noteret det hele i skiftebogen.].
???
563  Agatha Philipsdatter; [kilde: Title:Hjemmeside - Ib Christensen (aerogenealogy.dk) Auth:Ib Christensen Publ:http://www.aerogenealogy.dk/].
Børn:        1698  -  1767 Salome Johansdatter Bondesen  [281]
 
564  Johan Jensen Groth; [kilde: Title:Hjemmeside - fredenslyst.dk (ukendt ejer) Publ:Hjemmesiden fredenslyst.dk. Jeg kan ikke finde oplysninger om personen/personerne bag siden.], [kilde: Title:Hjemmeside - fredenslyst.dk (ukendt ejer) Publ:Hjemmesiden fredenslyst.dk. Jeg kan ikke finde oplysninger om personen/personerne bag siden.]. [notat: I min kilde (hjemmesiden www.berrig.com) er den 17. juni 1661 angivet som fødselsdato, men dette er måske forkert og er i stedet dåbsdatoen. På samme måde tror jeg den 20. april 1747, som er angivet som dødsdatoen, måske i stedet er begravelsesdatoen. Årsagen er, at jeg andre steder på denne hjemmeside har set denne sammenblanding. Desværre kan jeg ikke selv finde de to datoer i kirkebøgerne. Kirkebogen for Assens går slet ikke så langt tilbage som til 1661 og kirkebøgerne fra Ærø kan jeg ikke finde ham i (har dog ikke ledt dem alle helt igennem). - --- - Han var degn i St. Rise. - --- - Mette Simonsdatter, gift med Johan Jensen Groth. Mange efterkommere, heraf mange som bærer navnet Groth. Dette par er stamforældre til Groth slægten. - --- - Erhverv. degn - Bopæl. Store Rise - Kilde: http://www.hannet.dk/, som angiver kilden "M. Eriksen, «i»Rise Sogns Gårde«/i», side 265".].
???
565  Mette Simonsdatter [notat: Kilde: http://www.hannet.dk/, som angiver kilden "M. Eriksen, «i»Rise Sogns Gårde«/i», side 265". - Min kilde www.berrig.com angiver fødselsstedet som Ærøskøbing, men denne kilde har ikke så mange andre oplysninger, så ovennævnte kilde er nok mere korrekt mht. Tranderup som fødested.].
Børn:                         Simon Johansen Groth  [282]
 
566  Albret Hansen Sølle [notat: Kilde: http://home13.inet.tele.dk/ibcung/aeroslaegt/gummesenpeder.htm. - Borger i Ærøskøbing .].
???
567  Sophie Bertelsdatter [notat: Kilde: http://home13.inet.tele.dk/ibcung/aeroslaegt/gummesenpeder.htm.].
Børn:        1683  -  1739 Riborrig Albertsdatter Sølle  [283]
 
676  Peder Høeg; [kilde: Title:DIS-Danmark ane efterlysning - Høeg og von Drewitz Publ:http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,281310,page=1], [kilde: Title:DIS-Danmark ane efterlysning - Høeg og von Drewitz Publ:http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,281310,page=1]. [notat: Herredsfoged i Middelsom herred. - Ref.: - Trap 6. bd. (4. udg.), s. 242, 252, 601 - Trap 5. bd. (4. udg.), s. 560 - Epitafium i Lee kirke, Lee Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt, Danmark.].
???
677  Anne Cathrine Jensdatter Lassen; [kilde: Title:DIS-Danmark ane efterlysning - Høeg og von Drewitz Publ:http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,281310,page=1], [kilde: Title:DIS-Danmark ane efterlysning - Høeg og von Drewitz Publ:http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,281310,page=1].
Børn:                         Marcus Høeg  [338]
 
678  Christian Steemann [notat: N0].
???.
Børn:                  -  8 Mette Marie Steeman  [339]

 
804  Mads Lauritzen Bugge; [kilde: Title:Hjemmeside af Else Søndergaard Larsen Auth:Else Søndergaard Larsen Publ:(http://home1.stofanet.dk/esl.hj.side)]. [notat: Denne person er muligvis identisk med en person af samme navn, som levede i Borup i 1706. - Følgende er fra Else Søndergaard Larsens hjemmeside: - Mads Lauritsen Bugge, eller Mads Lassen/Laursen som han kaldtes, overtog faderens gård i Helsted som fæster under Dronningborg, og døde efter 1712 (Lakune i kirkebogen).].
???
805  Mette Jensdatter; [kilde: Title:Hjemmeside af Else Søndergaard Larsen Auth:Else Søndergaard Larsen Publ:(http://home1.stofanet.dk/esl.hj.side)], [kilde: Title:Hjemmeside af Else Søndergaard Larsen Auth:Else Søndergaard Larsen Publ:(http://home1.stofanet.dk/esl.hj.side)]. [notat: Død i en alder af 31 år, deraf født ca. 1658. Mon ikke hun døde i barselsengen? Død samme år som hendes barn Jens Madsen Bugge (som blev 9 uger gammel). Hendes død står registreret i Borup kirkebog.].
Børn:                         Søren Madsen Bugge  
1686  -  1777 Christen Madsen Bugge  [402]
          -  1773 Peder Madsen Bugge  
1689  -  1689 Jens Madsen Bugge  
 
816  Søren Stenz [notat: N0].
???
817  Maren Mikkelsdatter [notat: N0].
Børn:        1727         Søren Christensen Stenz  [408]
 
818  Niels Sørensen Griis; [kilde: Title:Slægten Stenz fra 1704-1930 Auth:P. Bugge Vegger Publ:Skrevet af P. Bugge Vegger, afsluttet den 17. februar 1930, Villa Enghøj, Randers.]. [notat: Kilden 'Slægten Stenz fra 1704-1930' skriver som overskrift til en stamtavle "Niels Gris i Helsted". Han har vel holdt til i Helsted en stor del af sit liv. En adelsslægt ved navn Gris (Griis) har også holdt til i egnen. Dette gør forfatteren til 'Slægten Stenz fra 1704-1930' P. Bugge Vegger også opmærksom på. Han har dog ikke selv haft tid til at undersøge en eventuel forbindelse mellem denne person og adelsslægten. - --- - Fæster af matrikel nr. 1 i Helsted. - --- - Følgende er fra skiftet efter ham, indført i Dronningborg Rytterdistrikts Skifteprotokol 1758-1762 (GRyt7-7 side 428): - Dronningborg Ryttergods 1758-1763 - 428, 7. juni 1762, Helsted, Borup sogn - Niels Sørensen, død - Kirsten Madsdatter, enke, laugværge Jens Andersen Griis i Helsted. - Deres børn: - Mads Nielsen, 15 år - Anne Nielsdatter, 19 år - Kirsten Nielsdatter ~ Peder Laumann i Borup Mølle - Anne Nielsdatter, 22 år - Johanne Nielsdatter, 19 år - Morbroder Christen Madsen - ---].
???
819  Kiersten Madsdatter; [kilde: Title:Folketællingen år 1787 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.], [kilde: Title:Folketællingen år 1787 Publ:Se eventuelt mere på hjemmesiden http://www.ddd.dda.dk.]. [notat: Enke i 1787 ifølge folketællingen det år.].
Børn:        1732         Ane Nielsdatter  [409]
1746         Mads Gris  
 
896  Enevold Nielsen [notat: -------- - Mary Ellen Rogers har haft følgende person som gift med Enevold Nielsen og moder til Niels Kjer Enevoldsen: - Ane Christensdatter, født omkring 1687 i Herning, Danmark - Kilde: 'Mary Ellen Rogers - Tilsendt stamtræ'. - -------- - Begravelsesdatoen er fra hjemmesiden http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,53510,53515: - Enevold Nielsen fra Baggeskjær - ca 1682 - Indsendt af: Niels Christian Munksgaard Pedersen (IP Logget) - Dato: 26/02-05 22:42 - Enevold Nielsen var født ca. 1682 i Thyregod sogn - Døde i Baggeskjær,hvor slægten boede i mange år - ifølge Hanne Baunsgård Stegemüller, var hans far en - Niels Kjærgaard og hans mor Mette Nielsdatter. Er der - nogen der ved noget om dem. - Hilsen Niels - Valg: Svar på dette indlæg Citér dette indlæg - Re: Enevold Nielsen fra Baggeskjær - Indsendt af: Arne Feldborg (IP Logget) - Dato: 27/02-05 00:00 - Niels Munksgaard skrev: - > Enevold Nielsen var født ca. 1682 i Thyregod sogn - > Døde i Baggeskjær, hvor slægten boede i mange år - > - Man har jo indtil for nogle år siden regnet med at han var identisk med den Enevold der boede i mange år i Snejbjerg - er bla. beskrevet i bogen om Krogstrup Slægten. Flere nyere undersøgelser viser dog samstemmende at han kommer fra Thyregod, hvor han har boet det meste af sit liv og hvor han formentlig er født. Han kommer til Herning i 1757 eller 1758. Det nedenfor citerede er fra en privat udgivet slægtsbog (Finn Bækgaard): - Enevold Nielsen er født ca, 1682 antagelig i Thyregod. Han døde i 1778 i Baggeskær, Herning sogn og blev begravet den 22. april som 96-årig. - Enevold Nielsen blev gift den 13. juli 1720 i Thyregod Kirke med . Hanne Pedersdatter der er født ca. 1693 formentlig som datter af Peder Pedersen Hoele. Hun døde i Vester-dam, Thyregod sogn i 1750 og blev begravet den 14. juni, 57 år gammel. - Begge ægtefæller havde været ansat på herregården Hastrup. Ved deres bryllup i 1720 skrev præsten i kirkebogen: "forhen tienende hos den gode Sal. Frue Amtmand Geddes. Gud gijve dem Lyche og Velsignelse. " - I ægteskabet er fundet børnene: - L Mette Enevoldsdatter, født 1721, gift 5. juli 1744 m. Peder Christensen af Kokborg. - 2. Leene-Chatrine Enevoldsdatter, døbt 31. maj 1723. Hun døde som 16'/2~årig i 1739. - 3. Niels Enevoldsen, døbt 6. maj 1725, gift 16. april 1754 med Mette Michelsdatter. - 4. Peder Enevoldsen, døbt 15. juni 1727. - 5. Sophie Enevoldsdatter, døbt 4, marts 1731, gift 27. juni 1753 med Jens Pedersen. - 6. Cathrine Enevoldsdatter, døbt 2. februar 1733. - 7. Inger Enevoldsdatter, døbt 21. okt. 1736, gift 28. juni 1761 med Knud Mortensen. - Enevold Nielsen nævnes i 1717 som kusk på Hastrup og i 1718 som ladefoged. Ved ekstraskatten i 1743 var han fæster af et "boested" i Vesterdam i Thyregod og betalte 2 rigsdaler i kopskat. - Enevold Nielsen blev enkemand i 1750. Han stod i 1764 fadder ved en barnedåb og nævntes da som "Enevold af Vesterdam ". Han/lyttede formentlig senere til Herning sogn og boede hos sønnen Niels Enevoldsen i Baggeskær, hvor han døde og blev begravet i 1778. - --------].
???
897  Hanne Pedersdatter; [kilde: Title:Hjemmeside af Christian Tirsgaard Auth:Christian Tirsgaard Publ:http://www.tirsgaard.dk], [kilde: Title:Hjemmeside af Christian Tirsgaard Auth:Christian Tirsgaard Publ:http://www.tirsgaard.dk]. [notat: -------- - Mary Ellen Rogers har haft følgende person som gift med Enevold Nielsen og moder til Niels Kjer Enevoldsen: - Ane Christensdatter, født omkring 1687 i Herning, Danmark - Kilde: 'Mary Ellen Rogers - Tilsendt stamtræ'. - --------].
Børn:        16  -  1805 Niels Kjer Enevoldsen  [448]
 
898  Michel Sørensen; [kilde: Title:Hjemmeside af Birgit Holst-Jensen Auth:Birgit Holst-Jensen Publ:http://www.geocities.com/5640.geo/], [kilde: Title:Hjemmeside af Birgit Holst-Jensen Auth:Birgit Holst-Jensen Publ:http://www.geocities.com/5640.geo/].
???
899  Anne Jensdatter; [kilde: Title:Hjemmeside af Birgit Holst-Jensen Auth:Birgit Holst-Jensen Publ:http://www.geocities.com/5640.geo/], [kilde: Title:Hjemmeside af Birgit Holst-Jensen Auth:Birgit Holst-Jensen Publ:http://www.geocities.com/5640.geo/].
Børn:        1725  -  18 Mette Michelsdatter  [449]
 
910  Peder Herning [notat: N0].
???
911  Inger [notat: N0].
Børn:                  -  10 Esther Pedersdatter Herning  [455]
 
932  Christen Nielsen Ladefoged [notat: Ved første søns dåb kaldes han Christen Nielsen, ellers Christen Ladefoged, ved død Christen Nielsen Ladefoged, 83 år. - Bryndom bye, , , 13, FT-1787 - Hans Christensen, 45, Gift, Mand, Ligeledes [Bonde og gaardbeboer], - Ingeborg Nielsdatter, 35, Gift, Kone, , - Christen, 13, , Deres Børn, , - Niels, 10, , Deres Børn, , - Johanne, 8, , Deres Børn, , - Karen, 5, , Deres Børn, , - Morten, 3, , Deres Børn, , - Christen Nielsen, 84, Enkemand, Mandens Fader, ,].
???
933  Karen Sørensdatter [notat: I brev fra Charles M. Hansen 1965 nævnes, at hendes far kan være Søren Thomsen i Brøndum nævnt i skatteliste 1710. Ved hendes død kaldes hun Karen Ladefogeds Sørensdatter af Brøndum, 69 år. - Bønderfolkene Søren Hansen af Saderup Bye i Skads [Skast] Sogn og Johanne Hans Datter af Bryndum Sogn [Brøndum] maae udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i 2det og 3die Leed beslægtede. Kiøbenhavn 27 Febr. 1795. - adressen er denne: http://www.sitecenter.dk/kkermit/185/ - En mulighed er, at Søren H. Midtgaards farfar Søren Hansen (1695-1777) g.1717, Sadderup som 17 årig er blevet far til Johannes farmor Karen Sørensdatter f. ca. 1712. Han var med til hendes første barns dåb 1740. Det er ren spekulation, men det ville passe med, at han er bedstefar til Søren og oldefar til Johanne. - Søren Hansen Midtgaards morfar er Søren Hansen af Solberg, Skads (1689-1759) g.1.g.1718, en anden mulighed for fælles ane.].
Børn:        1740         Niels Christensen  
1742  -  1795 Søren Christensen  [466]
1744  -  1802 Hans Christensen Ladefoged  
1746         Jens Christensen  
1748  -  1762 Johanne Christensdatter  
1751         Dorret Christensdatter  
 
944  Thyge Christensen Egeris [notat: Kaldes Thyge Egeris.].
???
945  Mette Madsdatter [notat: Følgende er fra Kaj Schmidt: - Fra Arne Feldborg 21/10 03: oplysningen fra Nr. Viumbogen. Der nævnes at ejeren af Egeris i 1742 hedder Thyge Christensen og at han døde det år, samt at hans kone - Mette Andersdatter dør 1750. [Det er et spørgsmål, om Thyge har været gift 2 gange eller Mette Andersdatter er en skrivefejl for Mette Mads Andersens datter. Kaj.]].
Børn:        1718         Mads Thygesen  [472]
 

GENERATION XI

 
1048  Niels Pedersen Terpager; [kilde: Title:De ældste Led af Familien Terpager Auth:H. Friis-Petersen Publ:Aarhus 1943. En kopi af disse papirer (muligvis en bog) er fundet på Genealogisk Samling, Hovedbibliotekets Læsesal, Frederiksberg Hovedbibliotek, Frederiksberg.], [kilde: Title:De ældste Led af Familien Terpager Auth:H. Friis-Petersen Publ:Aarhus 1943. En kopi af disse papirer (muligvis en bog) er fundet på Genealogisk Samling, Hovedbibliotekets Læsesal, Frederiksberg Hovedbibliotek, Frederiksberg.]. [notat: Ifølge "De ældste Led af Familien Terpager" dør han 79 år gammel, skifte 1699. Købmand i Ribe. Overformynder 1657. Raadmand 1662-1685 (kongelig konfirm. 12. oktober 1670). Konsumtionsforpagter 1673. Ejede en gård i Ribe, samt et grundmuret hus i St. H?ans Fjerding og 4 lejevaaninger. - --- - Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt9.htm: - Niels Pedersen Terpager - Han blev født 1618 i Ribe og han døde den 6/12 1698 sst. Han var gift 1. gang ca. 1650 med - Maren Rasmusdatter Harboe - der var født 1617/30 og hun døde den 11/7 1659. Niels Terpager blev gift 2. gang efter kongelig bevilling af 24/9 1666 med Else Hansdatter Wandel, der var født 1646 og døde den 5/11 1684 i Ribe. Niels Terpager, der var købmand og rådmand i Ribe, var 1657 overformynder og 1673 konsumptionsforpagter. Han var rådmand i perioden 1662-1685.].
???.
Børn:        7         Johan Wandal Nielsen Terpager  
20         Anna Nielsdatter Wandal Terpager  

???
1049  Maren Rasmusdatter Harboe; [kilde: Title:De ældste Led af Familien Terpager Auth:H. Friis-Petersen Publ:Aarhus 1943. En kopi af disse papirer (muligvis en bog) er fundet på Genealogisk Samling, Hovedbibliotekets Læsesal, Frederiksberg Hovedbibliotek, Frederiksberg.], [kilde: Title:De ældste Led af Familien Terpager Auth:H. Friis-Petersen Publ:Aarhus 1943. En kopi af disse papirer (muligvis en bog) er fundet på Genealogisk Samling, Hovedbibliotekets Læsesal, Frederiksberg Hovedbibliotek, Frederiksberg.]. [notat: Ifølge "De ældste Led af Familien Terpager" død 42 år gammel, skifte 5. november 1666. - --- - Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt9.htm: - Niels Pedersen Terpager - Han blev født 1618 i Ribe og han døde den 6/12 1698 sst. Han var gift 1. gang ca. 1650 med - Maren Rasmusdatter Harboe - der var født 1617/30 og hun døde den 11/7 1659. Niels Terpager blev gift 2. gang efter kongelig bevilling af 24/9 1666 med Else Hansdatter Wandel, der var født 1646 og døde den 5/11 1684 i Ribe. Niels Terpager, der var købmand og rådmand i Ribe, var 1657 overformynder og 1673 konsumptionsforpagter. Han var rådmand i perioden 1662-1685.].
Børn:        29         Gregers Nielsen Terpager  
                 Peder Nielsen Terpager  [524]
                 Dorothea Margrethe Nielsdatter Terpager  
                 Maren Nielsdatter Terpager  
 
1050  Laurids Christensen Friis; [kilde: Title:Hjemmeside - Kirsten Refn Auth:Kirsten Refn Publ:http://www.myheritage.dk/site-family-tree-42018271/kirstenrefn], [kilde: Title:Hjemmeside - Kirsten Refn Auth:Kirsten Refn Publ:http://www.myheritage.dk/site-family-tree-42018271/kirstenrefn]. [notat: Rådmand i Ribe. - Følgende er fundet på hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt9.htm: - Laurids Christensen Friis - var født 1619 i Ribe og han døde 1659. Købmand og rådmand sst. Han var 1. gang gift med Else Jesdatter og 2. gang 1656 gift med - Vibeke Jensdatter - der var født 1638 i Varde og hun døde 1709. Hun var fra 1686 ejerinde af hovedgården Varho i Gørding sogn, som Erik Krags enke, Vibeke Rosenkrantz tilskødede hende for at dække en gæld på 3000 rdl. med renter. Året efter opsage Vibeke Jensdatter gårdens friheder.].
???.
???
1051  Vibeke Jensdatter [notat: Følgende er fundet på hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt9.htm: - Laurids Christensen Friis - var født 1619 i Ribe og han døde 1659. Købmand og rådmand sst. Han var 1. gang gift med Else Jesdatter og 2. gang 1656 gift med - Vibeke Jensdatter - der var født 1638 i Varde og hun døde 1709. Hun var fra 1686 ejerinde af hovedgården Varho i Gørding sogn, som Erik Krags enke, Vibeke Rosenkrantz tilskødede hende for at dække en gæld på 3000 rdl. med renter. Året efter opsage Vibeke Jensdatter gårdens friheder.].
Børn:        1657  -  9 Maren Lauridsdatter Friis  [525]
                 Laurids Lauridsen Friis  
 
1052  Zacharias Hansen Skøtte [notat: Følgende er fundet på hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt9.htm: - Zacharias Hansen Skøtte - var borgmester og købmand i Næstved. Han blev født ca. 1636 og han døde den 18/5 1688. Han blev den 27/6 1667 gift med - Birte Sophie Engberg - der blev født den 31/8 1650 og hun døde den 21/9 1677.].
???
1053  Birte Sophie Engberg [notat: Følgende er fundet på hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt9.htm: - Zacharias Hansen Skøtte - var borgmester og købmand i Næstved. Han blev født ca. 1636 og han døde den 18/5 1688. Han blev den 27/6 1667 gift med - Birte Sophie Engberg - der blev født den 31/8 1650 og hun døde den 21/9 1677.].
Børn:                         Hans Zachariasen Schütz  [526]
 
1054  Henrik Lafrentz [notat: Følgende er fundet på hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt9.htm: - Henrik Lafrentz - blev født den 31/3 1639 i Lübeck. Rådmand og købmand i Næstved. Han var gift med - Anna Willumsdatter Nedrik].
???
1055  Anna Willumsdatter Nedrik [notat: Følgende er fundet på hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt9.htm: - Henrik Lafrentz - blev født den 31/3 1639 i Lübeck. Rådmand og købmand i Næstved. Han var gift med - Anna Willumsdatter Nedrik].
Børn:                         Magdalene Henriksdattter Lafrentz  [527]
 
1120  Jens Clausen
???.
Børn:                  -  28 Claus Jensen  [560]

 
1126  Philip Dominicussen Lauritsen; [kilde: Title:Hjemmeside - Ib Christensen (aerogenealogy.dk) Auth:Ib Christensen Publ:http://www.aerogenealogy.dk/], [kilde: Title:Hjemmeside - Ib Christensen (aerogenealogy.dk) Auth:Ib Christensen Publ:http://www.aerogenealogy.dk/]. [notat: Han var sognepræst i Tranderup. - Student i Odense 1642 - Ordineret 1645 i Odense - Sognepræst i Tandrup 1650 - Ib Christensen nævner på sin hjemmeside, at denne person er født i 1619.].
???
1127  Ane Marie Pedersdatter Pilegaard; [kilde: Title:Hjemmeside - fredenslyst.dk (ukendt ejer) Publ:Hjemmesiden fredenslyst.dk. Jeg kan ikke finde oplysninger om personen/personerne bag siden.]. [notat: Der er skifte efter hende den 20.10.1723.].
Børn:                  -  1723 Agatha Philipsdatter  [563]

??? (see 1130).
  
1128  Jens Johansen Groth; [kilde: Title:Hjemmeside - Jan Berrig Nielsen Auth:Jan Berrig Nielsen Publ:www.berrig.com], [kilde: Title:Kirkebogen for Assens Sogn 1677-1733 Publ:Kirkebogen for Assens Sogn 1677-1733, Båg Herred, Odense Amt, Danmark.].
???
1129  Anna Bertelsdatter; [kilde: Title:Hjemmeside - Jan Berrig Nielsen Auth:Jan Berrig Nielsen Publ:www.berrig.com], [kilde: Title:Hjemmeside - Tom Stryhn Auth:Tom Stryhn Publ:http://tom-stryhn.com/ Slægts-database med hovedvægten på personer og slægter fra og med tilknytning til det gamle Maribo amt samt dele af Præstø amt].
Børn:                         Johan Jensen Groth  [564]

???.
  
1130  Simon Christensen; [kilde: Title:Hjemmeside - Jan Berrig Nielsen Auth:Jan Berrig Nielsen Publ:www.berrig.com]. [notat: Provst Simon Christensen fra Tranderup. Simon Christensen var en driftig herre som fra 1695 til efter 1707 fæster vandmøllen i Borgnæs. - Provst fra 1678 - 1697. Student fra Fredensborg i 1661.].
???
1131  Ane Marie Pedersdatter Pilegaard; (see 1127)
Børn:        1666         Mette Simonsdatter  [565]
          -  1714 Philip Simonsen  

 
1134  Bertel Eriksen [notat: Byggede i 1645 det fredede hus i klasse A i Søndergade, som kaldes Kjøbinghus. - Han var købmand og smugler. - Hübertz skriver på side 49, at Bertel Eriksen i 1665 repræsenterede byens 16 - skattebetalende borger i rådstue retten. - Kilde: Ærøskøbing Kirkebog - Viede 1664 - 1714, opsl. 78].
???
1135  Riborg Lauritsdatter
Børn:                  -  5 Sophie Bertelsdatter  [567]
 
1352  Marcus Høeg; [kilde: Title:DIS-Danmark ane efterlysning - Høeg og von Drewitz Publ:http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,281310,page=1], [kilde: Title:DIS-Danmark ane efterlysning - Høeg og von Drewitz Publ:http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,281310,page=1]. [notat: Ejer af Haugård (vel gården Hougaard i Haderslev Amt, som sønnen Marcus er født på (AHS)). - Ref.: - Trap IX (4. udg.), s. 104 - Lexicon over adelige familier i Danmark, Norge og hertugdommerne, 1. bd.l tabel XXI, nr. 63. - Hist. Tidsskrift 3. rk., 6. bd., s. 444 - Personalhist. Tidsskrift 1899, s. 34].
???
1353  Catharina von Drewitz; [kilde: Title:DIS-Danmark ane efterlysning - Høeg og von Drewitz Publ:http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,281310,page=1].
Børn:                         Peder Høeg  [676]
 
1354  Jens Lassen; [kilde: Title:DIS-Danmark ane efterlysning - Høeg og von Drewitz Publ:http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,281310,page=1], [kilde: Title:DIS-Danmark ane efterlysning - Høeg og von Drewitz Publ:http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,281310,page=1]. [notat: Godsforvalter. - Birkeskriver på Helstrupgård, Helstrup Sogn, Middelsom Herred, Randers Amt.].
???
1355  Anne Pedersdatter; [kilde: Title:DIS-Danmark ane efterlysning - Høeg og von Drewitz Publ:http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,281310,page=1], [kilde: Title:DIS-Danmark ane efterlysning - Høeg og von Drewitz Publ:http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,281310,page=1]. [notat: Anna Pedersdatter (Struch?).].
Børn:                         Anne Cathrine Jensdatter Lassen  [677]
 
1608  Lauritz Sørensen Bugge [notat: Boede i Helsted. Død i en alder af 89 år, derfor født ca. 1606.].
???.
Børn:                         Mads Lauritzen Bugge  [804]

 
1636  Søren Nielsen Griis; [kilde: Title:Hjemmeside - tagmaler.dk (ukendt ejer) Publ:www.tagmaler.dk. Jeg kender ikke forfatteren til eller ejeren af hjemmesiden.], [kilde: Title:Hjemmeside - tagmaler.dk (ukendt ejer) Publ:www.tagmaler.dk. Jeg kender ikke forfatteren til eller ejeren af hjemmesiden.]. [notat: Borup kirkebog, opslag 128: - 13, februar 1754 - begravet Søren Nielsen af Helsted - 76 år gammel. - --- - Det er ikke helt bevist, at Søren Nielsen Griis er far til Niels Sørensen Griis. Han er dog vurderet til at være det ud fra følgende: - - I 1723 og 1742 nævnes Søren Nielsen Griis som fæster af matrikel nr. 4 i Helsted. Den efterfølgende fæster var Jens Andersen Griis. - - Niels Sørensen Griis's kone Kirsten Madsdatter får som laugsværge en Jens Andersen Griis efter sin mands død. - - Niels Sørensen Griis var fæster af matrikel nr. 1 i Helsted. - - Deres navne passer til hinanden som værende far og søn. - - Aldersmæssigt passer de rigtig godt sammen. - Idet der ved både Søren Nielsen Griis og Niels Sørensen Griis skrives om en person ved navn Jens Andersen Griis, idet de to har boet meget tæt på hinanden, og idet deres navne og aldre passer til hinanden, er det hér konkluderet, at de er i familie med hinanden. Igen, det er dog endnu ikke bevist. - ---].
???.
Børn:        1706  -  26 Niels Sørensen Griis  [818]

 
1792  Niels Kjærgaard; [kilde: Title:Hjemmeside af Birgit Holst-Jensen Auth:Birgit Holst-Jensen Publ:http://www.geocities.com/5640.geo/]. [notat: Stilling : «tab»Fæster - Bopæl: : «tab»Vesterlund , Thyregod].
???
1793  Mette Nielsdatter; [kilde: Title:Hjemmeside af Christian Tirsgaard Auth:Christian Tirsgaard Publ:http://www.tirsgaard.dk], [kilde: Title:Hjemmeside af Christian Tirsgaard Auth:Christian Tirsgaard Publ:http://www.tirsgaard.dk]. [notat: Fødsel er ifølge kilden udledt af dødsdag].
Børn:        1682  -  1778 Enevold Nielsen  [896]
                 Iver Nielsen  
 
1794  Peder Pedersen Hoele; [kilde: Title:Hjemmeside af Christian Tirsgaard Auth:Christian Tirsgaard Publ:http://www.tirsgaard.dk], [kilde: Title:Hjemmeside af Christian Tirsgaard Auth:Christian Tirsgaard Publ:http://www.tirsgaard.dk]. [notat: Følgende er fra kilden 'Hjemmeside - Christian Tirsgaard': - Han nævnes i Hindskov 1720 som "den ældre" og i Kokborg 1723 som "lille", eller er der en fjerde Peder Hoele ?? - Hans første kone var måske hende der haldtes "Lille Maren Hoele" hun er nævnt som fadder til Oluf Jacobsens datter Mette den 10 jan. 1723, da var sønnen ikke blevet gift med sin Maren, - Da hans kone dør flytter hen til sin søn Peder Pedersen Hole den yngre på Over Fuglsang. - Han bliver den 26 marts 1740 trolovet med Maren Christensdatter af Hedegaard i Ejstrup de vies den 25 sep. 1740 (kirkebog Thyregod 1713-87 no. 72, ops. 93).].
???
1795  Karen Pedersdatter; [kilde: Title:Hjemmeside af Birgit Holst-Jensen Auth:Birgit Holst-Jensen Publ:http://www.geocities.com/5640.geo/], [kilde: Title:Hjemmeside af Birgit Holst-Jensen Auth:Birgit Holst-Jensen Publ:http://www.geocities.com/5640.geo/].
Børn:        1693  -  1750 Hanne Pedersdatter  [897]
          -  1756 Peder Pedersen Hoele  
 
1796  Søren Michelsen; [kilde: Title:Hjemmeside af Birgit Holst-Jensen Auth:Birgit Holst-Jensen Publ:http://www.geocities.com/5640.geo/], [kilde: Title:Hjemmeside af Birgit Holst-Jensen Auth:Birgit Holst-Jensen Publ:http://www.geocities.com/5640.geo/].
???.
Børn:                  -  1 Michel Sørensen  [898]

 
1864  Niels Poulsen Ladefoged [notat: Han var ladefoged. - Niels Poulsen var tidligere ladefoged på Sneumgåd (ved Tjæreborg) og optræder oktober 1715 som vidne i en retssag refereret i Skast herreds tingbog 1712-17 s. 330b-332b og 23/7 og 3/8 1717 tingb.1717-20 s.36a og 38b. (1735-42, s. 200b) 12/6 1736 kaldet Niels Poulsen Ladefoged af Forum. Hans enke fæstede stedet Drausegaard efter hans død.].
???.
Børn:                  -  1787 Christen Nielsen Ladefoged  [932]

 
1890  Mads Andersen [notat: Fæstegårdmand. - Omtalt i J.Abildtrups bog "Vorgod sogn" s.174 som kirkeværge 1688 og 1700. Alder ved død kan tydes til 66 eller 68.].
???
1891  Ide Christensdatter
Børn:                  -  1750 Mette Madsdatter  [945]
 

GENERATION XII

 
2096  Peder Jensen Terpager; [kilde: Title:De ældste Led af Familien Terpager Auth:H. Friis-Petersen Publ:Aarhus 1943. En kopi af disse papirer (muligvis en bog) er fundet på Genealogisk Samling, Hovedbibliotekets Læsesal, Frederiksberg Hovedbibliotek, Frederiksberg.], [kilde: Title:De ældste Led af Familien Terpager Auth:H. Friis-Petersen Publ:Aarhus 1943. En kopi af disse papirer (muligvis en bog) er fundet på Genealogisk Samling, Hovedbibliotekets Læsesal, Frederiksberg Hovedbibliotek, Frederiksberg.]. [notat: Ifølge "De ældste Led af Familien Terpager" død 88 år gammel. Købmand og Raadmand i Ribe. - --- - Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt10.htm: - Peder Jensen Terpager - Han blev født ca. 1579 i Ribe og han døde den 3/10 1667. Han var købmand i Ribe og gift med - Dorthe Gregersdatter - der var født 1595 og som døde den 23/4 1684.].
???
2097  Dorthe Gregersdatter; [kilde: Title:De ældste Led af Familien Terpager Auth:H. Friis-Petersen Publ:Aarhus 1943. En kopi af disse papirer (muligvis en bog) er fundet på Genealogisk Samling, Hovedbibliotekets Læsesal, Frederiksberg Hovedbibliotek, Frederiksberg.], [kilde: Title:De ældste Led af Familien Terpager Auth:H. Friis-Petersen Publ:Aarhus 1943. En kopi af disse papirer (muligvis en bog) er fundet på Genealogisk Samling, Hovedbibliotekets Læsesal, Frederiksberg Hovedbibliotek, Frederiksberg.]. [notat: Ifølge "De ældste Led af Familien Terpager" død 89 år gammel. Hun var enke efter et ægteskab med en Niels ??????, da hun blev gift med Peder Jensen Terpager. - --- - Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt10.htm: - Peder Jensen Terpager - Han blev født ca. 1579 i Ribe og han døde den 3/10 1667. Han var købmand i Ribe og gift med - Dorthe Gregersdatter - der var født 1595 og som døde den 23/4 1684.].
Børn:                         Svend Terpager  
                 Kjeld Terpager  
1617         Anne Pedersdatter Terpager  
1619         Niels Pedersen Terpager  [1048]
18         Jens Pedersen Terpager  
31         Claus Pedersen Terpager  
11         Ingeborg Pedersdatter Terpager  
3         Marine Pedersdatter Terpager  
                 Gregers Pedersen Terpager  
23         Peder Pedersen Terpager  
 
2098  Rasmus Jacobsen Harboe [notat: Havde 2 sønner og 4 døtre. - Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt10.htm: - Rasmus Jacobsen Harboe - må være født ca. 1585 og han var borger i Ribe.].
???.
Børn:                         Maren Rasmusdatter Harboe  [1049]

 
2100  Christen Nielsen Friis [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt10.htm: - Christen Nielsen Friis - blev født 1584 i Ribe og han døde d. 2/3 1653. Han blev d. 13/10 1617 på Ribe rådhus gift med - Ingeborg Lauridsdatter - der blev født 1592 i Ribe og død der den 31/7 1631. Christen Friis blev 1603 student fra Ribe, studereded 1608-10 i Strasburg og Basel, rejste 1611-12 udenlands som hovmester og blev 1613 magister. 1614 var han skolemester. Han var fra 1623 lektor i Ribe samt sognepræst i V. Vedsted. 1640-53 havde han et kannikedpmme ved domkirken fra ca. 1642 var Christen Friis tillige kirkeværge. - ************************************************ - Følgende er fra http://www.danbbs.dk/~just/total.web/per01014.htm: - Student fra Ribe 1603, studerede i København og udlandet, mag. 1613, - rektor i Ribe 1613, lektor theol i Ribe samt sognepræst i Vester Vedsted 1623-53, - kannik 1640. Kannik betyder medlem af et domkapitel og et domkapitel er et - kollegium af præster ved en katolsk domkirke.].
???
2101  Ingeborg Lauridsdatter; [kilde: Title:Hjemmeside - Kirsten Refn Auth:Kirsten Refn Publ:http://www.myheritage.dk/site-family-tree-42018271/kirstenrefn], [kilde: Title:Hjemmeside - Kirsten Refn Auth:Kirsten Refn Publ:http://www.myheritage.dk/site-family-tree-42018271/kirstenrefn]. [notat: Ifølge Kirsten Refns hjemmeside dør hun i 1651, modsat 1631 som i nedenstående. - Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt10.htm: - Christen Nielsen Friis - blev født 1584 i Ribe og han døde d. 2/3 1653. Han blev d. 13/10 1617 på Ribe rådhus gift med - Ingeborg Lauridsdatter - der blev født 1592 i Ribe og død der den 31/7 1631. Christen Friis blev 1603 student fra Ribe, studereded 1608-10 i Strasburg og Basel, rejste 1611-12 udenlands som hovmester og blev 1613 magister. 1614 var han skolemester. Han var fra 1623 lektor i Ribe samt sognepræst i V. Vedsted. 1640-53 havde han et kannikedpmme ved domkirken fra ca. 1642 var Christen Friis tillige kirkeværge.].
Børn:        1619         Laurids Christensen Friis  [1050]
 
2102  Jens Nielsen [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt10.htm: - Jens Nielsen - blev født ca. 1600/10 og han døde ca. 1655/59. Han var rådmand i Varde og var gift med - Maren Jensdatter - der blev født ca. 1610. Hun levede endnu 1691.].
???
2103  Maren Jensdatter [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt10.htm: - Jens Nielsen - blev født ca. 1600/10 og han døde ca. 1655/59. Han var rådmand i Varde og var gift med - Maren Jensdatter - der blev født ca. 1610. Hun levede endnu 1691.].
Børn:        1638  -  1709 Vibeke Jensdatter  [1051]
 
2106  Jesper Jepsen Engberg [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt10.htm: - Jesper Jepsen Engberg - blev født 1599 og han døde den 26/9 1668 i Stubbekøbing. Han blev ca. 1648 gift med - Susanne Hansdatter Nyborg - der blev født ca. 1625/30 og døde den 21/5 1655 i Stubbekøbing. Jesper Engberg var rektor i Stubbekøbing 1624, residerende kapellan sst. 1626, sognepræst der 1627, provst i Falsters Nørre hrd. 1655. Gift 1. gang ca. 1627 med Birgitte Nielsdatter, 3. gang ca. 1656 med Karen Sørensdatter.].
???.
???.
???
2107  Susanne Hansdatter Nyborg [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt10.htm: - Jesper Jepsen Engberg - blev født 1599 og han døde den 26/9 1668 i Stubbekøbing. Han blev ca. 1648 gift med - Susanne Hansdatter Nyborg - der blev født ca. 1625/30 og døde den 21/5 1655 i Stubbekøbing. Jesper Engberg var rektor i Stubbekøbing 1624, residerende kapellan sst. 1626, sognepræst der 1627, provst i Falsters Nørre hrd. 1655. Gift 1. gang ca. 1627 med Birgitte Nielsdatter, 3. gang ca. 1656 med Karen Sørensdatter.].
Børn:                         Birte Sophie Engberg  [1053]
 
2110  Villom Davidsen Nedric [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt10.htm: - Villom Davidsen Nedric - fra Lübeck. Født omkring 1600.].
???.
Børn:                         Anna Willumsdatter Nedrik  [1055]

 
2252  Dominiucus Lauritsen; [kilde: Title:Hjemmeside - Ib Christensen (aerogenealogy.dk) Auth:Ib Christensen Publ:http://www.aerogenealogy.dk/], [kilde: Title:Hjemmeside - Ib Christensen (aerogenealogy.dk) Auth:Ib Christensen Publ:http://www.aerogenealogy.dk/]. [notat: Præst i Sønderborg og Nordborg. - Hofpræst på Nordborg slot. - Begravet under Kirkegulvet i Sønderborg Kirke.].
???
2253  Agatha Hümkens
Børn:                         Hans Dominicussen Lauritsen  
          -  1664 Philip Dominicussen Lauritsen  [1126]
          -  1 Magdalene Dominicussen Lauritsen  
1626         Elenora Dominicussen Lauritsen  
 
2254  Peder Christensen Pilegaard; [kilde: Title:Hjemmeside - Ib Christensen (aerogenealogy.dk) Auth:Ib Christensen Publ:http://www.aerogenealogy.dk/], [kilde: Title:Hjemmeside - Jan Berrig Nielsen Auth:Jan Berrig Nielsen Publ:www.berrig.com]. [notat: Han var kammertjener for Hertug Christian på Herregården Gråsten, Ærø. - Efter Hertugens død den 14.06.1633 blev han gift med Hertugens konkubine Cathrine Griebel fra Lütkenburg, datter af Hans fra Lütkenburg. - Cathrine Griebel og Hertug Christian havde en datter Sophie Hedvig f. ca 1625-30. Sophie Hedvig blev gift med Jonas Weinstorff, Amtsskriver i Gråsten Amt fra 1642 til 1653. De fik en datter sammen i 1673 der hed Sabina Weinstorff. - For at sikre Cathrine Griebel og datterens fremtid, testamenterede Hertug Christian den 14.11.1629 et hus i Ærøskøbing til dem med møbler, lade og have og også øen Dejrø hvor Hertugen opdrættede kaniner. - Efter at Peder Pilegaard blev gift med Cathrine Griebel solgte han huset i Ærøskøbing til Hertug Philip for 1000 Rd. - Peder slog sig ned som købmand på torvet i Ærøskøbing.].
???
2255  Catharina Griebels; [kilde: Title:Hjemmeside - Jan Berrig Nielsen Auth:Jan Berrig Nielsen Publ:www.berrig.com]. [notat: --- - «u»Følgende er fra min kilde Jytte Nielsen«/u»: - Født i Lütjenburg omkring 1600 - Hun var 1623-33 husbestyrerinde og konkubine for Hertug Christian, der - havde arvet Ærø \endash og slået sig ned på Gråsten. Herug Christian var den - ældste søn og burde ha' arvet Sønderborg, men "måtte nøjes med Ærø". - Catharina Griebel var hertugen en trofast plejerske i hans ældre år. Hun - havde med hertugen en datter Sophie Hedvig. For at sikre fremtiden for - Catharina og datteren skænkede hertugen dem ved et gavebrev dateret - Gråsten 14.11.1629 et hus, han havde ladet bygge i Ærøskøbing med indbo, - stald og have samt øen Dejrø, hvor han holdt kaniner. Alt - frit for beskatning og andre ydelser. Hertug Christian døde 14.6.1633. Huset - solgtes allerede 9.3.1634 til Ærøskøbings nye herre Hertug Philip for 1000 - rdl. - Sophia Hedvig blev viet til Jonas Weinstorff, amtsskriver i Gråsten amt - 1642-53. 1673 nævnes datter Sabina Weinstorff. - --- - Fra Lütkenburg. - Hun var konkubine til Hertug Christian på Herregården Gråsten, Ærø. Hertugen dør den 14.06.1633 og hun bliver senere gift med Peder Christensen Pilegaard. Cathrine Griebel og Hertug Christian havde en datter Sophie Hedvig f. ca 1625-30. Sophie Hedvig blev gift med Jonas Weinstorff, Amtsskriver i Gråsten Amt fra 1642 til 1653. De fik en datter sammen i 1673 der hed Sabina Weinstorff. - For at sikre Cathrine Griebel og datterens fremtid, testamenterede Hertug Christian den 14.11.1629 et hus i Ærøskøbing til dem med møbler, lade og have og også øen Dejrø hvor Hertugen opdrættede kaniner. - Efter at Peder Pilegaard blev gift med Cathrine Griebel solgte han huset i Ærøskøbing til Hertug Philip for 1000 Rd.].
Børn:        1634         Ane Marie Pedersdatter Pilegaard  [1127]
                 Cathrine Pedersdatter Pilegaard  
                 Jens Pedersen Pilegaard  

???.
Børn:                         Sophie Hedvig  
 
2258  Bertel Hansen; [kilde: Title:Hjemmeside - fredenslyst.dk (ukendt ejer) Publ:Hjemmesiden fredenslyst.dk. Jeg kan ikke finde oplysninger om personen/personerne bag siden.]. [notat: Borgmester i Assens.].
???
2259  Kirsten Hansdatter; [kilde: Title:Hjemmeside - fredenslyst.dk (ukendt ejer) Publ:Hjemmesiden fredenslyst.dk. Jeg kan ikke finde oplysninger om personen/personerne bag siden.].
Børn:                         Anna Bertelsdatter  [1129]
 
2704  Peter Høeg; [kilde: Title:Fire jyske slægter - Bisgaard, Kreiler, Ove & Aarslev Auth:Clara Lund Publ:Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1988 ISBN: 87 88742 35 0], [kilde: Title:Fire jyske slægter - Bisgaard, Kreiler, Ove & Aarslev Auth:Clara Lund Publ:Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1988 ISBN: 87 88742 35 0]. [notat: Staldmester hos hertugen af Glücksburg.].
???
2705  Anne Olufs; [kilde: Title:Hjemmeside - Sven Rübner Johnsen Auth:Sven Rübner Johnsen Publ:http://home.online.no/~svenj/Slekt/ane_sl.htm].
Børn:                  -  1729 Marcus Høeg  [1352]
 
2706  Andreas Burchard von Drewitz; [kilde: Title:Hjemmeside - Bente Steenstrup Auth:Bente Steenstrup Publ:http://www.steenstrup.biz/ANNAISID/anc05.htm#1257 http://www.steenstrup.biz/stambog.html]. [notat: ---«u» - «b»Følgende er fra kilden "Stambog for de tolv søskende Steenstrup på Kvistgård"«/u»«/b» - Oberstløjtnant i 3. jyske rytterregiment. Ejer af Brudager i Gudme Sogn, Svendborg Amt. - Tjente under Købehavns forsvarer Hans Schack som major i krigen 1658-60. I 1672 var han major for Kredskompagniets Kavalleri. I 1674 var han som major til hest på vartepenge, men nævnes derefter som oberstløjtnant i 3. jyske rytterregiment 1675. I slaget ved Lund 4/12 1676 blev hans hest skudt under ham. Han blev 28/7 1677 afskediget i nåde af dansk krigstjeneste. - Burchard havde 1662 overtaget Brudagergård i Gudme Sogn. I 1688 nævnes han i Fåborg. - Under 8. september 1712 ansøgte "Beate Tugendreich Drewitz, hvis Sal. Mand har været udi Eders Kgl. Majst.s Salige Faders og Farfaders højlovlige ihukommelse deris tjiennester, var Oberst Lieutenant ved Kavalleriet og derefter på Brudagergård i Fyen ved døden afgåen", om pension af "postkassen". - Burchard v. Drewitz havde datteren Cathrine og 3 sønner, alle militære, heriblandt major Christian Gustav v. Drewitz, der findes omtalt under nr. 210. - Burchard v. Drewitz må ikke forveksles med Burchard v. Dewitz, der levede omtrent samtidigt. - --- - «u»«b»Reference i kilden "Stambog for de tolv søskende Steenstrup på Kvistgård"«/u»«/b» - - J.C.W. og K. Hirsch: Danske og Norske Officerer 1648-1814 IIIa. - - Supplikprotokol om pension af postkassen 1712-19, side 4. - - Personalhistorisk Tidsskrift, 3. række, bind 10, side 216. - ---].
???
2707  Beata Tugendreich von Preen; [kilde: Title:Hjemmeside - Bente Steenstrup Auth:Bente Steenstrup Publ:http://www.steenstrup.biz/ANNAISID/anc05.htm#1257 http://www.steenstrup.biz/stambog.html].
Børn:                  -  1717 Catharina von Drewitz  [1353]
1669  -  1748 Carl Gustav von Drewitz  
 
2708  Laurids Søffrensen Brøgger; [kilde: Title:Fire jyske slægter - Bisgaard, Kreiler, Ove & Aarslev Auth:Clara Lund Publ:Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1988 ISBN: 87 88742 35 0], [kilde: Title:Fire jyske slægter - Bisgaard, Kreiler, Ove & Aarslev Auth:Clara Lund Publ:Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1988 ISBN: 87 88742 35 0]. [notat: Godsforvalter i Helstrup.].
???
2709  Anne Christensdatter [notat: N0].
Børn:                  -  1727 Jens Lassen  [1354]
 
3216  Søren Sørensen Bugge [notat: Lokaliteten "Vendtz" kendes ikke umiddelbart. - 1610 kaptajn ved Sjællandske fodfolkskompagni. Er 1611 rigens profos og gevaldiger, med andre ord den øverste leder af straffevæsenet ved krigsmagten. Fra 1633 nævnes han bosat i Helsted. - Navnkundig mand på de tider. - Følgende er fra Else Søndergaard Larsens hjemmeside: - «b»Søren Sørensen Bugge«/b» - «b»f: 1570 i Vendtz Rinds Viborg død 1636 i Helsted Borup Nørhald Randers DK«/b» - «b»"død som kaptajn. han var "Rigens profos og gevaldiger" (nærmest svarende til det nåværende generalkrigsadvokat) og er nok identisk med den Søren Bugge som fra 1620 til 1 maj 1636 eide en gård i København (og muligvis var det hans hustru Maren som 16. des. 1620 nevnes som benådet for tukthusstraff for forfalskning av en stevning mot inndragning av 1/3 formuen" .«/b» - «b»Kilde: Slekterne Bugge fra Randers af Kjeld Bugge «/b» - «b»Kilde: Kaas slægten: oplyser han fra 1633 var bosat i Helsted«/b»].
???.
Børn:                         Niels Bugge  
                 Jens Bugge  
                 Mads Sørensen Bugge  
                 Morten Bugge  
1606  -  1695 Lauritz Sørensen Bugge  [1608]

 
3588  Peder Pedersen Hoele; [kilde: Title:Hjemmeside af Christian Tirsgaard Auth:Christian Tirsgaard Publ:http://www.tirsgaard.dk], [kilde: Title:Hjemmeside af Christian Tirsgaard Auth:Christian Tirsgaard Publ:http://www.tirsgaard.dk].
???
3589  Johanne Pedersdatter; [kilde: Title:Hjemmeside af Christian Tirsgaard Auth:Christian Tirsgaard Publ:http://www.tirsgaard.dk], [kilde: Title:Hjemmeside af Christian Tirsgaard Auth:Christian Tirsgaard Publ:http://www.tirsgaard.dk]. [notat: Fødslen er ifølge kilden 'Hjemmeside - Christian Tirsgaard' udledt af dødsdagen. - En Ejnar Bjerre har indtastet kirkebogen for Thyregod Sogn: Følgende er fundet (på hjemmesiden http://www.pappelsoft.de/jensp/thy/doed1713.htm): - No. 66. d. 26. Maij begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Johanne Pedersdaatter Huule af Tyrregod Bye, gl. 75 Aar.].
Børn:        1666  -  1748 Peder Pedersen Hoele  [1794]
                 Christen Pedersen Hoele  
                 Maren Pedersdatter Hoele  
 
3780  Anders Christensen [notat: Gårdmand. - Hans kone skulle være født cirka 1610. - Oversigtstavle i "Slægten fra Astrupgaard" af Morten Astrupgaard 1956. Tavlen viser også en søn mere, Christen, af 1. ægteskab.].
???.
Børn:        1646  -  1714 Mads Andersen  [1890]
          -  1723 Jens Andersen Astrup  

 

GENERATION XIII

 
4192  Jens Pedersen Terpager; [kilde: Title:De ældste Led af Familien Terpager Auth:H. Friis-Petersen Publ:Aarhus 1943. En kopi af disse papirer (muligvis en bog) er fundet på Genealogisk Samling, Hovedbibliotekets Læsesal, Frederiksberg Hovedbibliotek, Frederiksberg.]. [notat: Borger i Ribe, Danmark. - --- - Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt11.htm: - Jens Pedersen Terpager - Han blev født ca. 1545.].
???.
Børn:                         Greis Terpager  
1579         Peder Jensen Terpager  [2096]

 
4194  Gregers Hansen [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt11.htm: - Gregers Hansen - blev født ca. 1561. Han døde den 30/6 1621 i Ribe. Skipper sst. Han var gift med - Maren Pedersdatter - der var født ca. 1562 og døde den 13/5 1644 i Ribe.].
???
4195  Maren Pedersdatter [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt11.htm: - Gregers Hansen - blev født ca. 1561. Han døde den 30/6 1621 i Ribe. Skipper sst. Han var gift med - Maren Pedersdatter - der var født ca. 1562 og døde den 13/5 1644 i Ribe.].
Børn:        1595         Dorthe Gregersdatter  [2097]
 
4200  Niels Hansen Griisbech; [kilde: Title:Stambog for de tolv søskende Steenstrup på Kvistgård Auth:Signe Rønne, C. Fl. Steenstrup, Viggo Ambt Steenstrup, Norman V. Steenstrup Publ:Signe Rønne, C. Fl. Steenstrup, Viggo Ambt Steenstrup, Norman V. Steenstrup. Juni 1959 Hagen & Søn, Odense.], [kilde: Title:Stambog for de tolv søskende Steenstrup på Kvistgård Auth:Signe Rønne, C. Fl. Steenstrup, Viggo Ambt Steenstrup, Norman V. Steenstrup Publ:Signe Rønne, C. Fl. Steenstrup, Viggo Ambt Steenstrup, Norman V. Steenstrup. Juni 1959 Hagen & Søn, Odense.]. [notat: --- - «u»«b»Fra kilden Stambog for de tolv søskende Steenstrup på Kvistgård«/u»«/b» - Niels Hansen Grisbæk findes 1576 i tjeneste hos den senere borgmester Laurids Thøgersen, men i 1580 begyndte han sin egen forretning. Den 21/5 1583 trolovede han sig med Kirsten Kristensdatter. Brylluppet stod samme år i hans eget hus på Nyjord, ikke på rådhuset, som det ellers var skik. Han nægtede at betale 1 Dr for den brudemesse, som domskolens disciple havde sunget, under påskud af at han ingen sang havde bestilt. Han havde begyndt sin egen forretning med 69 Dr. Han har været en dygtig købmand, thi da han i 1619 overdrog forretningen til sin søn, ejede han 14.000 Dr. foruden sine ejendomme. - Den 2/9 1595 kom han ind i rådet. Fra 1602 var han forstander for gilden, til hvilken han før sin død skænkede 100 Rdr. Til domkirken gav han 1619 en lysearm og 200 Rdr. til vedligeholdelse af et vokslys i den. - Ref.: - J. Kinch: Ribe Bys Historie II, side 312-13. - --- - Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt11.htm: - Niels Hansen Griisbech - blev født ca. 1549 i Grisbæk, Veirup sogn og han døde den 11/12 1618 i Ribe. Han blev den 25/8 1583 gift med enken - Kirsten Christensdatter - der var gift 1. gang med Christen Friis, borger i Ribe. Hun blev født ca. 1545/46 i Ribe og hun døde den 14/4 1618. Niels Griisbech var 1576 i tjeneste hos den senere borgmester Laurids Thøgersen, 1580 var han handelsmand (købmand). 2. september blev han rådmand og 1602 var han forstander for Ribe Gilde. - ---].
???
4201  Kirsten Christensdatter; [kilde: Title:Stambog for de tolv søskende Steenstrup på Kvistgård Auth:Signe Rønne, C. Fl. Steenstrup, Viggo Ambt Steenstrup, Norman V. Steenstrup Publ:Signe Rønne, C. Fl. Steenstrup, Viggo Ambt Steenstrup, Norman V. Steenstrup. Juni 1959 Hagen & Søn, Odense.], [kilde: Title:Stambog for de tolv søskende Steenstrup på Kvistgård Auth:Signe Rønne, C. Fl. Steenstrup, Viggo Ambt Steenstrup, Norman V. Steenstrup Publ:Signe Rønne, C. Fl. Steenstrup, Viggo Ambt Steenstrup, Norman V. Steenstrup. Juni 1959 Hagen & Søn, Odense.]. [notat: Tog efternavnet Friis efter sin første ægtemand. - --- - Følgende er fra hjemmesiden http://www.danbbs.dk/~just/total.web/per01358.htm: - Alle hendes børn brugte efternavnet Friis. - --- - Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt11.htm: - Niels Hansen Griisbech - blev født ca. 1549 i Grisbæk, Veirup sogn og han døde den 11/12 1618 i Ribe. Han blev den 25/8 1583 gift med enken - Kirsten Christensdatter - der var gift 1. gang med Christen Friis, borger i Ribe. Hun blev født ca. 1545/46 i Ribe og hun døde den 14/4 1618. Niels Griisbech var 1576 i tjeneste hos den senere borgmester Laurids Thøgersen, 1580 var han handelsmand (købmand). 2. september blev han rådmand og 1602 var han forstander for Ribe Gilde. - ---].
Børn:        1584         Christen Nielsen Friis  [2100]
                 Hans Nielsen Friis  

???.
Børn:                         Anders Friis  
                 Søren Christensen Friis  
 
4202  Laurids Thøgersen; [kilde: Title:Hjemmeside - Kirsten Refn Auth:Kirsten Refn Publ:http://www.myheritage.dk/site-family-tree-42018271/kirstenrefn], [kilde: Title:Hjemmeside - Kirsten Refn Auth:Kirsten Refn Publ:http://www.myheritage.dk/site-family-tree-42018271/kirstenrefn]. [notat: Følgende er fra http://www.androkles.dk/Koch/T-36.htm: - Han var en handelsmand af megen anseelse og meget velhavende, om end ikke så rig som sin datters svigerfar, Søren Jacobsen Stage. Han ejede og beboede den senere gæstgivergård på torvet (nu hotel Dagmar), som han lod opbygge efter den store ildebrand i 1580. 1571 blev han rådmand og 1584 borgmester i Ribe. Digteren Hans Lauridsen Amerinus har i en digtsamling, der udkom 1576 et digt til LT, hvori han ønsker ham tillykke, hvad enten han deltager i rudstuens eller tingets forhandlinger, eller han "med dobbelthornet Hær til lands og til vands bryder frem gennem fremmede Lande", eller hans skibe befor havene. Den dobbelthornede hær er uden tvivl de enorme studeflokke, som blev drevet til Holsten og Holland for salg. Iøvrigt anførte han som rådmand det krigsmandskab, som Ribe by måtte stille under krigen mod Sverige 1563-70. - --- - «u»«b»Fra kilden Stambog for de tolv søskende Steenstrup på Kvistgård«/u»«/b» - Laurids Thøgersens faders efternavn og erhverv kendes ikke, men moderen hed Maren Archesdatter. I 1546 var Laurids Thøgersen til marked i Kolding, hvor han solgte "Peperkomyn" og papir til hoffets brug. Iblandt Amerinus' digte (Wittenberg 1576) findes et til Laurids Thøgersen, i hvilket digteren anråber Gud om at begunstige hans foretagender, hvad enten han deltog i rådets forhandlinger eller drog frem med en dobbelthornet hær (bicorni exercitu) i fremmede lande eller hans handelsskibe pløjede havet. Laurids Thøgersen var i syvårskrigen anfører for Ribes krigskontingent, tillands som tilvands. I 1571 kom han i byens råd, 1584 blev han borgmester og pengemester, i 1590 tillige gildens forstander. Han ejede en stor grundmuret gård på torvet. - Ref.: - J. Kinch: Ribe Bys Historie II, side 233. - --- - «u»«b»Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt11.htm«/b» (findes ikke mere)«/u» - Laurits Thøgersen - der var født 1517 i Ribe. Han var borgmester i Ribe fra 1584. Gift 2. gang den 25/8 1583 med - Ingeborg Lambertsdatter - der var født ca. 1550. Laurids Thøgersen var gift 1. gang med Karen Jensdatter (ca. 1515-1570), datter af Jens Christiernsen Varder (ca. 1495-1546), sognepræst ved Sct. Cathrine kirke i Ribe. - --- - Ifølge Kirsten Refns hjemmeside, bliver Ingeborg Labertsdatter og Laurits Thøgersen gift i år 1570. - ---].
???, [kilde: Title:Stambog for de tolv søskende Steenstrup på Kvistgård Auth:Signe Rønne, C. Fl. Steenstrup, Viggo Ambt Steenstrup, Norman V. Steenstrup Publ:Signe Rønne, C. Fl. Steenstrup, Viggo Ambt Steenstrup, Norman V. Steenstrup. Juni 1959 Hagen & Søn, Odense.].
???
4203  Ingeborg Lambertsdatter; [kilde: Title:Hjemmeside - Kirsten Refn Auth:Kirsten Refn Publ:http://www.myheritage.dk/site-family-tree-42018271/kirstenrefn], [kilde: Title:Hjemmeside - Kirsten Refn Auth:Kirsten Refn Publ:http://www.myheritage.dk/site-family-tree-42018271/kirstenrefn]. [notat: --- - Ifølge Kirsten Refns hjemmeside, bliver Ingeborg Labertsdatter og Laurits Thøgersen gift i år 1570. - --- - Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt11.htm: - Laurits Thøgersen - der var født 1517 i Ribe. Han var borgmester i Ribe fra 1584. Gift 2. gang den 25/8 1583 med - Ingeborg Lambertsdatter - der var født ca. 1550. Laurids Thøgersen var gift 1. gang med Karen Jensdatter (ca. 1515-1570), datter af Jens Christiernsen Varder (ca. 1495-1546), sognepræst ved Sct. Cathrine kirke i Ribe.].
Børn:        1582         Margrethe Lauridsdatter  
1592         Ingeborg Lauridsdatter  [2101]
 
4204  Niels Thomsen [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt11.htm: - Niels Thomsen - født ca. 1570 i Ribe og død ca. 1617. Han var borgmester i Varde og gift med - Maren Rasmusdatter - der blev født ca. 1575.].
???
4205  Maren Rasmusdatter [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt11.htm: - Niels Thomsen - født ca. 1570 i Ribe og død ca. 1617. Han var borgmester i Varde og gift med - Maren Rasmusdatter - der blev født ca. 1575.].
Børn:                         Jens Nielsen  [2102]
 
4206  Jens Olufsen [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt11.htm: - Jens Olufsen - der blev født ca. 1575 og han døde den 29/11 1646 i Ribe. Han var gift med - Vibeke Madsdatter - der blev født ca. 1580. Jens Olufsen var borgmester og tolder i Ringkøbing.].
???
4207  Vibeke Madsdatter [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt11.htm: - Jens Olufsen - der blev født ca. 1575 og han døde den 29/11 1646 i Ribe. Han var gift med - Vibeke Madsdatter - der blev født ca. 1580. Jens Olufsen var borgmester og tolder i Ringkøbing.].
Børn:                         Maren Jensdatter  [2103]
 
4212  Jesper Jespersen [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt11.htm: - Jesper Jespersen (Engberg) - blev født omkring 1570 og han var rådmand i Stubbekøbing. Nævnt 1618.].
???.
Børn:        1599         Jesper Jepsen Engberg  [2106]

 
4214  Hans Sørensen Nyborg [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt11.htm: - Hans Sørensen Nyborg - Han blev født ca. 1580 og han døde den 13/7 1652 i Kongsted. Han var gift med - Anna Jørgensdatter - der blev født ca. 1600. Hans Nyborg blev student 1602, sognepræst i Kongsted 1606-52. og han var tillige provst.].
???
4215  Anna Jørgensdatter [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt11.htm: - Hans Sørensen Nyborg - Han blev født ca. 1580 og han døde den 13/7 1652 i Kongsted. Han var gift med - Anna Jørgensdatter - der blev født ca. 1600. Hans Nyborg blev student 1602, sognepræst i Kongsted 1606-52. og han var tillige provst.].
Børn:                         Susanne Hansdatter Nyborg  [2107]
 
4504  Hans Laursen
???.
Børn:                  -  22 Dominiucus Lauritsen  [2252]

 
4506  Johan Hümkens Johansen; [kilde: Title:Hjemmeside - Jan Berrig Nielsen Auth:Jan Berrig Nielsen Publ:www.berrig.com].
???
4507  Cathrine Matzen; [kilde: Title:Hjemmeside - Jan Berrig Nielsen Auth:Jan Berrig Nielsen Publ:www.berrig.com], [kilde: Title:Hjemmeside - Jan Berrig Nielsen Auth:Jan Berrig Nielsen Publ:www.berrig.com]. [notat: Min kilde Jytte Nielsen angiver fødselsåret til at være cirka 1575, i stedet for Jan Berrig Nielsen, som skriver cirka år 1585.].
Børn:                         Agatha Hümkens  [2253]
 
4510  Hans Griebel; [kilde: Title:Hjemmeside - Jan Berrig Nielsen Auth:Jan Berrig Nielsen Publ:www.berrig.com]. [notat: Borger og købmand i Lütjenburg/Lütkenburg.].
???.
Børn:                         Catharina Griebels  [2255]

 
5408  Hans Høeg; [kilde: Title:Fire jyske slægter - Bisgaard, Kreiler, Ove & Aarslev Auth:Clara Lund Publ:Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1988 ISBN: 87 88742 35 0], [kilde: Title:Fire jyske slægter - Bisgaard, Kreiler, Ove & Aarslev Auth:Clara Lund Publ:Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1988 ISBN: 87 88742 35 0]. [notat: Officer hos hertugen af Lüneburg.].
???
5409  Christine Heining [notat: N0].
Børn:        1610  -  1689 Peter Høeg  [2704]
 
5412  Christian Ditmar von Drewitz [notat: N0].
???
5413  Anna von der Lühe [notat: N0].
Børn:                         Andreas Burchard von Drewitz  [2706]
 
5414  Adam Gottschal von Preen; [kilde: Title:Die Plessen - Stammfolge vom XIII. bis XX. Jahrhundert Auth:M. Naumann (bearbeitet von) Publ:Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde C. A. Starke in Görlitz, 1940]. [notat: Året 1650 er nævnt i forbindelse med denne person i kilden " Die Plessen". - Besiddelse i Holstebro, hvorfra Adam/Adolf og Ilsabe begge var flygtet i 1639.].
???
5415  Ilsabe von Plessen [notat: Årsintervallet 1635-1665 er nævnt i forbindelse med denne person i kilden "Die Plessen". - Besiddelse i Holstebro, hvorfra Adam/Adolf og Ilsabe begge var flygtet i 1639.].
Børn:                         Beata Tugendreich von Preen  [2707]
 
6432  Søren Lauritsen Bugge [notat: Årstallet 1580 er nævnt i forbindelse med denne person. - Nævnes 1580 som boende i "Wendtz udi Rindz Herrit" (Disse data kommer lige efter hinanden i Stamtavlen over "Buge-Familie"). - Søren Lauritsen Bugge og Maren Madsdatter havde flere børn end de to nævnt, ifølge Else S. Larsens hjemmeside. - Fødested er fundet gennem http://www.familysearch.org (Mormonernes hjemmeside) og rigtigheden er IKKE tjekket endnu. Jeg har ikke set stedangivelse hos andre slægtsforskere.].
???
6433  Maren Madsdatter [notat: Årstallet 1570 er nævnt i forbindelse med denne person. - Søren Lauritsen Bugge og Maren Madsdatter havde flere børn end de to nævnt, ifølge Else S. Larsens hjemmeside. - Fødested er fundet gennem http://www.familysearch.org (Mormonernes hjemmeside) og rigtigheden er IKKE tjekket endnu. Jeg har ikke set stedangivelse hos andre slægtsforskere.].
Børn:                  -  1637 Mads Sørensen Bugge  
1570  -  1636 Søren Sørensen Bugge  [3216]
 
7560  Christen Andersen [notat: Følgende er fra Kaj Schmidt (Jeg har ikke selv det omtalte bilag): - Han var gårdmand og handelsmand. En linie fra ham til Søren Kirkegaard findes som bilag til hans anenummer 2800. Udover de 3 sønner en datter g.m. Jens Mogensen i Arnborg Kirkegaard. Kilde: Jens Abildtrup: Søren Kirkegaards tipoldefar, handelsmand Jens Andersen. - Hans kone skulle være født omkring 1570.].
???.
Børn:                         Anders Christensen  [3780]

 

GENERATION XIV

 
8400  Hans Fionia [notat: N0].
???.
Børn:        1549         Niels Hansen Griisbech  [4200]

 
8402  Christen Madsen [notat: --- - «u»Følgende er fra hjemmesiden http://www.kjartan.eu/Fischer/fam/fam00426.html: - «/u»Født ca. 1510 - Gift ca. 1535 med Karen Pedersdatter - Død 14. december 1580 i Ribe - --- - «u»Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt12.htm:«/u» - Christen Madsen - født ca. 1510/15, død efter 1569. Borger i Ribe og gift 2. gang med - Karen (Pedersdatter) - født ca. 1520. Enke 2. gang efter præsten ved Skt. Kathrine kirke i Ribe, Villum Pedersen Galmyndsen, døde 1565 af Pest. - --- - «u»Følgende er fra hjemmesiden http://www.danbbs.dk/~just/total.web/per01369.htm#0:«/u» - Født: Omk 1513 - Død: Omk 1590 - Alder: 77«tab» - Stilling: Borger i Ribe - --- - Hjemmesiden http://www.kjartan.eu/Fischer/fam/fam01467.html angiver faren til Christen Madsen til at være en Mads Pedersen. - ---].
???
8403  Karen Pedersdatter [notat: --- - «u»Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt12.htm:«/u» - Christen Madsen - født ca. 1510/15, død efter 1569. Borger i Ribe og gift 2. gang med - Karen (Pedersdatter) - født ca. 1520. Enke 2. gang efter præsten ved Skt. Kathrine kirke i Ribe, Villum Pedersen Galmyndsen, døde 1565 af Pest. - --- - «u»Følgende er fra hjemmesiden http://www.kjartan.eu/Fischer/fam/fam00426.html:«/u» - Født ca. 1520 - Død 1565 - ---].
Børn:        1545         Kirsten Christensdatter  [4201]
 
8404  Thøger Lauritsen [notat: N0].
???
8405  Maren Bendsdatter [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.androkles.dk/Koch/T-36.htm: - Født 1483. Død i Ribe 10/12 1579, 96 år gammel. - Maren Archesdatter og Thøger Lauritsen havde i hvert fald følgende 4 børn: - 1) Maren Thøgersdatter (død 1611) gift med borgmester i Ribe Ib Tornum (død 1602). - 2) Karen Thøgersdatter, gift med borger i Ribe Peder Boesen. - 3) Inge Thøgersdatter, gift med Henning Guldsmed i Ribe, og - 4) Laurits Thøgersen. - ---].
Børn:        1517         Laurids Thøgersen  [4202]
 
8406  Lambert Ibsen; [kilde: Title:Hjemmeside - Kirsten Refn Auth:Kirsten Refn Publ:http://www.myheritage.dk/site-family-tree-42018271/kirstenrefn]. [notat: --- - «u»«b» - Fra kilden Stambog for de tolv søskende Steenstrup på Kvistgård«/u»«/b» - Rådmand i Ribe. Gift med Elisabeth. - Lambert Ibsen nævnes som rådmand 1556 og 1563. I 1548 omtales han som den rigeste borger i Ribe, ejede bl.a. Ydermøllen, hvor Frederik II var blevet indkvarteret under sit besøg i 1560. - Ref.: - J. Kinch: Ribe Bys Historie II, side 84, 182, 233, 340, 571 & 625. - --- - Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt12.htm: - Lambert Ibsen - født ca. 1510. Borger og rådmand i Ribe (nævnt 1556, 1563). Fæster af Ydermølle sst. 1548 og gift med Lisbeth/Else - ---].
???
8407  Elisabeth; [kilde: Title:Hjemmeside - Kirsten Refn Auth:Kirsten Refn Publ:http://www.myheritage.dk/site-family-tree-42018271/kirstenrefn]. [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt12.htm: - Lambert Ibsen - født ca. 1510. Borger og rådmand i Ribe (nævnt 1556, 1563). Fæster af Ydermølle sst. 1548 og gift med - Lisbeth/Else].
Børn:        1542         Ingeborg Lambertsdatter  [4203]
 
8430  Jørgen Lauridsen [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt12.htm: - Jørgen Lauridsen - født ca. 1570. Han var sognepræst i Hammer-Lundby sogne (nævnt 1595 og 1610). Gift med - Abel Thomasdatter - født ca. 1580.].
???
8431  Abel Thomasdatter [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt12.htm: - Jørgen Lauridsen - født ca. 1570. Han var sognepræst i Hammer-Lundby sogne (nævnt 1595 og 1610). Gift med - Abel Thomasdatter - født ca. 1580.].
Børn:                         Anna Jørgensdatter  [4215]
 
9014  Jørgen Matzen; [kilde: Title:Hjemmeside - Jan Berrig Nielsen Auth:Jan Berrig Nielsen Publ:www.berrig.com]. [notat: Storkøbmand og Rådmand i Sønderborg.].
???
9015  Magdalene; [kilde: Title:Hjemmeside - Jan Berrig Nielsen Auth:Jan Berrig Nielsen Publ:www.berrig.com].
Børn:                  -  6 Cathrine Matzen  [4507]
 
10816  Peter Høeg; [kilde: Title:Hjemmeside - Sven Rübner Johnsen Auth:Sven Rübner Johnsen Publ:http://home.online.no/~svenj/Slekt/ane_sl.htm], [kilde: Title:Hjemmeside - Sven Rübner Johnsen Auth:Sven Rübner Johnsen Publ:http://home.online.no/~svenj/Slekt/ane_sl.htm]. [notat: ---«u»«b» - Fra kilden Fire jyske slægter«/u»«/b» - Officer hos hertugen af Lüneburg-Braunschweig. - --- - «u»«b»Fra kilden Stambog for de tolv søskende Steenstrup på Kvistgård«/u»«/b» - Ejer af Markerup nær Husby øst for Flensborg. Født 1524, død 1589. Gift med Magdalene Pedersdatter. - Ref.: Dansk Adels Årbog LII, side 75. - ---].
???
10817  Magdalene Pedersdatter [notat: N0].
Børn:        1560  -  1643 Hans Høeg  [5408]
 
10824  Leopolt Fridrich von Drewitz [notat: N0].
???
10825  Maria von der Schüllenburg [notat: N0].
Børn:                         Christian Ditmar von Drewitz  [5412]
 
10826  Fridrich von der Lühe [notat: N0].
???
10827  Margaretha von Oppershusen [notat: N0].
Børn:                         Anna von der Lühe  [5413]
 
10828  Christoffer von Preen [notat: N0].
???
10829  Anna von Restorf [notat: N0].
Børn:                         Adam Gottschal von Preen  [5414]
 
10830  Samuel von Plessen; [kilde: Title:Die Plessen - Stammfolge vom XIII. bis XX. Jahrhundert Auth:M. Naumann (bearbeitet von) Publ:Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde C. A. Starke in Görlitz, 1940], [kilde: Title:Die Plessen - Stammfolge vom XIII. bis XX. Jahrhundert Auth:M. Naumann (bearbeitet von) Publ:Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde C. A. Starke in Görlitz, 1940]. [notat: --- - «u»«b»Dirk Peters kilder:«/b» - «/u»1: Die Plessen, Stammfolge vom XIII. bis XX. Jahrhundert, Naumann, M. (Bearbeiter), (Verlag C. A. Starke, Limburg an der Lahn, 1971 Zweite, neu durchgesehene und erweiterte Auflage. Im Auftrage des Familienv), 42. - 2: GHdA, Adel A Bd. V, Bd. 24 der Gesamtreihe, Ehrenkrook, v., Hans Friedrich (Hauptbearbeiter), (C. A. Starke Verlag, Limburg a. d. Lahn 1960), 543. - 3: Familien aus Mecklenburg und Vorpommern, Bd. 1, Beiträge zur norddeutschen Geschichte, 1000 Jahre Mecklenburg, Weltzien, Wolf Lüdecke von, (Buch und Bild Verlag Nagold, 1989), 111. - ---].
???
10831  Armgard von Halberstadt; [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787], [kilde: Title:Die Plessen - Stammfolge vom XIII. bis XX. Jahrhundert Auth:M. Naumann (bearbeitet von) Publ:Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde C. A. Starke in Görlitz, 1940]. [notat: ---«b» - «u»Dirk Peters kilder:«/u»«/b» - 1: Die Plessen, Stammfolge vom XIII. bis XX. Jahrhundert, Naumann, M. (Bearbeiter), (Verlag C. A. Starke, Limburg an der Lahn, 1971 Zweite, neu durchgesehene und erweiterte Auflage. Im Auftrage des Familienv), 42. - 2: GHdA, Adel A Bd. V, Bd. 24 der Gesamtreihe, Ehrenkrook, v., Hans Friedrich (Hauptbearbeiter), (C. A. Starke Verlag, Limburg a. d. Lahn 1960), 543. - 3: Familien aus Mecklenburg und Vorpommern, Bd. 1, Beiträge zur norddeutschen Geschichte, 1000 Jahre Mecklenburg, Weltzien, Wolf Lüdecke von, (Buch und Bild Verlag Nagold, 1989), 111. - ---].
Børn:                         Berend Christian von Plessen  
                 Henning von Plessen  
                 Hans Diedrich von Plessen  
                 Helmuth von Plessen  
          -  1665 Sophie von Plessen  
                 Ilsabe von Plessen  [5415]
                 Anna Maria von Plessen  
 
12864  Lauritz Bugge [notat: Gift i Svenstrup Sogn, Onsild Herred, Randers Amt, Danmark og konen skulle også være født i dette sogn. Lauritz Bugge skulle være født 1520 og hans kone i 1495. - Fødested er fundet gennem http://www.familysearch.org (Mormonernes hjemmeside) og rigtigheden er IKKE tjekket endnu. Jeg har ikke set stedangivelse hos andre slægtsforskere. - -------- - Har nu også set følgende angivet (på hjemmesiden http://home1.stofanet.dk/esl.hj.side/slaegtsforskn.1.html, årstallene i parantes må bestemt angive at det er cirkatal): - Lauritz Bugge [id: 385] - f: (1520) i Svendstrup Onsild Randers DK * død hvornår ? - gift (1545) i Svendstrup Onsild Randers med * - Fru Bugge [id: ?] f: (1495) i Svendstrup Onsild Randers - Kilde: Slekterne Bugge fra Randers af Kjeld Bugge - Kilde: * Invidual Record: J. E. N. Sundahl - --------].
???.
Børn:                         Søren Lauritsen Bugge  [6432]

 

GENERATION XV

 
16812  Ib Christiernsen [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt13.htm: - Ib/Jep Christiernsen - må være født ca. 1460 og han døde efter 1536 i Ribe. Lille Ib, Jep eller Jacob Christiernsen (Kersten- eller Karstensen) nævnes 1491-1519 som købmand, hestepranger og økseneksportør/studehandler i Ribe, hvor han nævnes 1519-36 som rådmand.].
???.
Børn:                         Lambert Ibsen  [8406]

 
16860  Laurits Jørgensen [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt13.htm: - Laurits Jørgensen - født ca. 1540 og død ca. 1591. Han var sognepræst og provst i Hammer-Lundby (nævnt 1571, 1584).].
???.
Børn:                         Jørgen Lauridsen  [8430]

 
16862  Thomas Christensen [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://www.mbdahl.dk/slaegt13.htm: - Thomas Christensen eller Christoffersen - født ca. 1530 og død den 15/4 1608. Han var sognepræst i Allerslev 1555-1608.].
???.
Børn:                         Abel Thomasdatter  [8431]

 
18028  Matz Kræmmer [notat: N0].
???
18029  Cathrine Trolle; [kilde: Title:Hjemmeside - Jan Berrig Nielsen Auth:Jan Berrig Nielsen Publ:www.berrig.com].
Børn:                         Hans Matzen  
          -  1614 Jørgen Matzen  [9014]
                 Erik Matzen  
 
21632  Erik Høeg; [kilde: Title:Hjemmeside - Sven Rübner Johnsen Auth:Sven Rübner Johnsen Publ:http://home.online.no/~svenj/Slekt/ane_sl.htm], [kilde: Title:Hjemmeside - Sven Rübner Johnsen Auth:Sven Rübner Johnsen Publ:http://home.online.no/~svenj/Slekt/ane_sl.htm]. [notat: Officer i Neumünster.].
???
21633  Ane Hedevig Beck [notat: N0].
Børn:        1524  -  1589 Peter Høeg  [10816]
 
21648  Burchard Fridrich von Drewitz [notat: N0].
???
21649  Maria von dem Pflüg [notat: N0].
Børn:                         Leopolt Fridrich von Drewitz  [10824]
 
21650  Carl von der Schüllenburg [notat: N0].
???
21651  Dorothea von Mandelsen [notat: N0].
Børn:                         Maria von der Schüllenburg  [10825]
 
21652  Hans von der Lühe [notat: N0].
???
21653  Anna von Möllendorf [notat: N0].
Børn:                         Fridrich von der Lühe  [10826]
 
21654  Ludewich von Oppershusen [notat: N0].
???
21655  Dorothea von Mandelslo [notat: N0].
Børn:                         Margaretha von Oppershusen  [10827]
 
21656  Adam von Preen [notat: N0].
???
21657  Sophia von Plessen [notat: N0].
Børn:                         Christoffer von Preen  [10828]
 
21658  Gottschalck von Restorf [notat: N0].
???
21659  Catrina von Waÿsin [notat: N0].
Børn:                         Anna von Restorf  [10829]
 
21660  Berend von Plessen; [kilde: Title:Die Plessen - Stammfolge vom XIII. bis XX. Jahrhundert Auth:M. Naumann (bearbeitet von) Publ:Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde C. A. Starke in Görlitz, 1940], [kilde: Title:Die Plessen - Stammfolge vom XIII. bis XX. Jahrhundert Auth:M. Naumann (bearbeitet von) Publ:Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde C. A. Starke in Görlitz, 1940]. [notat: Umyndig i 1549, myndig i 1557.].
???.
Børn:                         Heinrich von Plessen  
          -  1628 Anna von Plessen  

???
21661  Dorothea von den Knesebechen; [kilde: Title:Die Plessen - Stammfolge vom XIII. bis XX. Jahrhundert Auth:M. Naumann (bearbeitet von) Publ:Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde C. A. Starke in Görlitz, 1940], [kilde: Title:Die Plessen - Stammfolge vom XIII. bis XX. Jahrhundert Auth:M. Naumann (bearbeitet von) Publ:Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde C. A. Starke in Görlitz, 1940]. [notat: Død i 1621, før marts.].
Børn:                  -  1628 Helmuth von Plessen  
                 Katharina von Plessen  
          -  1613 Samuel von Plessen  [10830]
          -  1618 Lucia von Plessen  
                 Salomon von Plessen  
                 Magdalene von Plessen  
                 Daniel von Plessen  
 
21662  Henning von Halberstadt; [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787], [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787]. [notat: ---«b» - Dirk Peters kilder:«/b» - 1: Kurze Geschichte und ältere Genealogie des Geschlechts von Warnstedt, Warnstedt, Christopher von, (Der Herold, neue Folge der Vierteljahrsschrift, Bd. 3, 1943), 170. - 2: Die Plessen, Stammfolge vom XIII. bis XX. Jahrhundert, Naumann, M. (Bearbeiter), (Verlag C. A. Starke, Limburg an der Lahn, 1971 Zweite, neu durchgesehene und erweiterte Auflage. Im Auftrage des Familienv), 42. - 3: Familien aus Mecklenburg und Vorpommern, Bd. 1, Beiträge zur norddeutschen Geschichte, 1000 Jahre Mecklenburg, Weltzien, Wolf Lüdecke von, (Buch und Bild Verlag Nagold, 1989), 109. - ---].
???
21663  Ilsabe von Holstein; [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787], [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787]. [notat: ---«u»«b» - Dirk Peters kilder:«/u»«/b» - «b»1:«/b» Kurze Geschichte und ältere Genealogie des Geschlechts von Warnstedt, Warnstedt, Christopher von, (Der Herold, neue Folge der Vierteljahrsschrift, Bd. 3, 1943), 170. - «b»2:«/b» Die Plessen, Stammfolge vom XIII. bis XX. Jahrhundert, Naumann, M. (Bearbeiter), (Verlag C. A. Starke, Limburg an der Lahn, 1971 Zweite, neu durchgesehene und erweiterte Auflage. Im Auftrage des Familienv), 42. - «b»3:«/b» Familien aus Mecklenburg und Vorpommern, Bd. 1, Beiträge zur norddeutschen Geschichte, 1000 Jahre Mecklenburg, Weltzien, Wolf Lüdecke von, (Buch und Bild Verlag Nagold, 1989), 109. - ---].
Børn:                  -  1614 Armgard von Halberstadt  [10831]
 
25728  Lauritz Bugge [notat: Kom fra True. "Han blev efter efter en gammel dom dømt fra arv, med de Flemminger , - A:o 1460, for han var bleven ufri gift, anden årsag nævnes ikke".].
???.
Børn:                         Lauritz Bugge  [12864]

 

GENERATION XVI

 
36058  Henniche Trolle [notat: N0].
???.
Børn:                         Cathrine Trolle  [18029]

 
43264  Jørgen Høeg; [kilde: Title:Fire jyske slægter - Bisgaard, Kreiler, Ove & Aarslev Auth:Clara Lund Publ:Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1988 ISBN: 87 88742 35 0]. [notat: Hertugelig holstensk officer.].
???
43265  Margaretha Sophie Lange [notat: N0].
Børn:        1478  -  1546 Erik Høeg  [21632]
 
43296  Burchard Ludewig von Drewitz [notat: N0].
???
43297  Margaretha von Steinbach [notat: N0].
Børn:                         Burchard Fridrich von Drewitz  [21648]
 
43298  Georg Ludewich von dem Pflüg [notat: N0].
???
43299  Magdalena von Rostorp [notat: N0].
Børn:                         Maria von dem Pflüg  [21649]
 
43300  Fridrich von der Schüllenburg [notat: N0].
???
43301  Luicia (?) von Blumentahl [notat: N0].
Børn:                         Carl von der Schüllenburg  [21650]
 
43302  Caspar von Mandelslo [notat: N0].
???
43303  von Könitz [notat: N0].
Børn:                         Dorothea von Mandelsen  [21651]
 
43304  Christian Jor(?)im von der Lühe [notat: N0].
???
43305  Dorothea von Blüchern [notat: N0].
Børn:                         Hans von der Lühe  [21652]
 
43306  Jochim Ludewig von Möllendorf [notat: N0].
???
43307  von Hahnen [notat: N0].
Børn:                         Anna von Möllendorf  [21653]
 
43308  Fridrich Wilhelm von Oppershusen [notat: N0].
???
43309  von Winterfelt [notat: N0].
Børn:                         Ludewich von Oppershusen  [21654]
 
43310  Johan von Mandelsen [notat: N0].
???
43311  Ursula von Sandersläben [notat: N0].
Børn:                         Dorothea von Mandelslo  [21655]
 
43312  Levivin (?) von Preen [notat: N0].
???
43313  Ursula von Daldorf [notat: N0].
Børn:                         Adam von Preen  [21656]
 
43314  Martin von Plessen [notat: N0].
???
43315  von Dambecken [notat: N0].
Børn:                         Sophia von Plessen  [21657]
 
43316  Jörgen von Restorf [notat: N0].
???
43317  von Winterfelt [notat: N0].
Børn:                         Gottschalck von Restorf  [21658]
 
43318  von Waÿsin [notat: N0].
???
43319  Margaretha von der Lühe [notat: N0].
Børn:                         Catrina von Waÿsin  [21659]
 
43320  Klaus von Plessen [notat: N0].
???
43321  Ilsabe von Rabe; [kilde: Title:Die Plessen - Stammfolge vom XIII. bis XX. Jahrhundert Auth:M. Naumann (bearbeitet von) Publ:Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde C. A. Starke in Görlitz, 1940].
Børn:                  -  1594 Berend von Plessen  [21660]
                 Diedrich von Plessen  
                 Anna von Plessen  
                 Magdalene von Plessen  
                 Margarethe von Plessen  
 
43322  Achaz von dem Knesebeck [notat: N0].
???
43323  Mette von Plessen [notat: N0].
Børn:        1538  -  1621 Dorothea von den Knesebechen  [21661]
 
43324  Jochim von Halberstadt; [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787], [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787].
???
43325  Armgardt von Quitzow; [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787], [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787].
Børn:                         Henning von Halberstadt  [21662]
 
43326  Henning von Holstein [notat: N0].
???
43327  Ilsabe von Stockhausen [notat: N0].
Børn:        1558  -  1630 Ilsabe von Holstein  [21663]
 
51456  Jon Bugge [notat: Ifølge en stamtavle, genfundet på Oslo Universitet i 1941, er 1410 året, hvor han bliver gift med en ufri pige. Dette skulle have givet stødet til, at slægten sank ned i bondestanden. Denne pige var meget rig. Han var væbner og optrådte 1411 som en af kong Erik af Pommerns forlovere ved forliget i Kolding.].
???.
Børn:                         Lauritz Bugge  [25728]

 

GENERATION XVII

 
86640  Bernd von Plessen [notat: N0].
???
86641  Dorothea Margarethe von Platen [notat: N0].
Børn:                         Klaus von Plessen  [43320]
 
86642  Georg von Raoen [notat: N0].
???
86643  von Platen [notat: N0].
Børn:                  -  1572 Ilsabe von Rabe  [43321]
 
86648  Jürgen von Halberstadt; [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787], [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787].
???
86649  Ilsabe von Hahn; [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787], [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787].
Børn:                         Jochim von Halberstadt  [43324]
 
102912  Jacob Bugge
???.
Børn:                         Jon Bugge  [51456]

 

GENERATION XVIII

 
173280  Henneke von Plessen; [kilde: Title:Die Plessen - Stammfolge vom XIII. bis XX. Jahrhundert Auth:M. Naumann (bearbeitet von) Publ:Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde C. A. Starke in Görlitz, 1940]. [notat: Væbner.].
???
173281  Armgard von Platen [notat: N0].
Børn:                         Klaus von Plessen  
                 Bernd von Plessen  [86640]
 
173296  Christian von Halberstadt; [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787], [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787].
???
173297  Ursula von Stralendorff; [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787], [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787].
Børn:                         Jürgen von Halberstadt  [86648]
 
173298  Nikolaus V von Hahn; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk], [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk]. [notat: «b»Begivenheder skrevet på tysk, med mine ikke-verificerede oversættelser til dansk i parentes):«/b» - 1463 auf Schloß Cummerow (til slottet Cummerow)«b» - «/b»12.11.1469 Verleihung des stargard. Erbmarschallamts auf Schloß Pleetz (ceremoni ??, marshal ved slottet Pleetz) - 1470 Ritter (ridder) - 23.1.1470 Rat (råd) - 4.10.1472 Belehnung mit dem Hofe Deven (indsat ved domstolen/retten i Deven) - 1486 Vogt der Uckermk., wohnhaft in Boizenburg (vogter af Uckermark, bosat i Boizenburg) - 21.5.1497 von Otto v. Maltzahn gefangen (fanget af Otto v. Maltzahn)].
???
173299  Berta von Blanckenburg; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk].
Børn:                         Ilsabe von Hahn  [86649]
 
205824  Jacob Bugge [notat: Han hed muligvis Jep i stedet for Jacob til fornavn.].
???.
Børn:                         Jacob Bugge  [102912]

 

GENERATION XIX

 
346560  Bernd von Plessen [notat: Væbner. 1417-1419 er nævnt i forbindelse med denne person.].
???.
Børn:                         Henneke von Plessen  [173280]

 
346592  Henning III von Halberstadt; [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787], [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787]. [notat: På hjemmesiden: - http://worldroots.com/brigitte/royal/amsberg.htm - har jeg fundet følgende aner: - «b»38928«/b» Henning von Halberstadt, auf Brütz, Grambow ,1415-1441, (MEC I.105) - «b»38929«/b» Armgard von Plessen +ante 1466].
???
346593  Armgard von Plessen; [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787], [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787].
Børn:                         Christian von Halberstadt  [173296]
                 Rebecca von Halberstadt  
 
346594  Vicke von Stralendorff; [kilde: Title:Hjemmeside - Jamie Allen Auth:Jamie Allen Publ:Hjemmesiden http://fabpedigree.com/ «b»Jamie Allen skriver selv følgende:«/b» PLEASE do not treat the information in this genealogy as authoritative. Just use it for hints, and research using some of the more reputable genealogical websites which I consulted.]. [notat: På hjemmesiden: - http://worldroots.com/brigitte/royal/amsberg.htm - har jeg fundet følgende aner: - 38930 Vicke von Stralendorff, auf Goldebee - 38931 Edle Herrin z.Pothlitz[Puttlitz?]].
???
346595  Gans zu Putlitz [notat: N0].
Børn:                         Ursula von Stralendorff  [173297]
 
346596  Ludolf III (Lüddecke) von Hahn [notat: N0].
???
346597  Jutta von Preen; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk].
Børn:                  -  1500 Nikolaus V von Hahn  [173298]
 
411648  Niels Bugge [notat: Følgende er fra Lademanns Multimedia Leksikon 2001: - Bugge, Niels (død 1359): dansk stormand, herre til Hald og Nørre Vosborg; leder af det jyske oprør mod Valdemar 4. Myrdet af fiskere i Middelfart, muligvis på kongens foranledning. - (Ejede Nørre Vosborg, Estrup, Spøtrup, Aastrup, Lundholm og Støvring.) - Fra siden http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per08558.htm#0 har jeg fødestedet til at være (denne sides kilde kender jeg dog ikke): - Hegnet,Tondering,Viborg,Denmark - Giftede sig med sin anden kone, Ingeborg Vendelbo i 1329 i Skern, Viborg. - Kilde: http://www.qvotrup.dk/Tavlen/p59ae898d.html (denne sides kilde skal undersøges). - August 1343: Niels Bugge var en af 24 adelsmænd som var i Helsingborg for at forhandle uoverensstemmelserne mellem Danmark og Sverige. - November 1343: En af garanterne ved mødet i Varberg vedr. aftalen om Skåne. - Kilde: http://www.qvotrup.dk/Tavlen/p59ae898d.html (Dennes kilde: Dansk Biografi - Dolmer). - --- - Niels Bugge havde i 1337 Ingeborg Pedersdatter Wendelboe som hustru: - 1337. 13. november. Avignon. - "Pave Benedikt 12. tillader Niels Bugge og hans hustru Ingeborg at vælge - en skriftefader, som må give dem syndforladelse i deres dødsstund" - Kilde: Nr. 48 i Danmarks Riges Breve 1337-1339. - (jeg har selv fundet dette på http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,2832.0.html) - - - 1388 holdt fru Ingeborg skifte efter Niels Bugge. Desværre er skiftebrevet ikke bevaret. - Kilder: - Danmarks Adels Aarbog 1890: Bugge. s 135. - Engelstoft & Dahl: Dansk biografisk Leksikon. 1933-44. u Niels Bugge. - (jeg har selv fundet dette på http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,2832.0.html) - --- - Tekst fra http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,2832.0.html: - Emne: Knud Nielsen Bugge søn af Niels Bugge til Hald og .... (Læst 988 gange) - Ole Munk - Medlem - Beskeder: 42 - WWW - «tab» - «tab» - Knud Nielsen Bugge søn af Niels Bugge til Hald og .... - « Dato: Lørdag 13 11 2010, 22:50 » - «tab» - Knud Bugge til Hald sluttede 1359 forlig med kongen om sin fars drab, beseglede 1360 som rigsråd forliget med kong Magnus og håndfæstningen i Kalundborg. Nævnes 1362 blandt kongens forlovere for hertuginde Ingeborgs medgift. - Knud (Nielsen) Bugges far var den berømte Niels Bugge til Hald, der 1359 blev myrdet i Middelfart (sikkert på foranledning af kong Valdemar). Niels Bugge var gift 2 gange - 1. gang med Lisbeth Palnesdatter Juul, datter af Palne Jonsen Juul og Elne Nielsdatter Lændi - 2. gang med Ingeborg Pedersdatter Vendelbo, datter af drosten Peder Vendelbo af Skjern v. Randers - I P.C. BOndesens bog "Slægten Bugge i Danmark og Norge" fra 1909 er Ingeborg Vendelbo angivet som Knud Bugges mor, men der er ingen rigtige beviser for, at det er hende. - PÅ nogle hjemmesider er Knud Bugges mor angivet som Lisbeth Palnesdatter Juul og på andre som Ingeborg Pedersdatter Vendelbo. - Er der nogen, der har et underbygget bud på, hvem der er den rigtige? - mvh Ole Munk - «tab»Logget - www.ole-munk.dk - Regelsen - Medlem - Beskeder: 1.222 - «tab» - «tab» - Sv: Knud Nielsen Bugge søn af Niels Bugge til Hald og .... - « Svar #1 Dato: Mandag 15 11 2010, 18:06 » - «tab» - Hej Ole - 1337. 13. november. Avignon. - "Pave Benedikt 12. tillader Niels Bugge og hans hustru Ingeborg at vælge - en skriftefader, som må give dem syndforladelse i deres dødsstund" - Kilde: nr. 48 i Danmarks Riges Breve 1337-1339. - «tab»Logget - Venlig hilsen - regelsen - Ole Munk - Medlem - Beskeder: 42 - WWW - «tab» - «tab» - Sv: Knud Nielsen Bugge søn af Niels Bugge til Hald og .... - « Svar #2 Dato: Mandag 15 11 2010, 19:12 » - «tab» - Hej Torben - Tusinde tak for oplysningerne, dem kendte jeg ikke. Selv om de ikke giver svaret på hvem, der er Knud Bugges mor, så ved vi nu, at Ingeborg Vendelbo og Niels Bugge var gift senest i 1337. - mvh Ole Munk - «tab»Logget - www.ole-munk.dk - Vibek Bogner - Medlem - Beskeder: 125 - «tab» - «tab» - Sv: Knud Nielsen Bugge søn af Niels Bugge til Hald og .... - « Svar #3 Dato: Mandag 15 11 2010, 19:28 » - «tab» - Hej. Ole. - Prøv at Google. - Bugge Slægten. - Men det har du måske prøvet, - www.Qvotrup.dk/tavlen - Synes at kunne give dig noget. - Vh. Vibek. - « Sidste ændring: Mandag 15 11 2010, 19:31 af Vibek Bogner » «tab»Logget - Ole Munk - Medlem - Beskeder: 42 - WWW - «tab» - «tab» - Sv: Knud Nielsen Bugge søn af Niels Bugge til Hald og .... - « Svar #4 Dato: Mandag 15 11 2010, 21:54 » - «tab» - Hej Vibek - Tak for interessen for mine udfordringer med Niels Bugges børn. Qvotrups oplysninger stemmer meget overens med mine, men der mangler jo lige det afgørende bevis for hvilke børn, der er af hvilket ægteskab. - mvh Ole - «tab»Logget - www.ole-munk.dk - Vibek Bogner - Medlem - Beskeder: 125 - «tab» - «tab» - Sv: Knud Nielsen Bugge søn af Niels Bugge til Hald og .... - « Svar #5 Dato: Tirsdag 16 11 2010, 09:27 » - «tab» - Hej Ole. - Ja jeg ved ikke,han nævner. - Niels Bugge og Elisabeths børn. - Jep,Mikkel,Bent,Kirsten og Ellen. - Niels Bugge og Ingeborgs børn. - Knud Lisbeth og Elline. - Vh. Vibek. - «tab»Logget - Steen Thomsen - Medlem - Beskeder: 163 - WWW - «tab» - «tab» - Sv: Knud Nielsen Bugge søn af Niels Bugge til Hald og .... - « Svar #6 Dato: Fredag 26 11 2010, 00:46 » - «tab» - Ang Niels Bugges hustru NN Palnesdatter (Iuul): - Denne hustru til Niels Bugge kendes ikke fra breve, men er sandsynlig for at forklare arvegangen af Støvringgård. Hun skal være datter af Palle Jensen Iuul som 1319 og 1328 skrev sig til Støvring, idet hendes svigersøn Christiern Vendelbo ejede Støvring og hans datter Elsif skrev sig dertil 1440 og 1442. - Kilder: Trap: Danmark. 5' udg 1953-1972. Bd 18 Randers a, s 782 Støvringgård. - Danmarks Adels Aarbog 1890: Bugge. s 135. - Og hans hustru Ingeborg: - 1388 holdt fru Ingeborg skifte efter Niels Bugge. - Desværre er skiftebrevet ikke bevaret. - Kilder: Danmarks Adels Aarbog 1890: Bugge. s 135. - Engelstoft & Dahl: Dansk biografisk Leksikon. 1933-44. u Niels Bugge. - Hun angives at være datter af rd Peder Vendelbo. - Kilder: PHT 1913: Viffert Seefeldts 32 aner af Axel Jørgensen Urne (1598-1653). - Danmarks Adels Aarbog 1935: Vendelbo. Gren A. s 110-11. - Imidlertid optræder hverken hun eller manden i skiftet efter Peder Vendelbo 1347, - og da Peders mulige søn Christiern Vendelbo er gift med Bugges datter, - er der noget galt. - Så om hun er en Vendelbo er altså noget tvivlsomt. - «tab»Logget - De bedste hilsner - Steen Thomsen - Frederikssundsvej 128 H st-th - DK 2700 Brønshøj - Danmark - Tlf: +45 3880 0202 - E-post: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk - Hj.side: http://www.danbbs.dk/~stst/ - Ole Munk - Medlem - Beskeder: 42 - WWW - «tab» - «tab» - Sv: Knud Nielsen Bugge søn af Niels Bugge til Hald og .... - « Svar #7 Dato: Søndag 28 11 2010, 01:39 » - «tab» - Hej Steen - Tak for info, jeg vil prøve at gå dine kilder igennem. Det er selvfølgelig problematisk, at Ingeborg ikke optræder i skiftet (er det i en af de kilder, du angiver?), men kan det skyldes, at hun har fået sin arv i forbindelse med sit giftermål? - Det er vel ikke helt utænkeligt, at Peder Vendelbos formodede datter Ingeborg bliver gift med Niels Bugge og at en af Peder Vendelbos sønner Christiern bliver gift med en datter fra Niels Bugges 1. ægteskab. Peter Vendelbos søn Christiern og Nielse Bugge bliver jo ikke blodsbeslægtede, selv om Niels Bugge er gift med Christierns søster! - Et lignende tilfælde ses i Bjerre i Åle sogn i Vrads herred midt i 1500 tallet, hvor ægteparret Kirsten Andersdatter og Gøde Eriksen børn (begge særbørn fra et tidligere ægteskab): Jens Christensen Langelund og Kirsten Gødesdatter bliver gift med hinanden. - Det vil være dejligt med nogle kilder, der belyser Ingeborgs herkomst, samt fordelingen af børn mellem de to ægteskaber. Men andre gode indspark til emnet er stadig særdeles velkomne! - mvh Ole Munk - «tab»Logget - www.ole-munk.dk - Finn J. S. Holbek - Medlem - Beskeder: 300 - WWW - «tab» - «tab» - Sv: Knud Nielsen Bugge søn af Niels Bugge til Hald og .... - « Svar #8 Dato: Søndag 28 11 2010, 12:49 » - «tab» - Hej Ole - Historiker Anders Bøgh forklarer det på denne måde: NB's datter var i så fald gift med en bror til NB's kone, hvilket er en umulighed ifølge kanonisk ret. - lidt kryptisk, men manden ved hvad han snakker om Wink - «tab»Logget - med venlig hilsen - http://finnholbek.dk/genealogy/ - Ole Munk - Medlem - Beskeder: 42 - WWW - «tab» - «tab» - Sv: Knud Nielsen Bugge søn af Niels Bugge til Hald og .... - « Svar #9 Dato: Søndag 28 11 2010, 23:18 » - «tab» - Hej Finn - Tak for interessen for problemet.. - Jeg har forgæves forsøgt at finde hoved og hale i, hvad der i Danmark i 1300 tallet ægteskabsmæssigt var tilladt og hvad der var forbudt, både ifølge dansk sædvane og Jyske lov, samt i forhold til den kanoniske ret. Det er ikke helt let. Der er ingen tvivl om, at den kanoniske ret var strengere end dansk sædvane, men det er svært at få et overblik over, hvor meget den blev efterlevet... - På http://crassus.dk/Vejledning/vejledning_15.html har jeg fundet: - Af svogerskab kommer ikke nogen lov, der forbyder ægteskab mellem mandens og hustruens slægtninge. To mænd, der er far og søn, kan derfor gifte sig med to kvinder, der er mor og datter. Ligeledes kan to mænd, der er brødre, fuldt lovligt gifte sig med to kvinder, der er søstre. Og en mand kan, hvis hans hustru er død, tage en kvinde til ægte, der har været gift med hans afdøde hustrus bror, hvis han også er død. Og ægtemandens søn med en anden hustru kan gifte sig med hustruens datter med en anden mand, og omvendt. - Ovennævnte er fra professor NIels Hemmingsens skrift fra 1572 om vejledning i ægteskabssager. Her er vi selvfølgelig efter reformationen og tingene kan have set anderledes ud 250 år tidligere. - Tænkte på, om den tilladelse som NIels Bugger og hans hustru Ingeborg i 1337 får at Paven til at måtte vælge en skriftefader, som kan give dem syndsforladelse, måske skyldes at de tidligere har haft en kontrovers med pavestolen? Måske et ægteskab, der ikke helt overholdt den strenge kanoniske ret? - Finn, jeg bemærkede på din hjemmeside, at du har Knud Bugge som søn af 1. hustru ? Pallesdatter Juul. Har du fundet noget, der siger han er fra første ægteskab? - mvh Ole - «tab»Logget - www.ole-munk.dk - Finn J. S. Holbek - Medlem - Beskeder: 300 - WWW - «tab» - «tab» - Sv: Knud Nielsen Bugge søn af Niels Bugge til Hald og .... - « Svar #10 Dato: Mandag 29 11 2010, 04:32 » - «tab» - Hej Ole - Opstillingen over slægterne Bugge og Vendelbo svarer til angivelserne i DAA (incl. rettelser), men som Steen også påpeger er der nyt i sagen, da fru Ingeborg sandsynligvis næppe er en Pedersdatter Vendelbo. Kontakt evt. Anders Bøgh for mere info: http://person.au.dk/da/hisab@hum - Niels Bugges børn har ikke specificerede mødre (jfr. DAA 1890 s. 135 ff.), jeg har nøjedes med at placere dem alle under første ægteskab. - « Sidste ændring: Mandag 29 11 2010, 12:32 af Finn J. S. Holbek » «tab»Logget - med venlig hilsen - http://finnholbek.dk/genealogy/ - Ole Munk - Medlem - Beskeder: 42 - WWW - «tab» - «tab» - Sv: Knud Nielsen Bugge søn af Niels Bugge til Hald og .... - « Svar #11 Dato: Onsdag 01 12 2010, 22:57 » - «tab» - Hej Finn - Tak for svar. Jeg vil først kigge på alle de henvisninger, jeg har fået. Derefter prøver jeg at tage kontakt til Anders Bøgh - Er der flere, der kan kaste lidt lys over sagen? - mvh Ole - «tab»Logget - www.ole-munk.dk - Steen Thomsen - Medlem - Beskeder: 163 - WWW - «tab» - «tab» - Sv: Knud Nielsen Bugge søn af Niels Bugge til Hald og .... - « Svar #12 Dato: Lørdag 12 02 2011, 02:47 » - «tab» - Hmm nok ikke meget lys, men måske lidt ekstra forvirring? - Som ovenfor nævnt, er der ingen samtidige kilder på datteren af rd Palle Iuul (-1319-1328-) til Støvringgård, og jeg har ikke set et fornavn på hende før end her i tråden. Kender vi der nogen kilder til det? - Niels Bugge har en datter Elisabeth som - ligesom Knud - må være født omkring 1330. HVIS den første kone hed (E)lisbeth, så kan hun være død i barselsseng, og datteren være opkaldt efter hende. Eller datteren kan være første datter af den anden hustru Ingeborg, og opkaldt efter den første hustru. Og det giver vel kun et yderligere bud på at Knuds og Elisabeths mødre er 50/50 NN Nielsdatter Iuul og ingeborg NN (-1377-1388-). - Jeg så engang en vittighedstegning, hvor chefen - i kolerisk raseri - tæver knytnæven i skrivebordet så kopper og telefon danser og brøler: Svaret er MÅSKE og dermed BASTA!! - Det er det måske også her... - «tab»Logget - De bedste hilsner - Steen Thomsen - Frederikssundsvej 128 H st-th - DK 2700 Brønshøj - Danmark - Tlf: +45 3880 0202 - E-post: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk - Hj.side: http://www.danbbs.dk/~stst/ - Ole Munk - Medlem - Beskeder: 42 - WWW - «tab» - «tab» - Sv: Knud Nielsen Bugge søn af Niels Bugge til Hald og .... - « Svar #13 Dato: Lørdag 12 02 2011, 21:40 » - «tab» - Hej Steen - Jeg har fundet Lisbeth med et "vistnok" på side 13 i P.C.B. Bondesens "Slægten Bugge i Danmark og Norge": - Niels Bugge var gift to Gange. Hans første Hustru hed vistnok Lisbeth Juul. Hun var en Datter af Hr. Paine Jonsøn og Elne Lændi. Paine Jonsøn Juul til Støvringgaard var Valdemar Atterdags Marsk fra 1354\emdash 56, hans Hustru var Datter af Niels Lændi til Troidorp (Sabro H.). Anden Gang var Niels Bugge gift med Ingeborg Vendelbo, der holdt Skifte efter Hr. Niels 1388. Hun var Datter af Drost Peder Vendelbo og Sophie Anders-datter Hvide. I første Ægteskab havde han 6, i sidste 2 børn - og det er så Knud og Lisbeth, der nævnes som børn af sidste ægteskab. Men desværre ikke med nogen overbevisende forklaring. - mvh Ole].
???.
Børn:                         Kiersten Bugge  
                 Jacob Bugge  
                 Niels Bugge  
                 Kiersten Bugge  

???
411649  Ingeborg Pedersdatter Wendelboe [notat: Ingeborg arvede i 1388 Slottet (Borgen) Hald ved Viborg efter hendes mand Niels Bugge (Kilde: Danmarks Adels Aarbog). - På siden http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per10332.htm#0 har jeg fundet følgende fødested (denne sides kilde kender jeg dog ikke): - Skjerngaard,Skern,Viborg,Denmark.].
Børn:                         Jacob Bugge  [205824]
                 Elisabeth Bugge  
                 Knud Bugge  
 

GENERATION XX

 
693120  Johann (Henneke) von Plessen [notat: N0].
???.
Børn:                         Bernd von Plessen  [346560]

 
693184  Henning II (Henneke) von Halberstadt; [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787].
???
693185  von Bibow
Børn:                         Henning III von Halberstadt  [346592]
 
693189  Margarethe von Negendank [notat: N0].
???.
Børn:                         Vicke von Stralendorff  [346594]

 
693192  Henneke I von Hahn; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk], [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk]. [notat: «b»Tekst fra kilde:«/b» - ukdl. 1410-31; Knappe - verkauft 21.12.1410 für sich u. seine unmÜndigen Geschwister dem Jungfrauenkloster Malchow die Dörfer Jabel u. Hagenow - 1425 im Verzeichnis der werleschen Ritterschaft im Lande Malchin; zuletzt genannt 22.11.1431 als Bürge].
???
693193  Hansdatter von Levetzow; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk].
Børn:                         Ludolf III (Lüddecke) von Hahn  [346596]
 
823296  Bugge Nielsen [notat: Var vidne på holstensk side ved forliget den 10. januar 1332 mellem Grev Gert (Gerhard III) (Den kullede (=skaldede) Greve) i Kiel og Kong Christoffer II af Danmark. - Ridder, Herre til Hegnet (Harre Herred i Salling), blev dræbt ved Lyby kirke af Hr. Erik Brune (Banner) til Elkær (Kilde: Danmarks Adels Aarbog 1890). - Hans kone siges at havde været datter af Niels Gyldenstjerne til Aagaard (Vester Hanherred) (Kilde: Meddelelse af jægermester A. von Lowzow til Slettegaard). - Hjemmesiden http://home1.stofanet.dk/esl.hj.side/slaegtsforskn.1.html angiver at han dør i 1332. Dette ved jeg ikke om er sikkert... - Følgende er fra hjemmesiden - http://www.nermo.org/slekt/d0000/g0000013.html#I17261: - BIRTH: CIR1260, Harre, Danmark - DEATH: AFTER 1332, Lyby Kirke, Danmark (drept) - NATURALIZATION: Nevnt 1332].
???
823297  (ukendt fornavn) Nielsdatter Gyldenstierne
Børn:                         Bege Buggesdatter  
                 Niels Bugge  [411648]
 
823298  Peder Wendelboe [notat: Følgende er fra hjemmesiden http://home5.inet.tele.dk/geenrajb/bjarne.web/per00061.htm: - Væbner i 1279. Drost. - Danske Slotte og Herregårde bd. 13 sd. 163. - Peder var ejer af Skjern Hovedgård i Skjern sogn, Viborg. - Var første i Christoffer II's tjeneste og var 1317 dennes marskal. Han udsendtes mod sine oprørske forgænger i embedet Ludvig Albertsen Eberstein, der havde sat sig fast på Hammershus, som det 1325 lykkedes Peder Vendelbo at indtage, men da kongen året efter blev fordrevet, mistede han sit embede og gik over til kong Valdemar. Han var 1328 medlem af rigets råd, men blev ved kong Christoffers tilbagevenden 1329 dennes drost. I 1333 blev han drost hos Valdemar Atterdag, og han nævnes den 17. januar 1341 som sådan. Han fik 1343 af Andreas Pedersen tilskødet noget jordegods og pantsatte samme år halvdelen af Gern herred til Iven Rostrup. Han betegnes 1344 af kongen som "justitiarius noster". Han nævnes sidste gang den 17. juni 1345, da han pantsatte en gård til Jens Aagesen.].
???
823299  Arine
Børn:                         Ingeborg Pedersdatter Wendelboe  [411649]
                 Cæcilie Pedersdatter Vendelbo  
                 Christiern Vendelboe  
 

GENERATION XXI

 
1386240  Johann von Plessen [notat: N0].
???.
Børn:                         Johann (Henneke) von Plessen  [693120]

 
1386368  Henning I von Halberstadt; [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787].
???
1386369  von Siggen [notat: N0].
Børn:                         Henning II (Henneke) von Halberstadt  [693184]
 
1386370  Hans von Bibow [notat: N0].
???
1386371  von Broecker [notat: N0].
Børn:                         von Bibow  [693185]
 
1386378  Johann von Negendank [notat: N0].
???
1386379  von Smecker [notat: N0].
Børn:                         Margarethe von Negendank  [693189]
 
1386384  Ludolf I von Hahn; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk]. [notat: «b»«i»Ludolf I.«/b»«/i», 1366-1410 werlescher Landrat, ´69 auf Dempzin u. Jabel, ´69 Bürge, ´86 Knappe; d: v. 21.12.1410; m (M I): Elisabeth «u»Moltke von 2«/u»].
???
1386385  Elisabeth von Moltke; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk]. [notat: Notat fra kilde: Ikke i DAA 1991.].
Børn:                  -  1431 Henneke I von Hahn  [693192]
 
1646592  Niels Bugge [notat: Han sad i rigsrådet 1302 og nævnes blandt vidnerne i Kong Erik Menveds gældsbrev til byen Rostok (Kilde: Danmarks Adels Aarbog 1890). - Årstallet 1310 er nævnt i forbindelse med denne person. - Følgende er fra hjemmesiden - http://www.nermo.org/slekt/d0002/g0000013.html#I17263: - OCCUPATION: Ridder, Riksråd - BIRTH: CIR1235, Hegnet, Tondering, Viborg, DK DEATH: AFTER 1302 NATURALIZATION: I riksrådet i 1302].
???.
Børn:                         Bugge Nielsen  [823296]

 
1646594  Niels Eriksen Gyldenstierne [notat: Nævnt 1310. Skulle vist være begravet ved Sønderholm kirke. - Måske også ejer af Svaneholm? - -------- - (Kunne denne kilde omhandler en anden Niels Eriksen Gyldenstierne, da årstallet for ejerskab måske nok strækker sig lige lovligt langt frem? Jeg ved ikke om denne person levede så lang tid...) - Niels Eriksen Gyldenstierne ejer 1314-1350 herregården St. Restrup. - Store Restrup er en herregård mellem Nibe og Aalborg. Nævnes første gang i 1314. Gården blev plyndret og nedbrændt under Grevens Fejde. Nye bygninger opført derefter. Den nuværende hovedbygning er opført i 1723. - Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/St._Restrup - -------- - Tidligere kaldte man gården Refstrup. Det ældste dokument i godsarkivet er fra 1314, hvor Niels Eriksen Gyldenstjerne satte sit segl som vidne ved Hjørring Ting. - Kilde: http://www.royalclassic.dk/index.php?id=396&no_cache=1 - --------].
???
1646595  Edel Lauritsendatter Saltensee
Børn:                         (ukendt fornavn) Nielsdatter Gyldenstierne  [823297]
                 Erik Nielsen Gyldenstierne  
                 Susanne Nielsdatter Gyldenstierne  
 

GENERATION XXII

 
2772480  Johan (Henning) von Plessen [notat: N0].
???.
Børn:                         Reimar von Plessen  
                 Johann von Plessen  [1386240]
                 Helmold von Plessen  

 
2772736  Johannes von Halberstadt; [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787].
???
2772737  von Brüsewitz [notat: N0].
Børn:                         Henning I von Halberstadt  [1386368]
 
2772756  Gert von Negendank [notat: N0].
???
2772757  Margarethe von Bülow [notat: N0].
Børn:                         Johann von Negendank  [1386378]
 
2772758  Joachim von Smecker [notat: N0].
???
2772759  von Stralendorff [notat: N0].
Børn:                         von Smecker  [1386379]
 
2772770  Johann (Henneke) von Moltke; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk]. [notat: Ridder 1362 , pantherre over Boitzenburg 1361.].
???
2772771  Elisabeth von Dewitz; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk].
Børn:                         Elisabeth von Moltke  [1386385]
 
3293190  Peder Lauridsen Saltensee [notat: Kilde: http://stchr.homepage.dk.].
???.
Børn:                         Edel Lauritsendatter Saltensee  [1646595]

 

GENERATION XXIII

 
5544960  Johann gen. Rosenthal von Plessen [notat: N0].
???.
Børn:                         Johan (Henning) von Plessen  [2772480]

 
5545472  Werner II von Halberstadt; [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787]. [notat: 1321-1337 Burgmann zu Schwerin, 1322 Zeuge in einer Urkunde der Stadt Perleberg. - --- - «u»«b»Dirk Peters kilde: - «/u»«/b»Familien aus Mecklenburg und Vorpommern, Bd. 1, Beiträge zur norddeutschen Geschichte, 1000 Jahre Mecklenburg, Weltzien, Wolf Lüdecke von, (Buch und Bild Verlag Nagold, 1989), 105. - ---].
???.
Børn:                         Johannes von Halberstadt  [2772736]

 
5545512  Hinrich von Negendank
???
5545513  Trude von Axekow [notat: N0].
Børn:                         Gert von Negendank  [2772756]
 
5545540  Johann (Henneke) von Moltke; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk]. [notat: Ridder. - Herr auf Belitz, Zeuge bei der Privilegierung der Stadt Güstrow.].
???.
Børn:                         Johann (Henneke) von Moltke  [2772770]

 
5545542  Otto II von Dewitz; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk], [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk].
???
5545543  Sophie von Wokenstedt; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk].
Børn:                         Elisabeth von Dewitz  [2772771]
 
6586380  Laurids Saltensee [notat: Kilde: http://stchr.homepage.dk.].
???.
Børn:                         Peder Lauridsen Saltensee  [3293190]

 

GENERATION XXIV

 
11089920  Helmold IV. von Plessen [notat: N0].
???.
Børn:                         Johann gen. Rosenthal von Plessen  [5544960]

 
11090944  Werner I von Halberstadt; [kilde: Title:Hjemmeside - Dirk Peters (von Halberstadt) Auth:Dirk Peters Publ:http://www.familienforschung-peters.de/ http://www.familienforschung-peters.de/archives/787#more-787]. [notat: 1266 Zeuge wie die Herzöge von Sachsen-Lauenburg dem Bf. von Ratzeburg den Besitz des Landes Boittin bestätigen, 1271 Ritter, 1274 Zeuge für Graf Helmold von Schwerin. - --- - «u»«b»Dirk Peters kilde: - «/u»«/b»Familien aus Mecklenburg und Vorpommern, Bd. 1, Beiträge zur norddeutschen Geschichte, 1000 Jahre Mecklenburg, Weltzien, Wolf Lüdecke von, (Buch und Bild Verlag Nagold, 1989), 105. - ---].
???.
Børn:                         Werner II von Halberstadt  [5545472]

 
11091080  Vicke (Friedrich) von Moltke; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk]. [notat: Til Nütschow (1308), Breesen (1308) og Blankenhagen. - Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1991-93:580- 7 b. - I - DEN ÆLDSTE LINJE].
???.
Børn:                         Johann (Henneke) von Moltke  [5545540]

 
11091084  Eckhard II von Dewitz; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk], [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk]. [notat: Ridder, Raad hos Herzogs Heinrich II. des Löwen von Mecklenburg.].
???.
Børn:                         Otto II von Dewitz  [5545542]

 
11091086  Arnold von Wokenstedt; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk].
???.
Børn:                         Sophie von Wokenstedt  [5545543]

 

GENERATION XXV

 
22179840  Helmold III. von Plessen [notat: N0].
???.
Børn:                         Helmold IV. von Plessen  [11089920]

 
22182160  Johann von Moltke; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk]. [notat: Nævnes fra 1271 hos Fyrst Valdemar af Rostock, 1274 hos Fyrsterne Nikolaus og Henrik af Werle, 1280-82 Ridder, nævnes til 1309.].
???
22182161  Konradsdatter von Preen [notat: N0].
Børn:                         Vicke (Friedrich) von Moltke  [11091080]
 
22182168  Otto I von Dewitz; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk]. [notat: Omkring 1305 Raad hos Herzogs Heinrich II. des Löwen von Mecklenburg.].
???.
Børn:                         Eckhard II von Dewitz  [11091084]

 

GENERATION XXVI

 
44359680  Bernhard I. von Höckelheim und Plessen [notat: N0].
???.
Børn:                         Helmold III. von Plessen  [22179840]

 
44364320  Frederik von Moltke; [kilde: Title:Hjemmeside - Finn Holbek Auth:Finn Holbek Publ:finnholbek.dk]. [notat: Ridder. - Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1991-93:575- 1. - I - DEN ÆLDSTE LINJE - Broder: Johannes Moltike (ridder).].
???.
Børn:                         Johann von Moltke  [22182160]

 
44364322  Konrad von Preen [notat: N0].
???.
Børn:                         Konradsdatter von Preen  [22182161]

 

GENERATION XXVII

 
88719360  Helmold II. von Höckelheim [notat: N0].
???.
Børn:                         Bernhard I. von Höckelheim und Plessen  [44359680]